Landerd

INGEZONDEN: Het raadgevend referendum

Door Piet Manders

Intussen is duidelijk dat het verzoek om een raadgevend referendum door onverwacht veel mensen uit Schaijk en Reek is ondertekend. Een prima resultaat. Dat verzoek wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad, maar omdat het een raadgevend referendum is, kan die zomaar besluiten het verzoek naast zich neer te leggen. Om de schijn van democratisch handelen op te houden, kan de raad (lees: de coalitie) het referendum ook tóestaan, maar daarna het resultaat ervan alsnog van tafel vegen. Daarvoor is dan wel nodig, dat die coalitie, die van zichzelf zegt dat ze boven zichzelf is uitgestegen, met beide benen op de grond komt te staan, want vanuit de hoogte iets van tafel vegen, lijkt me een lastig karwei.

De Schaijkse en Reekse burgers bereiken hier zeer waarschijnlijk niet mee, wat er uiteindelijk moet gebeuren. Een eerlijk en bindend referendum, waarvan het resultaat per kern wordt bekeken. “Eerlijk” betekent in dit geval: gewoon de vraag voorleggen of men kiest voor een fusie met Oss of met Uden. “Bindend” wil zeggen dat het gemeentebestuur zich neerlegt bij de uitslag en dan daarnaar handelt. De mogelijkheid bestaat dat Schaijk en misschien ook Reek kiest voor Oss en Zeeland voor Uden. Dat zal de coalitie (lees: de burgemeester) nooit toestaan. Bakermans wil kost wat kost burgemeester worden van Groot-Uden, met heel Landerd erbij dus, onder de naam gemeente Maashorst.

Let maar eens op wat er gaat gebeuren. Een bindend referendum komt er met deze burgemeester en deze coalitie nooit. Ze zijn namelijk veel te bang dat de meerderheid van de bevolking uit Schaijk en misschien ook wel Reek kiest voor een fusie met Oss. Een fundamenteel recht, verankerd in de grondwet, wordt ons Schaijkenaren door de neus geboord. Een burgemeester die vorig jaar tijdens de dodenherdenking een pleidooi hield voor het recht om te kiezen. Diezelfde man zorgt er nu dus voor dat de Schaijkse mensen dat recht ontzegd wordt. Zoiets houd je in onze huidige maatschappij toch niet voor mogelijk. En toch gebeurt het! Kan de gemeenteraad daar dan geen stokje voor steken? In principe kan dat wel. Sterker nog, de gemeenteraad zou dat móeten doen. Waarom gebeurt het dan niet? Omdat de coalitie precies doet wat de burgemeester wil. Er zit in de coalitie en waarschijnlijk zelfs in de hele gemeenteraad niemand, die de burgemeester durft tegen te spreken als het om de herindeling gaat.

Een klein lichtpuntje zie ik wel. Ik las in Arena dat Piet van der Ven uit Zeeland ook vindt dat Schaijkenaren zelf hun keuze moeten kunnen bepalen. Zouden er meer mensen in Zeeland zijn die daarover hetzelfde denken? Of zouden ze allemaal vinden dat Schaijk maar moet doen wat de Zeelanders en Udenaren willen. Wat zijn ze toch trots op Bakermans, die opgegroeid is in Zeeland en wethouder was in Uden, met als grootste wapenfeit dat hij ziekenhuis Bernhoven toch maar mooi voor de neus van de Ossenaren wegkaapte, zodat het in Uden kwam. Zo’n man verdient toch op zijn minst dat er een straat of plein naar hem genoemd wordt, of dat er misschien zelfs een standbeeld voor hem opgericht wordt. Vóór het ziekenhuis, dat zou een prima plek zijn.

Aan één wens van de burgemeesters van Uden en Landerd zouden wij toch wel gevolg moeten geven, namelijk dat we moeten zorgen voor reuring bij de herindeling. Ik heb al een bericht gestuurd naar de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, maar dat maakt natuurlijk helemaal geen indruk, zeker nu niet, omdat het provinciebestuur al een hele tijd in een crisis verkeert. Laten we hem met z’n allen weten wat hier in Landerd gaande is. Stuur daarom een brief naar: Provincie Noord-Brabant, t.a.v. de Commissaris van de Koning, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Of bel naar 073-6812812. Als je met carnaval toch niets te doen hebt. Het is maar een tip.

Piet Manders, Schaijk

 

|Doorsturen

Quintin van Zuijlen

2020-02-20 20:31:58

Och Pietje, voorzover bekend is het aantal ondertekenaars van de referendumaanvraag toch echt ruim binnen verwachting. De initiatiefnemers deed geloven dat deze meer dan 1800 handtekeningen zou kunnen krijgen. Inmiddels zijn alle handtekeningen gezet en heeft de gemeente nog geen definitief aantal bekend gemaakt maar het hoogste wat wel al vanuit derden naar buiten is gebracht en dat jij dus naar refereert is een totaal van 1100. Nogmaals, totaal verwacht, hoogstens hoger dan de verwachtingswaarde van de mogelijke verwachtingen, maar dan ga ik statistiek in die jou niets zegt waarschijnlijk.

Nee, Pietje, het zou niet democratisch zijn om het aangevraagde referendum te houden en vervolgens de uitslag te verwerpen. Niet zoals jij denkt omdat men een referendum zou moeten respecteren, maar omdat het referendum algeheel ondemocratisch is. Wij hebben democratisch recht op afkeur, maar het aangevraagde referendum vraagt om voorkeur, en geeft niet eens de kans voorkeur voor andere opties aan te geven. In het aangevraagde referendum is geen gelegenheid om voorkeur uit te spreken voor Oss terwijl men de herindeling goedkeurt, noch om de herindeling af te keuren zonder daarmee een voorkeur uit te spreken voor Oss die men helemaal niet hoeft te delen met u. Dit is hoogst ondemocratisch en zou de Raad dus ook absoluut niet moeten goedkeuren.

Pietje, je spreekt van recht op een een eerlijk en bindend referendum, maar het referendum dat aangevraagd is, is niet eerlijk, want men hoeft helemaal niet te kiezen tussen Uden of Oss. Bindend is het ook al niet, en voorzover onze wetten en zelfs grondwet erover spreken erkennen zij op geen enkele wijze een recht op een bindend referendum. Je mag absoluut vinden dat wij dit recht wel (moeten) hebben en dat dit ook bij wet of zelfs bij grondwet erkend moet worden, maar ga dan ook vooral daarvoor pleiten, en niet à la Brexit pleiten voor een eenmalig referendum dat bij wet niet bindend mag zijn maar zogenaamd toch de Raad moet binden en dat nooit meer opgevolgd zou worden door een volgend referendum.

Nee, Pietje, de coallitie in de Raad doet niet wat de Burgemeester wil. Je hebt duidelijk niet begrepen hoe de zaken werken. Het is juist de Burgemeester die exact doet wat de coallitie in de Raad wil. Hij is vanuit zijn ambt verplicht zich naar de coallitie in de Raad te schikken en enkel te handelen met het vertrouwen van de raad. Richt jezelf absoluut tot de Raad en haar coallitie, als je ontevreden bent met wat de Gemeente uitvoert, maar richt je enkel tot de Burgemeester om daarmee de coallitie en de Raad als geheel aan te spreken, en nooit de burgemeester zelf. Je zou ook niet de Koning aanspreken om te klagen over wat hij uitvoert, daar is immers het Kabinet verantwoordelijk voor met vertrouwen van de Staten Generaal.

Pietje, je hebt niks opgestoken van de democratie sinds je vorige inzending. Je fabriceert grondwettelijke erkenning van rechten die helemaal nergens erkend worden. Je steunt nog steeds een hoogst ondemocratisch referendum. Je hebt geen enkel benul van hoe de verhouding van macht tussen burgemeester en raad in elkaar steekt. En je kunt nog steeds niet bepalen welke van 1100 en 1800 het grotere getal is. Je bent meer dan drie keer mijn leeftijd, maar je hebt het democratisch begrip van de gemiddelde kleuter. Houd nou eens op met iedereen de les willen leren over democratie en erken nou eens dat jij lessen in democratie nodig hebt. Of ben je eigenlijk gewoon een leugenaar?

Jeroen

2020-02-25 12:44:44

quintin, hou op man met je ellenlang gedram. Bah bah, met je Pietje en leugenaar. Ga een ander vervelen! 

kun je ook gewoon in 2 zinnen reageren? 

Peet

2020-02-25 13:25:57

quintin van zuilen...wat ben jij een onopgevoed jochie.

hebben ze jou nooit geleerd respect te hebben voor ouderen en deze tenminste op een fatsoenlijke manier aan te spreken?i.p.v. pietje op zo een minachtende toon te schrijven.

zegt meer dan genoeg over jou waardeloze houding.

anton coolen

2020-02-25 14:08:15

Quintin: de pot verwijt de ketel... Die durft anderen te verwijten onethisch te reageren en persoonlijk te zijn.

Inmiddels een advertentiepagina gereserveerd in de volgende Arena. Met duidelijke taal die een ieder helemaal begrijpt en zonder rekenvoorbeelden. Met relatief weinig woorden en een eerlijke vraag in het belang van de democratie.

Het doet mij deugd dat ik inmiddels Quintin zover heb dat hij niet meer op mijn betogen reageert, omdat die niet passen in zijn denkpatroon en zijn vermeende nette ethiek. (kleine moralist)

Fijn hè, om het intelligentieniveau te bekritiseren van iemand met wie je het niet mee eens bent (Piet). Zegt meer over Quintin dan over de heer P. Manders. Zal Van Zuijlen waarschijnlijk ook wel weer berekend hebben met zijn persoonlijke interpretatie, waaruit blijkt dat hij zelf altijd gelijk heeft. 

Blijf gezond en een fijne laatste middag en avond van de carnaval. Ik ga dadelijk eens kijken en een biertje drinken bij "Heeren Sociëteit The Bridge" in Herpen (café De Brug).

Prettige carnavalsmiddag.

Quintin van Zuijlen

2020-02-27 12:45:15

Man man man, je toont aan dat een opiniestuk helemaal lek is en het enige dat er van je gezegd wordt is dat je blijkbaar meer respect moet tonen voor fabricaties, leugens en schijndemocratie. Als Pietje zich beledigd voelt mag hij dat mooi zelf laten weten, en als hij zich er niks van aantrekt dan moet hij dat zelf weten, daar is hij vast intelligent genoeg voor, maar ik heb me naar niemand anders te verontschuldigen dat ik geen respect toon voor Pietje. Dat de enige respons die ik krijg in het geheel alleen op de vorm en niet op de inhoud ingaat bewijst ook maar weer dat zij niks inhoudelijks te verbeteren hebben.

Ik schrijf Pietje omdat hij ondanks gelegenheid geleerd te hebben niet voorbij de kleuterschool gekomen is in zijn betogen, en als hij in ieder geval een middelbaar niveau kan tonen verdient hij bij mij pas de naam Piet.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties