Landerd

INGEZONDEN: Maashorst-ambassadeur Jos van der Wijst

Door Jos Peters

Geachte heer Van der Wijst, beste Jos,

Met aandacht heb ik het artikel in Arena-lokaal gelezen over de uitkomsten van het Maashorstrapport, zaterdag 21 november 2020.

Wetenschappelijk onderzocht, zo lees ik hier en daar en de ongelukken die gebeurd zijn, tja die zijn te verklaren.
Volgens jou is de natuur gebaat bij rust, waar eerst sprake was van: “het gebied moet voor eenieder toegankelijk zijn”, wordt het nu aangepast naar: Maak rustplekken voor de natuur en houd het wisentgebied gesloten voor recreanten!

Waar zijn de principes gebleven? Werden voorheen de grote toegangen recreatieve poorten genoemd, tegenwoordig heten het "Natuurpoorten".
Ook de fietspaden mogen uitgerasterd worden, waar eerst gesproken werd over: het gebied moet open en toegankelijk blijven.

Maar goed je bent ambassadeur of niet, die mag gerust zijn verhaal uitdragen. Belangrijk is wel dat de omgeving blijft begrijpen wat en waarom dingen zo moeten.
Wat een ambassadeur niet moet doen is iets aanhalen dat in het verhaal niet thuishoort en een verkeerde voorstelling van zaken geeft. En dan doel ik met name op de volgende passage:

"Sinds dit gebied is afgesloten en er niet meer gejaagd wordt is er zoveel kwaliteit aan natuur ontstaan, lopen er veel reeën en dassen rond en hebben er onder meer twee broedparen zeldzame grauwe klauwieren dit voorjaar hun jongen grootgebracht."

Dat er veel reeën lopen is mede te danken aan het gevoerde faunabeheer (Jagers) van de voorgaande tientallen jaren. (Het gaat hier om een periode van ruim 40 jaar ervaring).
Wat de dassen betreft: ik jaag zelf zo’n kleine 50 jaar en de das is nooit bejaagbaar geweest! Dus waarom die hier genoemd wordt is mij een raadsel? De Jagers hebben zelfs landelijk zich samen ingezet, met Das en Boom, om deze leefgebieden te beschermen.
Waarom de twee broedparen van de grauwe klauwieren in dit kader van bejaging hier staan? Dit heeft helemaal niets met jacht, beheer en of schadebestrijding te maken.

Met de door jou aangehaalde voorbeelden geef je jammer genoeg wederom aan, dat je nog niet hebt begrepen waar het bij jacht c.q. faunabeheer om gaat. Hoe het een en ander wettelijk is geregeld en hoe dit staat in relatie tot de diersoorten die op en rond de Maashorst voorkomen.

En in relatie tot dit betreffende artikel vragen ik mezelf af, of we hier te maken hebben met een ambassadeur van slechts zijn eigen ideeën, of een daadwerkelijk ambassadeur van een natuurgebied dat breed gedragen zou moeten worden in het gebied?

Als voorzitter van WBE (Wild Beheer Eenheid) Groot Maashorst vond ik, dat ik je dit toch moest laten weten en hoop dat je een volgend keer als ambassadeur van de Maashorst iets beter onderbouwd en minder op basis van eigen emotie met je uitspraken zult zijn.

Met vriendelijke groet,

Jos Peters
Voorzitter WBE Groot Maashorst

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties