Landerd

INGEZONDEN: Deporteren en Seperatisten

Door Actiecomité voor Democratie in Landerd

Onlangs waren in het Brabants Dagblad twee ingezonden stukken te lezen als reactie op de interviews met de oprichters van het Comité voor Democratie in Landerd. Het artikel van Rien Griffioen had als titel “Deporteren” en dat van Albert van Duren kreeg de naam “Seperatisten” (foto). Voor alle duidelijkheid, hier wordt bedoeld “Separatisten”, met een a dus. Hierbij onze reactie.

Beste Rien,

Wij zijn het met jou eens, dat we het woord “deporteren” nooit hadden mogen gebruiken. We hebben ons onvoldoende gerealiseerd, dat sommige mensen hier aanstoot aan kunnen nemen, ofschoon we ook weten dat er burgers zijn, die dat gevoel krijgen als ze zien hoe de fusie van Landerd met Uden erdoor gedrukt wordt. Maar, hoe dan ook, wij bieden onze welgemeende excuses aan voor dit woordgebruik.

Wat wij nooit gezegd hebben is, dat de raad van Landerd niet democratisch gekozen zou zijn. Maar wat wij wél betwisten is de rechtsgeldigheid van het referendum, dat in 2015 gehouden is. Het was aantoonbaar “krakkemikkig”. Heb je ooit vaker een referendum gezien, waar men zelfs vier van de zeven mogelijkheden kon aankruisen? Dat is toch een lachertje! Maar wat nog het ergst is, dat zijn de conclusies die veel politici hieruit menen te kunnen trekken. Die zien blijkbaar, net zo min als jij, dat er wel degelijk een verschil is tussen een Maashorstgemeente met Bernheze erbij en zo’n gemeente zonder Bernheze.
De uitslag van een opnieuw te houden referendum moet volgens ons per kern bekeken worden en niet per buurtschap. Iedereen met een tikkeltje historisch besef weet, dat het Oventje in Zeeland en het Gaal in Schaijk nooit zelfstandige gemeentes zijn geweest in tegenstelling tot Reek, Schaijk en Zeeland. We praten dus niet over herindeling van buurtschappen maar over herindeling van gemeentes. Daar had je toch beter over na moeten denken.

Verder stel je, dat je prettig in Zeeland hebt gewoond en dat je het in Uden nu zo naar je zin hebt, dat je zelfs trots bent op die plaats. Dat is mooi. Houden zo. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar al zeg je het niet met even zoveel woorden, met jouw betoog wek je wel de indruk, dat de burgers van Landerd dan allemaal ook maar moeten vinden wat jij vindt. Is dat niet een beetje arrogant en ondemocratisch? Zou het niet veel beter zijn om alle burgers van Landerd de kans te geven zich hierover uit te spreken? Dat is nu precies wat wij nastreven met een nieuw referendum. Dat noemen wij echte democratie, in tegenstelling wat jij betoogt. Dat is namelijk schijndemocratie.

Beste Albert,

Toen we jouw ingezonden stuk in het Brabants Dagblad lazen stelden we onszelf de vraag: “Moeten wij serieus reageren op deze onzinnige prietpraat?” Als we dat niet zouden doen, zou je misschien gaan denken, dat we er geen weerwoord op hebben. Anderzijds is het zo, dat het toch wel veel tijd vergt om aan te tonen, dat je de plank behoorlijk misslaat met dit artikel. We beperken ons daarom tot het meest opvallende.

Wij, de leden van het Comité voor democratie in Landerd, hebben volgens jou niet door, dat ons handelen gekenmerkt wordt door een ondemocratische inslag. Al vaker is getracht om jou duidelijk te maken, wat er met democratisch handelen bedoeld wordt, maar dat is vechten tegen de bierkaai. Dus om te weten wat het begrip “democratie” precies inhoudt, moeten we zeker niet bij jou zijn.
De keuze voor aansluiting bij Oss of Uden noem jij marginaal. Erg vreemd, dat jij je er dan toch zo druk over maakt. Waarom schrijf je dan dit artikel? In die tijd had je toch veel beter met iets zinnigs bezig kunnen zijn. Vervelend voor jou is wel, dat heel veel mensen in Landerd de herindeling niet zien als een marginaal gebeuren, maar juist als iets waar je goed over na moet denken. Vraag maar aan jouw broer Theo. Die richtte er enkele jaren geleden zelfs een politieke beweging voor op. Weet je nog? Dat was de “Vereniging voor Herindelen Landerd”, een politieke stroming die tegenwoordig door het leven gaat als “Maashorst Vooruit”. Vraag maar eens of deze partij de herindeling ook ziet als een marginaal gebeuren. We zijn benieuwd naar hun reactie en we zouden die graag van je willen horen.

Vervolgens kwalificeer je ons als separatisten en dan vraag je je af, of wij wel een oor voor anderen hebben. Als deze uitspraken werkelijk aan jouw brein ontsproten zijn, dan moeten wij de conclusie trekken, dat je er echt niets, maar dan ook helemaal niets van begrijpt. Hoe kom je erbij, dat wij streven naar afscheiding van een deel van Landerd? Hoe kom je erbij, dat wij geen oor zouden hebben voor de mening van anderen? Maak ons maar eens duidelijk, dat dit geen loze kreten zijn. Als je dat niet kunt, zou het jou sieren om hiervoor je excuses aan te bieden. Of we die ooit zullen krijgen? Nee, natuurlijk niet. Wat dat betreft ben je geen haartje beter dan de meeste politici. Gewoon doodzwijgen of glashard ontkennen. Bijna elke dag worden we geconfronteerd met voorbeelden van deze handelwijze, zelfs bij “de groten der aarde”. Ken je daar geen voorbeelden van, omdat je misschien niet met beide benen midden in de maatschappij staat, laat dat dan maar weten en wij zullen je overstelpen met voorbeelden.

Nog zoiets. Jij weet blijkbaar, wat verder niemand weet, dat een grote meerderheid in Landerd de complete gemeente bij elkaar wil houden als er gefuseerd wordt. Wij zouden ook hier willen zeggen: “Toon dit dan maar eens aan”. En dan moet je niet weer aankomen met de uitslag van het referendum van 2015 of met de wil van de meerderheid van de gemeenteraad, want zoals al eerder gezegd, van beide bronnen klopt aantoonbaar helemaal niets. Bedenk dus eens iets origineels om je gelijk te krijgen. Kun je dat niet? Doe er dan het zwijgen toe.

Tot slot. Je spreekt over de vruchten van de Landerdse samenwerking en over het mooie van samenwerking binnen Landerd. Mogen wij je er dan eens aan herinneren, dat om precies te zijn in 1942, toen de zelfstandige gemeente Reek ondergebracht werd bij de gemeente Schaijk, in Reek talloze mensen waren, die deze fusie verafschuwden. Begrijpelijk, want die fusie werd hen door de strot geduwd, er was totaal geen inspraak. In oorlogstijd was daar al helemaal geen sprake van. Deze afkeer tegen Schaijk heeft ook na de oorlog nog vele jaren doorgewoekerd. Bij een aantal Reekenaren zelfs tot vandaag de dag aan toe. Hoe blij zullen ze zijn als er een Aldi in Reek komt, dan hoeven ze immers niet meer naar Schaijk om boodschappen te doen. En wie kent niet de uitspraak, die in Reek veel gehoord werd: “Reek komt altijd na Schaijk, behalve in het telefoonboek”. Een man, die veel voor Reek heeft betekend, dat moet gezegd worden, kan gezien worden als de ongekroonde koning van het verzet tegen Schaijk. Dat was Frans van Duren. Hij had in Reek een schildersbedrijf. Juist Albert, dat was jouw vader en jij moet ongetwijfeld geweten hebben van zijn gevoelens van afkeer jegens Schaijk. En dan durf jij te reppen over een vruchtbare samenwerking tussen die twee plaatsen. Hoe verzin je het?

En de samenwerking binnen Landerd dan? Van meet af aan was de samenwerking tussen de gemeente Schaijk en de gemeente Zeeland omstreden. Door velen werd de samenvoeging gezien als een “weeffout”. Ik meen dat er zelfs externe rapporten over het functioneren van de gemeente Landerd zijn verschenen, die bepaald niet lovend waren. Dat weet ik echter niet zeker, maar een feit is in ieder geval wel, dat mensen, vooral in Schaijk, blij zouden zijn, als die fusie ongedaan zou worden gemaakt. Om in dit verband te praten over een vruchtbare samenwerking is volstrekte onzin.

Beste Albert, het staat je natuurlijk vrij om op dit betoog te reageren. Misschien in het Brabants Dagblad of wellicht in De Telegraaf of in De Volkskrant, dat moet je zelf weten, maar wij laten het hierbij. Van ons hoef je geen reactie meer te verwachten, zolang je zulke onzin blijft schrijven.

De artikelen in het Brabants Dagblad en Arena, die melding maakten van de oprichting van het “Aktiecomité voor Democratie in Landerd” krijgen nog een vervolg. Daarin zullen we aantonen hoe de bevolking van Landerd door de politici belazerd wordt. Dat is echt geen grootspraak.
Wij zijn op zoek naar de waarheid en niet naar ruzie. Daarom lijkt het ons gepaster om met dat artikel te wachten tot na de kersttijd en de jaarwisseling. We wensen daarom iedereen in Landerd een vredig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar toe.

Aktiecomité voor Democratie in Landerd

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties