Landerd

INGEZONDEN: Democratie is gediend met een referendum

Door Pia Liersen-de Bekker

Als dochter van de vroegere burgemeester van Gemert en reeds 47 jaar inwoonster van Schaijk wil ik de gemeenteraadsleden van Landerd erop wijzen en met klem adviseren om te luisteren naar de wil van de ingezetenen inzake de keuze van een nieuw te vormen gemeente. De democratie in deze zou zeer gediend zijn met een referendum.

Pia Liersen-de Bekker
Schaijk

|Doorsturen

Frank van Dorst

2020-02-25 13:23:24

Het is Lia Liersen, de r ontbreekt

Zeurkous

2020-02-25 14:06:45

Laat Moesland met rust! 

nico degen

2020-02-25 15:43:22

Je bent een dochter van een voormalige burgemeester en woont 47 jaar in Schaijk en daarom hebben je woorden toch een dwingende inhoud. Kijk als je maar 46 jaar of zelfs minder dan 46 jaar in Schaijk zou hebben gewoond, dan en dit weet iedereen, geen recht van spreken hebben gehad. En als je dan ook nog een vroegere burgemeester, dus niet zomaar een loket ambtenaar, als vader hebt gehad, nou ja dan is er toch niemand die je mening in twijfel trekt.

Gert van de Voet

2020-02-25 20:41:17

Geachte heer Degen,

Neem even de moeite u te oriënteren over de persoon waarover u het negatieve oordeel geeft. Zeker u met uw achtergrond mag daar zeker alert op zijn.

Pia is de echtgenote van Henk Liersen. Neem even de moeite om te kijken wie het is. Bijv. Nederlands bidprentjesarchief.

Pia heeft een prachtige staat van dienst als het gaat over het helpen van de medemens. Is zelfs een groot gedeelte van haar arbeidsleven geweest.

Ondanks dat u reeds ruim op leeftijd  bent, is zij u ruimschoots  overschreden wat leeftijd betreft. Ondanks dat de letter niet helemaal overeenkomt met uw gedachte is respect toch zeker op diens plaats.

Hoe u ook denkt over deze materie. Het is toch prachtig dat een gerespecteerde dame op deze nette en charmante wijze haar wens uitspreekt zonder iemand te kwetsen.

Het siert haar toch dat een dame op deze leeftijd zich het wel en wee van Schaijk aantrekt.

nico degen

2020-02-25 22:46:14

Zeker deze vrouw zou moeten weten dat op basis van de genoemde feiten, geen motivatie kan zijn voor haar reactie. De enige die het goor maakt is Gertje met zijn tegen elkaar opzetten van mensen. Waar kom ik dit ook weer regelmatig tegen? De meesten onder ons herkennen de stijl.

RSPCT

2020-02-26 11:27:20

Je hebt gevoelsmensen en je hebt dhr. N. Degen

bert

2020-02-26 13:14:38

Je hebt empathie en je hebt dhr. N. Degen.

Jo

2020-02-26 13:17:07

kan hr Degen niet gewoon geblokkeerd worden. Wat een negativiteit van deze man ten opzichte van anders denkenden. Bah bah

Pietje

2020-02-26 15:16:17

tsja Dhr.Degen is nu eenmaal een heel negatief azijnpissend mannetje die geen weerwoord wenst te krijgen.

alleen zijn mening telt en is het enig juiste..

anton coolen

2020-02-26 21:10:28

Nico Degen,

Gewoon bij de feiten blijven. PL heeft beloofd... etc. etc.

Zie advertentie in de komende Arena.

Daarnaast: Mevr. Liersen is een heel aangename, eerlijk, fijne fatsoenlijke oudere dame. U bent niet echt beleefd naar haar.

Dat blijkt wel uit de reacties. Jammer dat u dat ook niet wilt zien.

Het gaat gewoon over Schaijk, dat wil kiezen: Uden of Oss? En dat is beloofd door de politiek, inclusief PL.  Dus a.u.b. stoppen met al die bijverschijnselen.

Meer dan 1100 aanvragen en daarop geen enkele reactie van u. Helemaal te begrijpen uiteraard.

Mevr. Liersen, aan u complimenten voor uw reactie. Daarnaast, trots zijn over een overleden vader geeft alleen maar uw genegenheid aan naar uw geliefde vader. Heel mooi.

A zwaans

2020-02-26 23:05:22

Goed geschreven Coolen , wij moeten naar Oss en het doet goed u achter deze toekomst aan te gaan 

nico degen

2020-02-26 23:08:12

Nogmaals 47 jr. in Schaijk en dochter van een burgemeester zou toch moeten weten dat de democratie in dit geval uit gaat van een door de raad genomen besluit. Verder misbruikt Coolen de anonieme reacties om middels een omschrijving van karakter van mevr. Liersen dat ik niet beleeft zou zijn geweest omdat ik het niet met deze mevrouw eens ben.

anton coolen

2020-02-27 10:51:13

Nico Degen,

Het is duidelijk: je kunt het niet begrijpen of je wilt het niet begrijpen. Je hebt altijd commentaar op anonieme reacties als ze tegen je zijn. Als de anonieme reacties in je voordeel zijn wat jouw beredenering betreft, is het geen probleem .

Zie o.a. het ingezonden stuk aangaande Grave. Van een van je supporters met megaveel klets en totale onzin. Waar je als een keizer gekroond wordt op basis van totale onzin.

Nogmaals, het aanvragen van een raadgevend referendum is helemaal legitiem. Ook dat wil je niet begrijpen.

Voor mij en voor bijna iedereen is mevrouw Liersen een keurige fatsoenlijke oudere dame, die op heel correcte wijze heeft gereageerd. Doch zoals altijd moet u het negatief uitleggen.

Deze mevrouw weet ook dat het aanvragen van een raadgevend referendum helemaal legitiem is en nog ter beoordeling van de gemeenteraad moet komen. Door de raad is een ander soort referendum afgewezen en dat kwartje is nog steeds niet bij u gevallen. Over een drammer gesproken...

Hopelijk zal de raad de aanvraag van het referendum in meerderheid steunen. 1100 is niet mis, Heer Degen. Toen was het bij u stil. 

Dit is een eenmalig bericht op deze casus. 

Prettig weekend. 

Advies: stuur mevrouw Liersen een bloemetje uit respect of empathie.

nico degen

2020-02-27 12:25:57

Als dhr. Coolen de logica van dit onderwerp ontgaat, gaat hij zeuren over Grave, blijf bij het onderwerp. Mevrouw Liersen heeft een mening die niet wordt versterkt door het aantal jaren dat zij in Landerd woont en evenmin dat zij een burgemeestersdochter is. Zeker kan zij een keurige fatsoenlijke oudere dame zijn, die op heel correcte wijze heeft gereageerd. Maar juist de vermelding daarvan wijst op een kwaadaardigheid geheel voor de rekening van dhr. Coolen. Mooie bloemenzaak in Schaijk maar of de voorraad toereikend is om alle mensen die u heeft geschoffeerd te bedienen, betwijfel ik.

Quintin van Zuijlen

2020-02-27 13:23:12

Anton klaagt over de toon die Nico aanslaat, maar hij kan het niet laten een negatieve toon aan te slaan. Laat ik dan maar even op inhoud spelen, want inhoudelijk vertelt Anton leugens. Ik citeer hem:

"...Schaijk, dat wil kiezen: Uden of Oss? En dat is beloofd door de politiek, inclusief PL."

Maar nee, dat is niet beloofd, in ieder geval niet door PL dat ik hun beloften heb kunnen lezen. Iedereen kan hun website erop nalezen, zij beloofden bij afkeur de herindeling te heroverwegen. Zij beloofden niet dat men voorkeur mocht uitspreken. Afkeur blijft zich in alle kernen beperken tot een minderheid (uitgaanda dat deze geheel afkomstig is uit Schaijk zelfs nog ruim onder de 32% op basis van zelfs de minst gunstige cijfers), dus PL blijft voldoen aan haar beloften. Anton toont zich dus weer een leugenaar.

Maar inhoudelijk heeft Nico natuurlijk gelijk. Pia's inzending is totaal vergeven van argumentatie die we toch moeten verwachten van inzendingen naar de Arena. Als men alle overbodige weghaalt dan blijft enkel het volgende over.

"[I]k [wil] .. een referendum."

Een mening die Pia absoluut mag hebben en delen natuurlijk, maar niet echt waard in de Arena te plaatsen.

Niets negatiefs aan, gewoon neutraal bij de feiten gebleven.

anton coolen

2020-02-27 13:56:07

Beste Quintin, 

Dat is wel beloofd. Laten wij daar geen misverstand over hebben. Ga even een rondje maken, ook binnen de club van PL. Het is u bekend dat een aantal vooraanstaande leden zelfs afscheid heeft genomen omdat de belofte geen stand is gedaan. Dat het pas veel later na de coalitievorming ook aan de leden is kenbaar gemaakt om ervan af te zien, zorgt intern tot de dag van vandaag voor een groot probleem.

Dus helemaal niets met leugenaar te maken.

Daarnaast: het rekenwonder start weer met een totaal verkeerd uitgangspunt en totaal verkeerde gegevens aangaande becijfering. Verder mijn betoog, dat het over een raadgevend referendum gaat waar nog niet over is beslist in de raad, laat u terzijde liggen.

Dat u pretendeert dat u bepaalt of iets waard is om te plaatsen in de Arena geeft de hoogmoed van uzelf aan. Ik en heel veel mensen vinden het fijn dat een zeer vooraanstaande dame  (die veel gedaan heeft voor Schaijk) uit Schaijk het kenbaar maakt dat zij een referendum wil.

Tenminste 1100 mensen hebben schriftelijk de moeite genomen en aangegeven dat zij een referendum willen. U noch ik weten hoeveel het er echt zijn. Zeker is dat dat er heel heel veel meer kunnen zijn en hoeveel het er niet willen is totaal onbekend. Uw rekenmethode slaat echt nergens op.

De mensen die hebben ingeschreven voor een referendum hebben niet gekozen voor Uden of Oss. Dit geldt ook voor de mensen die niet hebben ingeschreven, vanwege te weinig tijd, interesse etc. De stemming heeft nog steeds niet plaatsgevonden.

Dus geen nieuw rekenwonder uithangen met verkeerde uitgangspunten en aannames.

Het doet mij wel deugd dat u terug bent gekomen op het feit dat u niet meer wilt reageren op mijn inzendingen. Blijkbaar prikkelt het u wel. Daarom reageer ik even naar u.

Verder, het respect naar mevrouw Liersen heeft met fatsoen te maken. Ik klaag niet over de toon van Degen, ik constateer alleen. In de hele discussie stoort niemand mij. Het raakt mij emotioneel niet in mijn gevoelsleven. Dat is bij u anders en dat hebt u ook uitgesproken. Uiteraard respecteer ik dat. Ik heb vernomen dat u een aardige man bent en dat neem ik vooralsnog ook aan.

Alleen zijn wij het aangaande herindelen niet eens en ook niet met elkaars argumenten. Toch fijn voor u dat u uzelf de vrijheid hebt gegeven te reageren op mijn betoog.

Blijf gezond. Ik laat het hier weer even bij.

PS: Morgen is er weer  een advertentiepagina gekocht in de Arena aangaande het referendum. U zult het wel weer leugens vinden, maar daar kan ik mee leven gezien uw zienswijze en rekenmethode.

Quintin van Zuijlen

2020-02-27 15:28:24

Anton, Ik kan zelf lezen wat PL beloofd heeft en ik zie dat wat jij zegt dat ze beloofd hebben ze niet beloofd hebben. Dat maakt jou in mijn ogen een leugenaar. Toon mij aan waar PL beloofd heeft wat jij zegt dat ze beloofd hebben of neem je leugens terug.

Zeg wat je wil over mijn uitgangspunt en de cijfers die ik aanhaal, ik kan tenminste tot mijn conclusie komen. Jij bent nog lang niet in staat jouw conclusie te bewijzen.

Ja, het gaat om een aanvraag voor een raadgevend referendum dat de Actiegroep nu aan de Raad aan mag bieden. Dit referendum zou in alle opzichten identiek zijn aan een eerder door diezelfde Raad verworpen referendum. Dit referendum zou onrechtmatig en ondemocratisch zijn indien aangenomen. Dat heb ik al vele malen gezegd en bij mijn laatse verklaring hiervan kon u enkel op mijn toon kritiek leveren.

En ja, ik ben van mening dat deze inzending publicatie onwaardig is. Die mening heb ik ondersteunt en openbaar gemaakt. Het is niet de mening die ik onwaardig vindt maar het gebrek aan verbonden argumentatie. Mening alleen is het niet waardig in een krant gepubliceerd te worden, ongeacht wat die mening is. Dat is mijn mening, dat is mijn onderbouwing, daar moet je het mee doen. Als je daar niet blij mee bent moet je toch echt eens een kijkje nemen in Artikel 1 van onze grondwet.

Ten minste 1100 mensen willen een onrechtmatig en ondemocratisch referendum, en er zijn er zeker nog enkelen meer, maar wij weten beide heel goed hoeveel meer er zijn, minder dan 700. Jij doet alsof je neus bloedt, ik zeg het zoals het is.

Uden of Oss is de vraag helemaal niet. De vraag is of men ontevreden is met de herindeling. Het overweldigende antwoord is nee.

Ik zie het tegendeel graag bewezen, maar dit is nog steeds niet gebeurd.

Anton, ik heb heel duidelijk gemaakt dat ik jou niet tot antwoorden verschuldigd ben. Jouw pesterijen en leugens hebben jou alle respect ontnomen en ik zal niet ophouden deze tegen te spreken.

Betreft Mevrouw Liersen zie ik niemand die haar disrespecteert. Ik zie dat Nico het niet met haar eens is, en hij maakt dit respectvol kenbaar door op te merken dat hoe lang zij in Schaijk woont en wat haar vader gedaan heeft niet bijdraagt aan haar argument en dat zonder dat niets dan mening overblijft. Dat levert Nico allerhande disrespect op, ook van jou, Anton. Het is mij heel duidelijk wie hier wie disrespecteert, en dat kan ieder ander ook zelf beoordelen.

anton coolen

2020-02-27 16:14:02

Wederom: de 700 klopt niet. Wat een totale kromme redenering van u. 

Verder gaat het over wat ons is beloofd. U moet uw huiswerk goed doen. Gewoon tunnelvisie. Voor u is ieder referendum onjuist, zoals ook een verkiezing. Simpel: Schaijk wil kiezen zoals is beloofd.

De rest neem ik ter kennisgeving aan, is niet interessant aangaande de hoofdzaak. Ik ga over tot de orde van de dag.

nico degen

2020-02-27 16:30:36

Als ik uw berichten lees bekruipt mij het gevoel dat u inderdaad nog steeds een leugenaar bent, die ondanks dat u er op gewezen bent er gewoon mee door gaat. Stop daar nu een mee en tracht standpunten van anderen te respecteren.  

bert

2020-02-27 19:38:52

Rare vervelende man, je hebt zelf nooit een standpunt van een ander gerespecteerd. Zie de inzending boven van pietje. 

Schaijk

2020-02-27 19:53:07

Waar is de drammer actie clubje met Arie als voorman met hun argumenten? Of is Pietje de nieuwe voorman? En is Antoon C. de spreekbuis die allemaal advertenties sponsort de nieuwe woordvoerder? mogen zij het vuile werk opknappen. Het begint erop de lijken dat alle pijlen op PL zijn gericht, maar is daar nog een eenheid op een paar oude zeurpieten na. Schaijk verdient beter dan dit eeuwige geneuzel over niks.

bert

2020-02-27 21:35:13

U hoort duidelijk bij Nico. Wel uw eigen naam vermelden als het kan, dat vinden uw vriend Nico en Quintin.

Hans

2020-02-27 22:08:06

Vuile werk is reeds opgeknapt door die ouwe zeurpieten! mr/mrs Schaijk leeft klaarblijkelijk onder een steen en het praat nu een beetje populistisch mee wat het meekrijgt van Facebook! Handjes op elkaar voor mr/mrs Schaijk!

Quintin van Zuijlen

2020-03-02 23:45:17

Anton, je moet me geen woorden in de mond leggen. Heel wat referenda zijn juist en rechtmatig. Het referendum waarmee Bougainville eind vorig jaar met ruime overmaat in opkomst en uitslag haar onafhankelijkheid adviseerde aan de Papoea-Nieuw-Guineese overheid is een rechtmatig referendum. Het referendum waarmee de Schotten hun onafhankelijkheid afwezen in 2014 is een rechtmatig referendum. Heel wat referenda zijn ook onrechtmatig en onjuist. Het Brexit referendum was bijvoorbeeld om allerlei redenen betreffende de campagne onrechtmatig en de uitslag was in een echte democratie zoals Zwitserland nooit als bindend geaccepteerd, al was het in principe wel juist gehouden. Het referendum over de status van de Krim van 2014 was eveneens om allerlei redenen onrechtmatig en onjuist, niettemin omdat ook hierin geen optie bestond om status quo te hanteren, deze opgelegd werd door een niet daartoe bevoegde instantie (al mag je argumenteren dat ze daartoe wel bevoegd zou moeten zijn, al weet ik niet of je in dat licht wil staan), en gehouden werd onder bezetting van de daarbij bevoordeelde buitenlandse macht.

Ik heb ook al meermalen uitgelegd op welke punten het aangevraagde referendum onrechtmatig is, en onder welke voorwaarden een rechtmatig referendum gehouden zou kunnen worden. Belangrijk punt bijvoorbeeld, als de Raad op 24-10-2019 had besloten het raadplegend referendum te houden dat in opzet gelijk zou zijn aan het nu aangevraagde raadgevende referendum zou het wel rechtmatig zijn. Het verschil zit 'm er in dat de Raad bevoegd is de keuzes te beperken in haar raadpleging, waar gewone burgers niet de keuzevrijheid van andere burgers mogen beperken in hun raadgeving. Wat de burgers betreft zijn er nou eenmaal meer opties dan "Oss" of "Uden", waaronder "Oss of Uden evenzogoed" en "noch Oss noch Uden". Als je werkelijk een raadgevend referendum wilt zul je in ieder geval een vraagstelling moeten maken en antwoorden kunnen bieden waarmee iedereen de kans krijgt een eerlijk advies uit te brengen, en niet voor een advies hoeft te kiezen waar zij niet achter staan. Ik heb meermalen dergelijke vraagstellingen voorgesteld maar deze blijf jij negeren en verwerpen.

Anton, als je geïnteresseerd was in discussies over wat nou wel en wat nou niet een rechtmatig referendum maakt, dan had je daartoe genoeg kans gehad met al wat ik over dat onderwerp gezegd heb. Aangezien je die kans niet aanpakt kan ik alleen maar concluderen dat je het niet aankunt dat jouw ideeën bekritiseerd worden, en daar ook geen weerwoord tegen kunt maken. Wellicht kun je dan maar beter niet anderen de kans geven comentaar te leveren.

anton coolen

2020-03-03 08:28:29

Geachte Heer van Zuijlen,

Allereerst verwijs ik u naar de advertentie die blijkbaar voor iedereen duidelijk is.

Om weer in herhalingen te treden is mij niet welgevallig en zinloos om de volgende reden volgens mij: Uw bijzondere flexibiliteit in het denken, handelen en interpreteren van informatie geeft totaal geen ruimte voor een ander denkbeeld dan dat van u. 

Dit was mij inmiddels, en niet alleen mij, opgevallen. Ik wil het hier verder bij laten.

Zie de advertentie verder.

Quintin van Zuijlen

2020-03-03 12:27:50

Weer leg je me woorden in de mond die helemaal niet bij nij passen, Anton.

Betreft die advertentie, ik wacht nog steeds op bevestiging dat jij daarmee niet alweer bedrog pleegt. Ik vroeg niet om veel, enkel de nodige aanwijzingen om te vinden wat jij daarin zou citeren. In mijn zoektocht kwam ik enkel terug bij jouw eigen schrijfsel uit, dus voorzover lijkt het mij een zelfcitaat. Ik wil graag dat je het tegendeel bewijst, dat lijkt mij sowieso iets dat in de advertentie zelf bijgevoegd had moeten zijn, en gezien je blijkbaar uitgebreid kunt reageren hier denk ik dat binnen de komende 24 uur of tot je volgende reactie op deze website, net wat later komt, een redelijke termijn is waarop dat verwacht mag worden.

anton coolen

2020-03-03 12:36:21

Quintin, 

Zoals jezelf hebt aangegeven, bepaal jij wat je wilt. Ik bepaal dat ook.

Gewoon je huiswerk doen. Geen zin in herhalingen en ad hoc opmerkingen.

Mijn vorige reactie is duidelijk. Wat jij daarvan vindt en je conclusie is heb ik heel duidelijk omschreven. Dat zul je zeker herkennen.

PS: Uw flexibiliteit..................

Blijf gezond.

Quintin van Zuijlen

2020-03-03 13:17:30

Nou Anton, de tijd tikt. Bedrieg je ons of spreek je de waarheid. Alleen jij kan het verschil maken. Ik heb veel minder redelijke uitdagingen van jou en je medestanders doorstaan. Als je redelijke kritiek wilt zul je die niet moeten negeren.

Hans

2020-03-03 15:07:49

U vroeg om deze passage Quitin:

Raadpleging inwoners
Wij willen de gesprekken met Uden snel hervatten en als dit leidt tot een herindelingsvoorstel zullen de inwoners zorgvuldig geïnformeerd en gehoord worden. Dit kan bijvoorbeeld met een referendum of een enquête. Wanneer de inwoners het herindelingsvoorstel afwijzen is splitsing van Landerd een mogelijk vervolg"

U vraagt, wij draaien!

Moet gezegd: PL heeft goed hun best gedaan om internet te ontdoen van uitspraken en beloften

J@n

2020-03-03 16:53:38

Hans (en Quintin),

https://progressieflanderd.nl/wp-content/uploads/2018/03/Landerdfolder-Progressief-Landerd.pdf 

Datum 17-03-2018

J@n

2020-03-03 17:13:11

Lees het artikel van meneer Böhmer d.d. 2-3-2018 ook nog maar eens door.

https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/ingezonden-naar-oss-uden-of-toch-een-maashorstgemeente 

Daar wordt gesproken over “inwoners zorgvuldig geïnformeerd en gehoord worden”.

Hans

2020-03-03 17:49:47

Wie is hier dan de leugenaar?

anton coolen

2020-03-03 18:11:07

Nu anderen ermee komen ben je op je wenken bediend. Er zijn zelfs tv-opnames, die gedeeltelijk zijn uitgezonden tijdens de verkiezingen, van Böhmer waarbij hij aangeeft altijd... (zie tekst advertentie).

Ik kon het niet meer opbrengen je te bedienen. Dit zoals met ook de cijfers etc. etc. Ik verwijs opnieuw naar mijn inbreng, zie boven 8.28. BIJZONDERE FLEXIBILITEIT.......etc. etc.

Blijf gezond en kom aub weer niet met een betoog dat het volgens jou anders is.

anton coolen

2020-03-03 19:52:37

Er is inmiddels alles gezegd. Het in herhalingen vallen gaat irriteren voor een ieder. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen en waar nodig ook gedaan.

Zie de advertentie. Alle hoop is gevestigd op PL.

Van mij uit geen reactie meer tot de raadsvergadering. Behoudens als er formeel een reactie komt van een politieke partij voor de raadsvergadering.

Veel wijsheid.

PS: Het is politiek, vergeet dat niet.

Hans

2020-03-03 20:09:11

Fantastisch om te lezen in dat artikel hoe open PL de herindeling ingaat. Alle opties liggen helemaal open en zonder(!) dat daar ook nog maar om gevraagd is.. Er is zelfs ruimte voor een enquette of zelfs een referendum!!

Met zo'n programma ga je vast een heleboel stemmen binnenhalen, nietwaar?! Helaas! Pech voor diegenen, die grimas op het gezicht van dhr. Böhmer (foto artikel) sprak toen al boekdelen! Afijn, leest u zelf maar! 

Leestip: https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/ingezonden-naar-oss-uden-of-toch-een-maashorstgemeente

bert

2020-03-04 09:52:03

Was voor iedereen bekend. Nu ook voor Quintin.  J@n, Anton, Hans, Mimi en wie ik nu vergeet, dank namens Schaijk.

Quintin van Zuijlen

2020-03-06 14:20:48

Hans en J@n, ik heb het citaat van Anton proberen te vinden in wat jullie citeren maar kan niks vinden dat maar enigszins 1 op 1 overeenkomt, wat voor een citaat toch echt noodzakelijk is. De waarheid was duidelijk niet gunstig genoeg voor Anton. Hij moest toch weer als zo vaak de woorden van anderen verdraaien om zijn argument te kunnen maken.

Als Anton nou gewoon de passage had geciteerd die Hans citeert, dan zou ik hem niet van bedrog hebben kunnen beschuldigen, maar dan was zijn argument natuurlijk volledig ongegrond geweest, want er kwam een herindelingsvoorstel, een enquête die daarover vroeg, en bij gebrek aan afwijzing (zie de ruim 68% van stemgerechtigde Schaijkenaren die de herindeling helemaal niet afwijzen zoals petitities maar weer aantonen) gaat de herindeling gewoon door zoals voorgesteld, alles zoals beloofd. Geen bedrog behalve zijn eigen, zo is Anton.

Ook vreemd trouwens dat dit hier gezegd wordt, niet waar het relevant is.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties