Landerd

INGEZONDEN: Is gemeentebestuur van Landerd corrupt? (deel 1)

Door Actiecomité voor Democratie in Landerd

n de drie vorige artikelen hebben we aangetoond, dat er toch wel het een en ander aan te merken is op het gemeentebestuur, waar het gaat om de herindeling. Eén wethouder die in bedekte termen beweert dat een fusie met Oss voor Landerd toch een betere keus is dan een fusie met Uden plus een wethouder die onbetrouwbaar is, omdat hij het één zegt en het ander doet. Voeg daarbij het feit, dat de coalitiepartijen plus de gedoogpartij VVD plotseling allemaal hun oorspronkelijke opvattingen hebben laten varen, dan is het toch goed te begrijpen, dat wij, nieuwsgierig als wij zijn, gezocht hebben naar een verklaring hoe dit allemaal kon gebeuren, teneinde de vinger op de zere plek te kunnen leggen.

Het Actiecomité voor Democratie in Landerd.

Dat bleek echter een moeilijke klus, want de verklaringen voor datgene wat er naar buiten komt, zijn bijna altijd binnenskamers afgesproken. Met andere woorden, we kunnen alleen maar vermoedens uitspreken en wij willen vermoedens niet verheffen tot zekerheden. Dat laten we liever aan de politici over, die zijn daar namelijk veel beter in.

Burgemeester Bakermans
Laten we ons eerst eens concentreren op de situatie van onze burgemeester, de heer Bakermans. In dit verband noemen we een aantal feiten die er toedoen:

  • geboren en opgegroeid in het dorp Zeeland
  • middelbare school in Uden
  • wethouder in Uden, met als belangrijkste wapenfeit het binnenhalen van ziekenhuis Bernhoven
  • een zeer tevreden burgemeester Hellegers
  • deze burgemeester wordt dit jaar op 25 mei 64 jaar
  • rond die tijd zal hij waarschijnlijk wel met pensioen gaan.

Komt dat even goed uit! Bij de fusie van Uden met Landerd kan Bakermans dan mooi zijn plaats overnemen. Dat moet te regelen zijn. Alle registers worden opengetrokken om dit doel te bereiken. Hellegers wil hier graag aan meewerken, want hij is Bakermans veel dank verschuldigd. Vreemd eigenlijk, dat iemand met zo’n achtergrond burgemeester is geworden van de gemeente Landerd. Dat zie je bijna nooit. Een burgemeester die afkomstig is uit de eigen, betrekkelijk kleine plaats. Het gevaar voor vriendjespolitiek valt dan niet te ontkennen. Maar of daar in Landerd ook sprake van is? Het is ons niet bekend.
Wij, de leden van het actiecomité, kunnen dit allemaal wel vermoeden, maar is het wel in overeenstemming met de realiteit? Cruciaal in dit verband is de vraag of Bakermans wel burgemeester van Uden wil worden. Misschien wil hij na het opheffen van de gemeente Landerd wel helemaal iets anders gaan doen. Voor iemand met zijn kwaliteiten liggen de baantjes immers voor het oprapen. Er werd van verschillende kanten wel het een en ander gesuggereerd omtrent zijn bedoelingen, maar zekerheid was er niet. Totdat wij hulp kregen uit onverwachte hoek, namelijk van de burgemeester zelf. Tegen enkele mensen, die op zijn verzoek kwamen praten over de herindeling, gaf hij onomwonden toe, dat hij de burgemeesterspost van Uden ambieerde. Dat was voor ons een enorme steun in de rug. Om de schijn van onpartijdigheid op te houden, voegde hij er ook nog aan toe, dat hij het burgemeesterschap van Oss ook wel zag zitten als men hem daar wilde hebben. Hij had net zo goed kunnen zeggen, dat hij burgemeester van Amsterdam of een andere grote plaats wilde worden als ze hem daarvoor zouden vragen. Net zomin als in Oss zal hij daarvoor echter ook maar ooit in aanmerking komen. Denkt hij misschien dat hij van hetzelfde kaliber is als Wobine Buijs, de burgemeester van Oss, die zeer onlangs werd gekozen als de beste lokale bestuurder van Nederland?
Intussen is ons wel duidelijk geworden, dat het bij de keuze van Oss of Uden al lang niet meer gaat om de vraag wat het beste is voor de kernen van Landerd. Nee, centraal bij deze keuze staat wat het beste is voor de carrière van Bakermans. Laat de inwoners van Landerd daar maar eens goed van doordrongen zijn, voor zover ze dat tenminste niet al lang in de gaten hadden. Dat is dan ook de reden waarom er door het gemeentebestuur zoveel haast wordt gemaakt met de fusie met Uden. Als burgemeester Bakermans met dit verwijt wordt geconfronteerd zal hij zeker zeggen, dat hij alleen maar doet wat de gemeenteraad wil, of met andere woorden: “de politiek beslist”. Zo hoort het inderdaad te zijn, maar de werkelijkheid ligt in Landerd toch wel iets ingewikkelder.

Vorming van de coalitie
Om dit aan te tonen gaan we terug naar de verkiezingen van vorig jaar. Zoals gebruikelijk vonden er ook in Landerd na die verkiezingen besprekingen plaats om te komen tot een coalitie. Al snel werd duidelijk dat Maashorst Vooruit, Progressief Landerd en de RPP het dagelijks bestuur zouden gaan vormen. Zij zouden dus de wethouders gaan leveren. Wat betreft de herindeling waren er geen moeilijkheden te verwachten, want die drie partijen hadden vooraf al laten weten dat er een referendum zou komen, waarbij de bevolking zou kunnen kiezen voor aansluiting bij Oss of bij Uden. En toen is er iets vreemds gebeurd, iets wat in de geschiedenis van coalitievormingen nog nooit vertoond is. Waarlijk een unicum. Normaal is, dat er in zulke situaties altijd sprake is van uitruilen. Het is een kwestie van geven en nemen. De ene partij geeft iets toe betreffende een bepaald standpunt en krijgt daar iets voor terug betreffende een ander onderwerp. Voor wat betreft de herindeling was dat niet nodig, want daar dachten de coalitiepartijen immers hetzelfde over. Wat was echter het verrassende? De neuzen van de coalitiepartijen inclusief die van de VVD, waren plotseling allemaal 180 graden gedraaid. Ze wezen allemaal precies de andere kant op. Van een gelijkwaardige keuze tussen Oss of Uden was geen sprake meer. Het moest koste wat het kost Uden worden. Oss werd totaal genegeerd. Het was net alsof de coalitie nog nooit van Oss had gehoord. Stelselmatig en angstvallig werd een mogelijke fusie met Oss buiten beeld gehouden.
Zoals gezegd, burgemeester Bakermans verdedigt zijn handelwijze door te zeggen dat de coalitiepartijen dit willen. De coalitiepartijen op hun beurt verwijzen naar het referendum van 2015. Zeer waarschijnlijk weten zij ook wel, dat dit een “flut-referendum” was en dat hun keuze in feite nergens op gestoeld is, in de hoop dat de Landerdse burgers dat toch niet in de gaten hebben. Vooral via ingezonden stukken in weekblad de Arena deed een aantal burgers hierover zijn beklag, omdat zij het wél doorhadden, maar deze geluiden werden door de politiek doodgezwegen. Het leek wel of men dat afgesproken had. Maar is het echt wel zo, dat Bakermans zich steeds kan beroepen op de wil van de politici?

Nieuwjaarsrede
Laten we hiervoor maar eens kijken naar zijn nieuwjaarsrede. Je mag toch aannemen, dat hij die zelf schrijft en dat hij zich bewust is van wat hij schrijft. In die rede, die uiteraard over de gemeente Landerd gaat, noemt hij driemaal de plaats Uden. Oss komt er helemaal niet in voor. Hij presteert het zelfs om het college van B&W uit Uden uit te nodigen. Zou hij dat gedaan hebben om de wens van de Landerdse coalitie te honoreren? Echt niet. Dat deed hij enkel en alleen omdat hij al lang voor zichzelf de keuze heeft gemaakt, dat heel Landerd naar Uden moet. Daar kan geen twijfel over bestaan. Hiermee overschrijdt hij echter wel zijn bevoegdheden, want een burgemeester hoort boven de partijen te staan en mag zich niet actief bemoeien met de keuzes die door de politiek gemaakt worden. Burgemeester Bakermans doet dat duidelijk wél en laat hiermee zien dat hij niet onpartijdig is. Dat zou op zich al voldoende reden moeten zijn om hem ongeschikt te verklaren voor elk burgemeesterschap, in welke plaats dan ook.
In diezelfde nieuwjaarsrede laat hij zich uit over bestuurlijke teksten als dat Landerd een weeffout is. Hij zou moeten weten, dat meningen van burgers over gemeentelijke fusies vaak gebaseerd zijn op emoties. Daar is niets mis mee, dat gebeurt overal. Burgemeester Bakermans noemt dit echter allemaal grote flauwekul. Hij, die pas in 2013 te maken kreeg met de gemeente Landerd, terwijl die al bestaat sinds 1994, meent dus dat het er niet toe doet wat veel mensen vinden, die al veel langer te maken hebben met Landerd dan hijzelf. Wat een zelfingenomenheid, wat een arrogantie. En niet te vergeten, wat een minachting voor de Landerdse burger. Zoiets verwacht je eigenlijk alleen in landen als Turkije, Syrië, Venezuela, Hongarije, kortom te veel om op te noemen. Daar is sprake van corruptie. Maar wat is dat eigenlijk, corruptie? In de Dikke van Dale vinden we de volgende definitie: “Corruptie is machtsmisbruik ten bate van persoonlijke belangen”. Als je dan bedenkt, dat het de burgemeester absoluut niet te doen is om de vraag wat het beste is voor Reek, Schaijk en Zeeland, maar dat het hem alleen gaat om zijn eigen carrière, dan komt de situatie in Landerd toch wel erg dicht bij deze omschrijving. Of hier inderdáád sprake is van corruptie moet de lezer zelf maar beoordelen.

- Volgende week deel 2 -

Het Actiecomité voor Democratie in Landerd

|Doorsturen

Johan

2019-02-15 08:37:22

Kom op Actiecomité voor Democratie in Landerd, dit kan beter. Trek een geel hesje aan, ga de barricade op, keten jezelf vast aan de poort voor het Zeelandse gemeentehuis. Doe iets. Met z'n drieen achter een tafeltje een beetje zure brieven schrijven helpt niet hoor. Of is dit de laatste stuiptrekking van 3 mensen die hun frustraties weg willen schrijven. Want jullie hebben natuurlijjk ook wel in de gaten dat de enige manier waarop jullie bij Oss kunnen horen is om daar naar toe te verhuizen. Landerd gaat naar Uden. Punt uit.

Carel

2019-02-15 10:43:38

@Johan. Het zijn wel zure brieven maar ze hebben wel gelijk. Wanneer krijgen wij een goed vergelijk tussen Oss en Uden! Waarom gebeurt dat niet? Waar zijn ze bang voor?

Iedereen ziet toch dat geheel landerd naar Uden wordt geduwd zonder goed onderzoek.

Jeroen

2019-02-15 15:59:25

Idd Carel, het is te gek voor woorden wat er in Landerd gebeurd aangevoerd door Bakermans. Ze slaan de spijker op zijn kop maar bepaalde lieden willen dat niet inzien. 

@Johan, zo wordt het inderdaad gebracht "punt uit", "einde discussie". Dat is ook net het probleem. Of je nu voor of tegen Uden bent, de manier waarop kan gewoon niet! PUNT.

De rol van Bakermans is uiterst dubieus en heb het aan den lijve ondervonden dat hij ook in een andere hoedanigheid een zeer twijfelachtige rol, die hij als Burgemeester NOOIT mag voeren, heeft gespeeld! Ik ben nog voornemens daar iets mee te gaan doen. Deze man gaat echt alleen voor zijn eigen belang, 100%. Zijn wil is wet maar ben wel bang dat deze man een keer door de mand gaat vallen.

Ik vind het goed dat deze mensen op hun manier op komen voor een stuk rechtvaardigheid.

De verleiders

2019-02-15 22:35:31

Ik ben dol op complottheorieën en zie nu al uit naar de Arena van volgende week. Na de onthulling dat Marnix in Zeeland is opgegroeid (huh, en al zou het zo zijn, dan ontgaat mij de relevantie) en hij in Uden op de middelbare school zat  (knap speurwerk), dient door het comité nu te worden verklaard waarom alle partijen (behalve ds97, want die zijn intern verdeeld) zo graag meewerken aan het grote complot om de corrupte Marnix te helpen bij zijn ambitie om burgemeester te worden van de gemeente Maashorst. 

Want natuurlijk geloven we niet hun praatjes als ze zeggen dat ze oprecht menen dat een nieuwe gemeente vormen, samen met Uden, beter is dan als zoveelste kern aansluiten bij Oss, en die optie daarom uitgewerkt willen zien in het Plan van Aanpak. Nee, er moet meer aan de hand zijn.

Het ergste is dat de provincie nu ook al in het complot zit, aangezien die de gemeenten gisteren gecomplimenteerd heeft met het 'voorbeeldige proces' tot nu toe. De doopceel van Van der Donk zal door het actiecomité gecontroleerd moeten worden, om te onthullen of ook hij een Zeelands of Udens verleden heeft. 

Actiecomité, nu even zonder gekheid. De twijfel in Schaijk zit alleen bij de 65+ ers, die 'vruuger' meer op Oss gericht waren. De meerderheid in de raad is echter zo groot en eenduidig, dat - als er geen lijken uit de kast komen tijdens het plan van aanpak - je geen fopreferendum meer moet gaan houden. Laat de raad dan zijn verantwoordelijkheid nemen.

Ben je het daar niet mee eens, ook prima. Maar verlaag je dan niet tot dit soort complottheorieën, en het vergelijken van de situatie in Landerd met Syrie en Venezuela, want daarmee zet je jezelf echt voor schut.

Jeroen

2019-02-15 23:27:58

@de verleiders. Het referendum waarop fusie Uden gebaseerd is is juist flop! Een tenenkrommend referendum waar Bakermans duidelijk een sturende (lees: leidende) rol in heeft gehad.

Ga alsjeblieft een ander wijsmaken dat Bakermans geen dubbele agenda heeft. Deze man is een regelrechte schaamteloze aanfluiting voor locale politiek. of je nou wel of niet pro Uden bent, rol burgemeester, opzet nep referendum en de ommezwaai van de politiek zijn op zijn minst merkwaardig. PUNT!

 

Vluchtelingenwerk

2019-02-16 09:47:51

Deporteren van Schaijkenaren, corruptie, schijndemocratie, Venezuela, Syrie, Turkije, Hongarije.....

Ik zou op de vlucht slaan als ik Piet was. Ik heb nog een kamer te huur in Oijen, gemeente Oss!

Weg met Bakermans

2019-02-16 11:45:11

mafklapper Bakermans. Je ziet toch zo dat die man niet deugt. Wat een aanfluiting. Met zn Maashorstgemeente. Herperduin- Maashorst- Maasland gemeente. Het is maar bet wat voor naam je er aan geeft. 

Ik moet toegeven dat hij wel goed os om mensen voor zijn karretje te laten spannen. En ze trappen er met open ogen in...  

Nico Degen

2019-02-16 15:54:41

En dit is nu een reactie die tegen het besluit van het college en de raad is, waarom en met welke reden? Dat zie je toch zo, zegt dit licht.

Honda

2019-02-16 18:18:16

Beste ouderen,

Als u niet naar Uden wil gaat u toch gewoon in Oss wonen.

M.v.G.

65+

2019-02-17 11:43:08

Respect voor de oudjes hoor, maar deze ingezonden nonsens doen het imago van de klagende 65-plussers weinig goeds. #ZielePiet

V Son

2019-02-17 11:56:48

tja, Marnix Bakermans wil is wet. Die draak dauwt t er wel doorheen. 

@honda. Hoezo ouderen? Ik behoor niet tot deze categorie en met mij veel andere leeftijdsgenoten. Ondanks dat ze niet massaal in protest gaan voelen zij toch meer een aansluiting bij Oss!

Nico Degen

2019-02-17 16:33:56

Hierbij, om alvast een aantal zaken bij herindeling duidelijk te maken. Er zijn door de overheid vastgelegde wet en regelgevingen bij herindeling die ik wat summier heb weergegeven, om misverstanden te voorkomen. wellicht kunnen op deze wijze ook reacties duidelijker worden geplaatst.

1. Alle medewerkers met uitzondering van de gemeentesecretarissen en griffiers, komen voorlopig in dienst van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente.

2. Bij een herindeling moeten de tarieven, waaronder de OZB, van de verschillende gemeenten worden geharmoniseerd. Het nieuwe gemeentebestuur moet ook het beleid van de heringedeelde gemeenten harmoniseren. Waarbij in het nieuwe beleid uiteraard specifiek uitdrukking worden gegeven aan de prioriteiten van de voormalige gemeenten, zoals ten aanzien van dienstverlening en voorzieningen.

3. Uitgangspunt is dat inwoners zo min mogelijk last en zo veel mogelijk voordeel ondervinden van de herindeling.

4. Wie betaalt de kosten van de herindeling? De gemeenten ontvangen van het Rijk een vergoeding, de zogenoemde frictiekostenvergoeding. Hieruit worden onder andere de kosten voor het samenvoegen van de ambtelijke en griffieorganisaties betaald. Ervaringen bij recente herindelingen leert dat deze vergoeding ruimschoots voldoende is.

5. Wie wordt de burgemeester van de nieuwe gemeente? De burgemeester wordt benoemd door de nieuwe gemeenteraad. Daar komt een procedure voor. Na de herindeling wordt door de provincie een waarnemend burgemeester benoemd.

6. Blijven de dorpen en kernen bestaan? Ja, het karakter en de identiteit van de bestaande kernen is niet afhankelijk van de omvang van de gemeente. De kernen blijven zichzelf. Op de bebouwde kom borden blijven de namen van de dorpen en kernen staan, met daarbij de vermelding van de nieuwe gemeentenaam. Ter voorbereiding op de herindeling wordt een nieuwe gemeentevisie opgesteld die past bij de ambities van de nieuwe gemeente.

30+

2019-02-17 20:16:45

ach meneer Degen... als je uw naam in toetst op Google bent u wel heel fanatiek voorstander van Marnix sprookjesbos Maashorst. Kennelijk wilt u niet ten prooi vallen met uw gedoog chalet aan Wobine Buijs wetende dat zij een andere insteek zal hebben (zie Lithse Ham). Jammer dat u net als Bakermans uw eigen belang laat preveleren.

Als je Bernheze meeneemt in de opinie wetende dat die niet eens zover zijn dan ben je als bestuur geen knip voor neus waard en totaal incompetent. Dan kun je onvrede verwachten. is dus geen democratie maar bedrog. 

anton coolen

2019-02-17 20:35:54

Beste Mensen ,

UIteraard betreur ik ,persoonlijk ,dat er nooit per kern gevraagd is de keuze Oss of Schaijk . De heilige belofte van VHL  en diens rechtsopvolger Maashorst Vooruit in eerste instantie.

Doch het is toch duidelijk dat een ieder bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn of haar keuze heeft kunnen maken  en ook Maashorst Vooruit reeds duidelijk diens gewijzigde koers heeft aangegeven (Keuze Uden)

De bevolking heeft dus duidelijk gekozen voor deze raadsleden  incl die van Maashorst Vooruit , Lees Groen Links Zeeland. De keuze van de meerderheid respecteer ik ondanks dat ik het liever anders had gezien .

Maashorst vooruit heeft de beste campagne gevoerd en is daar voor beloond door de kiezer .(Dit dient een ieder te respecteren )

Jammer maar het is zo als het is . Blijkbaar komen een aantal lieden nu te laat in aktie . Eerlijk zijn dat is een beetje flauw.

De achterban van de diverse politieken partijen moeten beoordelen of hun vertegenwoordigers in de raad na komen wat de verkiezingsbelofte is .

Mooie taak weggelegd voor de achterban van  PL.

Ik en velen anderen hebben als minderheid niet ons gelijk gekregen Jammer voor ons maar dan moet je daar toch gewoon bij neerleggen . Drammen en op de persoon Bakermans blijven  spelen is dan een beetje flauw . Dat is namelijk totale bijzaak en geen hoofdzaak .

Blijkbaar is een ieder vergeten dat Bakermans geen voorstander was van herindelen .

De raadsleden bepalen en dat is het politiek bestel .

Blijf gezond .

Adri Ekstijn

2019-02-28 21:58:26

Wees daadkrachtig!

Óf deze geinsinueerde aannames zijn sterk genoeg voor een juridische beargumenteerde aanklacht of anders is dit smaad naar Burgermeester Bakermans!

Er zal toch maar op deze manier publiekelijk over iemand gepraat worden! Onfatsoenlijk en storend, ook al zouden jullie gelijk hebben!


P.S.
Alsook onfatsoenlijk en storend zijn anomieme c.q. pseudoniemen van reageerders, ook al is er een gelijk.Adri Ekstijn

2019-02-28 22:00:45

Maar evengoed: Blijf wel gezond! ;-)

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties