Landerd

INGEZONDEN: Hoezo RPP tegen een referendum?

Door RPP

“Sommige mensen willen u graag laten geloven dat de RPP niet democratisch is en tegen het peilen van de mening van de burgers en dus tegen een referendum is. Niets is minder waar. Wij hebben samen met de gehele gemeenteraad (dus ook Theo van Duren) besloten om dit te doen met de u bekende groene caravan.
Toen hier commotie over ontstond zijn er nog 3 extra bijeenkomsten uitgeschreven, waarbij geprobeerd werd om de mening te peilen en om de vragen te beantwoorden.
Dit viel niet mee omdat de materie ook zeer complex is voor een bestuurder en zeker voor een burger die meer op afstand staat. Om die reden hebben wij ook aangegeven dat wij een referendum aan de voorkant niet zien zitten. Dat is niet omdat wij de burgers niet willen horen. De RPP heeft gekozen voor een herindelingstraject op basis van kwalitatief herindelen. Namelijk: “bent u voor of tegen het complete voorstel wat hier ligt?” Vóór? dan gaan we verder met herindelen en is het binnen een jaar onomkeerbaar. Zoals VHL u heeft beloofd. Tégen? Dan stoppen we hiermee en gaan we ons opnieuw beraden. Dit is echte democratie zonder eigen agenda’s en eigen voorkeuren. Daar zijn wij voor gekozen en daar sta ik voor. Voor de burgers en niet voor mijn eigen agenda.”

Bovenstaande gearceerde tekst is een stukje uit een ingezonden brief in de Arena van oud-fractievoorzitter Roland Werring n.a.v. de commotie over een referendum medio juni 2015. Op dit moment speelt hetzelfde item wederom en zou dezelfde brief kunnen worden ingezonden. Nu gaat het om het bevragen van de burgers of ze wel of niet naar Uden of Oss willen. Ook nu is de RPP niet tegen een bevraging. Dit hebben wij ook aan DS97 laten weten. Maar ook nu willen wij een duidelijke vraagstelling (kwaliteit) en een duidelijk en eerlijke procedure. Hiervoor hebben wij voorstellen gedaan bij DS97/CDA. Onder andere: Kies je voor aansluiten bij Oss of voor het samenbouwen aan een nieuwe gemeente samen met Uden. Helaas wil DS en CDA niet ingaan op onze input en wordt de bevraging platgeslagen door een simpele vraag als: Uden of Oss.

De RPP bekent kleur en geeft aan waar ze voor wil gaan. Namelijk het samen bouwen aan een Maashorst gemeente met Uden. Het onderhandelingsresultaat leggen we zoals al eerder gemeld ten aller tijde ter goedkeuring voor aan U.
De bevraging wordt gebruikt om de verantwoording bij de burger neer te leggen. Op zich klinkt dit sympathiek echter DS97/CDA maakt in het geheel niet duidelijk wat ze met de uitslag gaan doen en welk percentage voor hen aanleiding geeft om te kiezen. De kiezers worden op het verkeerde been gezet. Het zou beter zijn als álle politieke partijen dus ook DS97/CDA aangeven waar ze voor staan en wat ze uitdragen. Zij hebben immers veel meer informatie dan de burgers over deze keuze. Het is natuurlijk heel vreemd dat DS’97/CDA al meer dan 2 jaar in het college zitten met wethouders Maathuis en Jonkergouw en dat ze al meer dan 2 jaar het proces richting een nieuwe Maashorst gemeente met Uden in gang gezet hebben en dat ze nu ineens vlak voor de verkiezingen deze move maken. Wat hebben de DS97- en CDA-wethouder op dit vlak dan al die tijd zitten doen en waar was de fractie van DS97 en CDA om het proces te sturen?

De RPP heeft gekozen voor een herindelingstraject op basis van kwalitatief herindelen. Namelijk: “bent u voor of tegen het complete voorstel wat hier namens de raad ligt?” Vóór? dan gaan we verder met herindelen. Tégen? dan stoppen we hiermee en gaan we ons opnieuw beraden. Dit is echte democratie zonder eigen agenda’s en eigen voorkeuren. Daar zijn wij voor gekozen en daar sta ik voor. Voor de burgers en niet voor mijn eigen agenda.

Harold van den Broek
Fractievoorzitter RPP

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties