Landerd

'Raadsvergadering beschamende vertoning'

INGEZONDEN: Enquête DS97 bij herindeling gemeente Landerd

Door Paul Paar

De raadsvergadering van de gemeente Landerd op 8 februari was (alweer) een beschamende vertoning. Waar ging het over? Over de herindeling van Landerd en het moment van inspraak van de Schaijkse en Reekse bevolking gedurende dit proces.

De meerderheid van de raad was van mening dat het beste was als de mening van de bevolking gevraagd wordt ná de voorbereidende besprekingen met Uden. Er is, volgens deze meerderheid, geen reden om dit eerder te doen. Er ligt immers een uitstekend rapport van onderzoeksbureau Necker van Naem dat de voor en tegens heeft onderzocht van het samengaan met Uden? Volgens de raad!
Alleen DS97 hield bij monde van fractievoorzitter Arie de Kleijn een vlammend betoog om - alsjeblieft - tijdens de verkiezingen van van 21 maart een peiling te houden onder de Schaijkse en Reekse bevolking om duidelijk te krijgen wat men wil: Uden of Oss. Het was “paarlen voor de zwijnen”. Men wilde er niet aan.

Burgemeester Bakermans gaf nog aan dat het mogelijk was om in het stembureau een extra stembiljet uit te reiken voor deze peiling, maar zelfs dat wilde de raad niet! Schande!

Alle partijen hadden het erover hoe belangrijk de inspraak van de bevolking bij dit herindelingsproces is, maar als puntje bij paaltje komt geeft men niet thuis. We mogen achteraf ons zegje doen, maar liever niet nu. De uitslag zou misschien ongunstig uitvallen voor deze partijen. Men wil immers naar Uden en dan komt een afwijkende uitslag wel heel ongelegen. Wat moeten ze daar dan mee?

Ik hoop van harte dat DS97 kans ziet een eigen peiling tijdens de verkiezingen uit te voeren. De partij zal daarbij de hulp en de steun nodig hebben van de Schaijkse en Reekse bevolking. Daarom, Schaijkse en Reekse bevolking: help deze partij bij deze peiling en breng massaal uw stem uit vóór of tegen het samengaan van Schaijk/Reek met Uden en laat u niet bij de neus nemen door de overige partijen van de Landerdse gemeenteraad!

Paul Paar, Schaijk

|Doorsturen

anton coolen

2018-02-10 18:59:18

Beste mensen,

Hoe iemand ook denkt, wat is erop tegen om de bevolking te raadplegen? Is men bang voor de uitslag die niet overeenkomt met de wens van de gedachte?

VHL heeft een bevolkingsonderzoek beloofd en dat is de reden waarom Theo van Duren en een aantal andere lieden en ik deze eerlijke belofte ook blijven verdedigen. Blijkbaar heeft een aantal mensen moeite met onze echte oprechtheid. Het bevolkingsonderzoek was een van de twee belangrijkste uitgangspunten van VHL. Theo en ik voelen ons daarom ook verantwoordelijk voor deze belofte. Daar kan en mag toch niets op tegen zijn.

Wat de uitslag ook wordt, deze zal gerespecteerd moeten worden.

Blijf gezond en een prettige carnaval toegewenst.

Nico Degen

2018-02-11 10:04:39

Je hebt van die situaties en gebeurtenissen waarvan je achteraf zegt dat het niet zo had moeten gebeuren. En negen van de tien keer gaat het over de opstelling van partijen, die weten dat Uden slechts het begin is van een verdere herindeling. De bevolking alweer raadplegen zoals heer Coolen dit wil omdat er een eerlijke belofte door een aantal lieden is gedaan, vind ik juist een motivatie om dit na te laten. Vooral omdat deze belofte eerlijk schijnt te zijn en kunnen we er dan van uitgaan dat in het verleden deze lieden ook oneerlijke beloften hebben afgelegd? Dat lieden zich verantwoordelijk voelen voor afgelegde beloften betreft degene die ze hebben afgelegd en mogen nimmer een pressiemiddel zijn voor onze gemeenteraad.

Er komt een tijd dat we trots op zijn om deel uit te maken van een grotere gemeente, ook al zal die grotere gemeente op termijn weer deel uit maken van nog een grotere gemeente. Hou er eens mee op om besluitvorming en zicht op zaken mistig en moeilijk te maken. En ga daarom beslist geen briefjes verspreiden gedurende de verkiezing. Je hebt als partij je mening gegeven en het is nu tijd om daar over te stemmen.

anton coolen

2018-02-11 11:03:27

Beste heer Degen,

Uiteraard begrijp ik uw betoog. Doch u weet als geen ander dat de basisprincipes bij het tot stand komen van VHL er twee grondbeginselen cq speerpunten zijn en waren.

Het eerste is en was: gaan voor herindelen. Het tweede: altijd de bevolking op een eerlijk en juiste manier middels een peiling raadplegen. PER KERN om aan te geven waar naartoe. Dit was zelfs een erezaak. De oude coalitie is daar op gevallen door toedoen van VHL.

Door die beloftes van de grondbeginselen heeft VHL 4 zetels gekregen. Het is in het politieke, net als in het privé en zakelijk verkeer zo dat een afspraak en toezegging ook een afspraak en toezegging moet zijn. Je moet daar op kunnen vertrouwen.

Dat een aantal leden van VHL (hoofdzakelijk uit Zeeland), lees nu Maashorst Vooruit, dat anders ziet is een feit. Zij delen uw mening en dat mag ook. Doch een aantal lieden, onder wie de echte initiatiefnemers van VHL, vindt dit niet correct en niet zoals beloofd en afgesproken. Dat is ook een duidelijke politieke keuze.

Nu wordt de oude coalitie hersteld en gebeurt er exact waarop dezelfde voormalige coalitie is gevallen. De kiezer mag bepalen of dit geloofwaardig is.

Als nieuwe partij Maashorst respecteren wij hun gedachtegoed. Doch met duidelijk de vemelding dat dit niet het gedachtegoed is van de grondbeginselen van VHL. Dus totaal geen doorstart onder een andere naam.

Nogmaals, ieder mag zijn eigen mening hebben. Maar laat mensen ons niet verwijten dat wij na willen komen wat wij de kiezer 4 jaar terug hebben beloofd en dat juist daarom VHL is opgericht.

Gelukkig heeft de kiezer het laatste woord. Of dit nu Oss of Uden gaat worden. Wij allen dienen die uitslag te respecteren.

Nogmaals, ik kan niet inschatten momenteel wat de kiezer van de kern Schaijk gaat kiezen: Uden of Oss. Ik denk dat niemand met feiten dit momenteel kan vaststellen.

Uiteraard heb ik mijn voorkeur maar dat is totaal niet relevant voor de huidige discussie.

Aangaande deze ingezonden brief laat ik het hier verder bij.

Blijf gezond en een prettige carnaval toegewenst.

Zojuist een prachtige rit van Sven. (goud)

Anton Coolen

Molenaarstraat 57, 5374 GX Schaijk, 0620000971,

acoolen@coolenexpertise.nl

Nico Degen

2018-02-11 16:22:07

Beste heer Coolen,

VHL heeft zijn doel bereikt, we gaan herindelen. Dat de partij VHL als Maashorst Vooruit verder wil gaan is begrijpelijk, immers er moet nog zo veel werk worden verzet. De partijleden van Maashorst Vooruit hebben de problemen die zich kunnen voordoen bij de overgang naar herindeling benoemd en willen daar als leden van de gemeenteraad aan gaan werken. Als ik het goed begrijp komt er een initiatief van uw kant om nog een partij aan de reeks toe te voegen. Of dit een meerwaarde voor de helderheid in de overgangspolitiek is, waag ik te betwijfelen. Ambachtslieden hebben voor diverse werkzaamheden diverse gereedschappen. Zo is voor een goede transitie Maashorst Vooruit nodig, die samen met alle raadsleden de weg gaan bepalen. Een logisch gevolg na het bereiken van hun eerste doel.

U geeft aan wel een voorkeur te hebben maar uit die niet. U geeft aan dat iedereen zijn eigen mening mag hebben en geeft u aan dat Maashorst Vooruit niet het gedachtegoed heeft van VHL.

Natuurlijk heeft u een duidelijke voorkeur maar die ga ik niet openbaar maken. En ik maak een diepe buiging voor u omdat u mij toestaat een eigen mening te hebben. Het gedachtegoed van VHL laat ons de vrijheid om tussen Uden of Oss te kiezen als herindeling naar een grotere gemeente eenmaal bereikt zou zijn. Tot slot, feitelijk gaan herindelen is bereikt door VHL en gelukkig hebben wij de foto’s nog, ook al zijn die langzaam aan het vergelen.

May

2018-02-11 19:52:29

Niet lullen maar poetsen. Naar Uden en klaar. Al dat gezever en gezeik. Je ontkomt er toch niet aan. Beter nu, dan nog meer geld over de balk heen gooien. De baantjes moeten zeker eerst zeker gesteld worden

Mun

2018-02-12 09:24:39

OSS aub!!!!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties