Landerd

INGEZONDEN: Herindelingsproces Landerd

Door Jaap de Jong

Het herindelingsproces waarin Landerd is verwikkeld, zorgt in de besloten kring van mijn directe omgeving voor de nodige discussie. De nieuwjaarstoespraak van mijn burgemeester (“fusie met Uden”) prikkelt mij om die discussie uit te breiden tot het publieke domein.

 

Ik ga ervan uit dat vergelijkbare processen die in het verleden zijn gevoerd (Uden – Veghel, Zeeland – Uden, Erp – Boekel) op basis van valide argumenten. Met de kennis van nu zouden we kunnen oordelen over die destijdse besluitvorming en gebruikte argumenten.

Wat dan: net als Boekel een Gallische opstelling?

Dit herindelingsproces is voor betrokkenen verworden tot een ‘gulzig instituut’(*1), mede door de onverwachte wendingen die van invloed zijn op de inhoud en richting van het proces:
• Het wegvallen van Bernheze na de enquête
• Opkomst Vereniging Herindelen
• Wisselende coalitie

De tijdsfactor (c.q. het zich voortslepende proces) speelt mijns inziens ook een rol waarbij het risico van zorgvuldigheid in het gedrang komt. Heeft men bijvoorbeeld voldoende aandacht besteed aan:
• waarom Schaijk en Reek als één blok mee moeten met Zeeland: zijn zij identiek aan historische, culturele, economische aspecten? Is maatwerk per Kern mogelijk, c.q. niet geboden?
• wat zijn de voordelen voor Reek om met Uden te fuseren in vergelijk met samen gaan met Herpen en Ravenstein?(*2);
• wat zijn de voordelen van Schaijk(*3) om te fuseren met Uden in vergelijk met samen gaan met Oss(*4)?

Ik hoop niet dat mijnheer Bakermans in 2025 (tijdens het eerste lustrum van de gemeente Maashorst, bij het radioprogramma O.V.T.) hoeft te zeggen: “met de kennis van nu hadden we dat proces in 2019 anders moeten vormgeven”(*5) .
Ik hoop dat de dan zittende burgemeester op diezelfde lustrum-receptie zal gaan zeggen: “ik spreek hier mijn bewondering en dank uit naar al die mensen die er destijds in geslaagd zijn het toenmalige Herindelingsproces zonder weeffouten vorm te hebben gegeven”.

Jaap de Jong, Zeelander

(*1)L. Coser; Gulzige Instituties
(*2)Of zijn opties uit het verleden een gepasseerd station of ligt dat te gevoelig?
(*3)Idem als 2
(*4)Het is de taak van DS’97 om op te komen voor Schaijkse belangen maar de vraag dient zich ook op wanneer zij zich conformeren aan de politieke besluitvorming.
(*5)Gelijkenis (?) aan het in 1993 niet doorgaan van de herindeling van Zeeland met Uden.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties