Landerd

INGEZONDEN: De toekomst van Landerd is van ons allemaal

Door Madeleine Hoek van VVD afdeling Landerd

'De toekomst van Landerd is van ons allemaal'. Dat was de insteek direct na de verkiezingen van 2014. Met de Vereniging Herindelen uit het niets als de grote winnaar en de grootste partij. Dat was wat de mensen wilden: zo snel mogelijk herindelen, het liefste binnen de raadsperiode van 4 jaar, onomkeerbaar zei VHL, we hebben genoeg van de zittende politiek.

Echter, enkele nu ex-prominente figuren binnen deze vereniging, hadden vanaf dag 1 hun doel duidelijk voor ogen: splitsen was de enige mogelijkheid waar eigenlijk over te praten viel. Hoe vaak hebben we de babbeltrucs en complotTheorieën over het slechte huwelijk van Landerd tot vervelens toe moeten aanhoren! Ik heb het nooit gezien en ervaren.

Schijnbetrokkenheid
Was er inzicht door onderzoek? Nee, niet nodig! Achteraf blijkt het gewoon te gaan om eigen belang, eigen argumenten en heel veel emoties. Schijnbetrokkenheid met de inwoners van geheel Landerd en we weten hoe dramatisch dit afliep: de val van de coalitie en herindelen bleek verder weg dan ooit. De afgelopen jaren kenmerkten zich door het voortslepen van een loodzwaar anker dat steeds uitgeworpen werd door DS97 en CDA, ook zelfs door de RPP op een cruciaal moment. VHL stond erbij en keek ernaar. Ze hadden geen keus, zaten verstikkend vast in dezelfde coalitie. PL en VVD bleven koersvast.

Veel tijd en geld verkwist
Nu, 4 jaar later, staan we wederom voor de verkiezingen en kunnen we concluderen dat er behalve onderzoek en ontzettend veel tijd en geld verkwist, getreuzel over zekerheden, meningen over onzekerheden, emoties boven rationeel, we nog niet veel verder zijn gekomen dan dat we het zoveelste onderzoek moeten duiden. Niet te geloven!
Hoeveel meer heeft een weldenkend mens nog nodig om een besluit tot een eerste stap te nemen? Want daar hebben we het feitelijk over? Het referendum kwam er en de uitslag ook. De Maashorstgemeente is democratisch gekozen en werd de grote winnaar, omdat dit ook verreweg de beste keuze was voor onze dorpen, puur op feiten beredeneerd.

De inwoners stemden er massaal op om hun grote voorkeur uit te spreken, de wens de dorpen bij elkaar te houden en het maken van een nieuwe gemeente met Uden en Bernheze. Of een deel hiervan. Bernheze wilde voorlopig zelfstandig blijven, maar dat wisten we allang en dat mag ook, maar daarom moet Landerd niet blijven doormodderden en afwachten óf en wanneer het Bernheze een keer uitkomt dat zij wel mee wil doen. We richten ons te veel op een gemeente die niet mee wil doen en laten daarom kansen liggen om een nieuwe Maashorstgemeente te vormen en kijken niet naar een gemeente die graag mee wil doen. Samen kijken met Uden, Volkel en Odiliapeel wat wél haalbaar is. Ik weet dat namelijk nog niet, de inwoners van Landerd weten dat ook niet en de coalitie en college weten het al helemaal niet.

Onrust stoken
Maar het zaadje van onrust stoken kon weer geplant worden door de eerder genoemde voorstanders van opsplitsen. Wat zit daar nu toch achter, vraag ik me echt af, om op zo’n, bijna ziekelijke dwangmatige manier Schaijk bij Oss te willen onderbrengen?
Het vormen van een nieuwe Maashorstgemeente begint met de eerste stap en die is nog steeds niet genomen. Wat verandert er nu echt? Als uw adres Pastoor van Winkelstaat in Schaijk is, blijft dat zo, woont u in de Kerkstraat in Zeeland dan blijft u adres ook hetzelfde, het dorpshuis in Reek blijft ook gewoon staan waar het staat. Uw dierbare dorp blijft zelfs gewoon dezelfde naam houden: Schaijk Zeeland en Reek. Dat is in Uden, Volkel en Odiliapeel ook zo, we gaan er niet bij inwonen en onze dorpen worden niet met de grond gelijkgemaakt en ineens weggevaagd.
En waar wij graag winkelen, werken of naar school gaan, dat blijft hetzelfde. Dat maken wij gewoon lekker zelf uit. Nee, eigenlijk blijft voor ons inwoners alles bij hetzelfde en zullen we er weinig van merken in ons dagelijks zo vertrouwde leventje. In emotie laten we ons vanalles aanpraten en dat is nooit goed.

Gelijkwaardigheid
Een opschaling, herindeling van een gemeente op gelijkwaardigheid zoals de VVD wil, gaat over het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Elkaar nog meer versterken op de sterke punten en elkaar helpen op de zwakke zaken. Betere woningbouw, meer financiën, beter economische omstandigheden, leefbaarheid, winkels, horeca, recreatie, openbaar vervoer, werkgelegenheid, de zorg samen aanpakken, we hebben dan zelfs weer een ziekenhuis in onze nieuwe gemeente. Met een gemeenschappelijke grote deler: onze prachtige Maashorst.

Standvastig
VVD heeft juist standvastig de afgelopen jaren koers gehouden, de meerwaarde vindt zich in een geheel nieuwe gemeente maken met alledrie de prachtige dorpen. Sterk, met slagkracht en met de eigen trots en identiteit die samen Landerd zo uniek maken en die identiteit willen de meeste van onze inwoners niet weggeven, waarom ook? En die identiteit komt op veel punten overeen met wat Uden ook zoekt.
Voor de VVD bleef ook steeds de eis dat dit alleen kan op basis van échte gelijkwaardigheid. Dan komen we samen tot de visie en in gelijkwaardigheid komen we samen tot het maken van nieuw beleid van en vóór een geheel nieuwe gemeente. Ook de naam wordt door ons allen bedacht en gekozen. Dit ligt het dichtst bij de uitslag van het referendum, ik zeg niet dat het 1-op-1 klopt. Maar alle andere keuzes komen er nog niet eens bij in de buurt.

Verdrinken
Voor VVD ook steeds de vraag: Wat is de beste keuze die recht doet aan dat gevoel van 3 dorpen samenhouden en de eigen identiteit, maar ook nog een eis bij herindelen van de provincie, is het goede evenwicht in de regio geborgd? Want let wel, herindelen is in onze grondwet (Artikel 123) vastgelegd, de wet Algemene regels herindeling, kortweg AHRI. Alle processtappen liggen vast en moeten doorlopen worden. Het doel van deze wet is om het volledige proces te begeleiden en alle gevolgen te ondervangen.
Als we bij Oss aansluiten heten we straks ook gemeente Oss, dan loopt die gemeentegrens tot aan Uden, de hele Maashorst hoort dan tot het grondgebied van Oss: een enorme gemeente waar onze dorpen in verdrinken en van gelijkwaardigheid is totaal geen sprake.

Hoe ziet de Maashorst er dan straks uit met het adagium van de gemeente Oss: stormpje spelen in de bossen. Nou dat hebben we gezien in de mooie bossen, dat we deze moeten ontwikkelen is duidelijk, maar zo rigoureus zoveel gezonde bomen gelijktijdig omduwen. Het lijkt net een oorlogsgebied voor de dieren die er woonden, diep treurig. Dat kan ook met mate. Maar bovenal is door onze inwoners niet voor Oss gekozen. Men wil niet overgenomen worden of ergens aanschuiven, men wil nog steeds een nieuwe gemeente met de drie dorpen samen.
Uiteraard is er zeker ook met Oss door het vorige college als eerste gesproken. Er is gesproken over onze wensen en identiteit, maar al bij dit eerste gesprek bleek dat Oss nou niet echt op nog meer dorpen zat te wachten, het was eigenlijk wel genoeg wat ze nu hadden. Dus in eerste instantie grote afhoudendheid. Moeten we ons dan opdringen en smeken of ze ons erbij willen op hun voorwaarden? Zo werkt dat niet. Dan krijg je toch echt een Goliath- en Davidgevoel.

Bij Uden daarentegen was er direct sprake van een open deur. Gastvrij en ook onze eis van gelijkwaardigheid en een geheel nieuwe gemeente met een nieuwe naam, het was geen enkel probleem om daarover te praten. Nu na 4 jaar treuzelen wikken en wegen, onderzoeken, geen besluit durven nemen is Uden nog steeds ontzettend van goede wil. Dat verbaast mij, hoe lang blijven ze nog wachten? Dat doet alleen een hele goede buur en dat moet je koesteren.

Referendum
Dat DS97 en hun achterban nu wederom een referendum willen, is hun goed recht en dit moeten ze vooral zelf organiseren, daar ga ik niet over, maar dit zal ik ook niet steunen. VVD is tegen referenda, daar hebben we volksvertegenwoordiging voor, maar die moet haar werk dan wel goed durven doen. Ik geef DS97 een welgemeend advies: wees zorgvuldig en bewust van de risico’s die dit met zich meebrengt, want alleen maar vragen 'wilt u bij Oss of wilt u bij Uden?' is een zeer slechte zaak. Dat station zijn we allang gepasseerd bij het vorige referendum. Het afbreukrisico voor Landerd is erg groot.

Lege doos
De feitelijke vraag heeft DS97 niet meegekregen, maar dat komt ook omdat zij de afgelopen 2.5 jaar niet mee hebben gedaan en achterover hebben zitten leunen. Want DS97 wil zelfstandig blijven. Ze weten niet eens waar het over gaat, wat er allemaal besproken en uitgesproken is om een eerste stap te gaan zetten met Uden, daar was DS97 niet bij. Nu dan wel ineens spierballentaal vlak voor de verkiezingen, nu wel zeggen dat herindelen onontkomelijk is. Maar DS97 weet niet hoe verder en met wie! Dan maar snel nog een enquête, dat is puur voor de bühne, want wat gaan we dan met de uitslag doen? Hoe gaan onze inwoners meten op inhoud wat het verschil is? Wat heeft DS97 nu werkelijk te bieden? Het is een lege doos.
Dan verbaast het mij nog enorm dat juist DS97, dat zolang voor zelfstandigheid pleitte, de vorming op gelijkwaardigheid van een nieuwe gemeente niet omarmt, omdat dit ook voor hun partij, de hoogst mogelijk haalbare optie is van een grote mate van zelfstandigheid voor geheel Landerd en niet alleen Schaijk.

In Landerd het liefs chaos veroorzaken en olie op het vuur gooien en als er geblust moet worden hard weglopen, dat heet geen verantwoordelijkheid nemen. Het orakel van Ravenstein en zijn emotionele aanhang maken niet uit wat goed is voor Landerd, dat doen álle inwoners.
Beslist DS97 dus wat er voor Reek en Zeeland overblijft? Het is dan onmogelijk om nog op gelijkwaardige voet een nieuwe Maashorstgemeente te creëren. U wordt bedankt!

Ik heb liever 1 zetel door open en eerlijk en betrouwbaar te blijven en trouw te blijven aan wat ik mijn kiezers in 2014 heb beloofd, 'Herindelen maar met verstand', dan veel zetels door list en bedrog en valse sentimenten, daar zit geen enkele kiezer in Landerd op te wachten.

Nepnieuws
Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig zo met elkaar? Is het een wedstrijd, een gevecht zonder spelregels? Beledigende mailtjes,dreigende en grove woorden, brieven en nepnieuws, dit moet echt stoppen. Ik wil me niet hoeven schamen dat ik in de politiek van Landerd zit. In plaats van verdeeldheid te zaaien wil ik me alleen nog bezighouden om bruggen te bouwen met degene die dat ook willen. We moeten nu eerst meters maken, ook VVD gaat als de tijd rijp is alles met onze inwoners delen, dat is ook een verplichting in de AHRI-procedure. Een ding moet er zeker zijn voor een nieuwe gemeente en dat is breed draagvlak, ook voor inwoners van Uden, Volkel en Odiliapeel. Maar breed draagvlak op feiten en niet op een emotie. Op dat moment als we antwoorden op al onze vragen hebben gekregen kunnen we pas op feiten het beste besluit voor Landerd nemen.

Maar dan moeten we die vragen eerst stellen. Eerst verkenning: Wat is mogelijk? Dan voorbereiding: Wat vinden de inwoners? Dan besluitvorming: Wat gaan we doen. Doorgaan of stoppen? Er wordt niets onomkeerbaars besloten zonder draagvlak van burgers, dat is de mening van de VVD. Maar een nieuwe gemeente maken en gastvrij blijven voor gemeenten die bij ons aan willen sluiten, is een unieke prachtige kans. Ik roep iedereen op om weer met beide benen op de grond te gaan staan en van daaruit samen verder te gaan. Er is een gezegde: Wie wind zaait zal storm oogsten. We zullen zien.

De toekomst van Landerd is absoluut van ons allemaal, maar met verstand!

Madeleine Hoek,
Fractievoorzitter VVD Maashorst afdeling Landerd

|Doorsturen

Frits van Lith

2018-02-14 10:54:38

Mevr. 

Uw partij VVD heeft de afgelopen dagen weer eens laten zien wat betrouwbaarheid is.

Wat dat betreft bent u een goede volgeling van uw partij op gemeenteraadniveau.

U hebt wel heel veel tekst nodig om uw standpunt te verdedigen. Ik denk dat dat al voldoende zegt voor de kiezers.

Uw Meester Rutte had gisteren ook veel woorden nodig doch kon ook niemand overtuigen. De kiezer is niet gek.

Denk dat hier alles mee gezegd is.

Carel v H

2018-02-14 16:03:30

@Madeleine. U citeert "Wat zit daar nu toch achter, vraag ik me echt af, om op zo’n, bijna ziekelijke dwangmatige manier Schaijk bij Oss te willen onderbrengen?". Mijn vraag aan jouw is of Oss niet Uden moet zijn? Of geldt dat alleen voor de gemeenteraad? Of bedoel je alleen de inwoners van Schaijk? Zal ik het maar verklappen? Gemeenteraad wil dwangmatig naar Uden en de inwoners van Schaijk willen Oss. Ik zou toch maar weer een keer goed luisteren naar uw inwoners (zijn een stuk verstandiger)

J@n

2018-02-14 18:24:10

Mevrouw Hoeks heeft het over ”herindelen met verstand”.

Maar waarom wordt er niet gekeken naar de fouten uit het verleden. En hoe we die fouten kunnen herstellen.

In Haaren en Maasdonk hebben ze het wel gedaan, waarom in Landerd niet?

Waarom wordt er niet gekeken naar de verhouding Uden/Veghel?

Waarom is die fusie nooit van de grond gekomen zoals gewenst?

Uden/Veghel horen bij elkaar zoals Schaijk/Reek dat ook doen.

Tot slot mevrouw Hoeks: Uden is zo van goede wil en geduldig, omdat de gemeente Landerd nog de enige optie is om te groeien.

Albert van den Eijnde

2018-02-15 08:20:42

Ongeacht wat je van het standpunt van de plaatselijke VVD vindt, het is wel een feit dat mevrouw Hoeks consequent is. Een mens een mens een woord een woord. Niet de ene keer tegen herindelen dan later voor. De ene keer voor een referendum en later niet maar misschien toch nog over enige tijd. Mevrouw Hoeks draait niet en schuift niet. Zij blijft pal staan over wat zij vond en vindt en dat is voor de kiezer heel duidelijk. Ben niet eens VVD-stemmer maar dit verdient wel respect!

Jules van Son

2018-02-20 08:33:34

Dat kan ik korter! Je wordt moe van het lezen. Zeker als je leest dat Mevr. Hoeks zich vastklampt aan dat idiote referendum, waarvan iedereen dat op zijn eigen manier kan intrepeteren. Een incorrecte referendum omdat je kon kiezen voor een onmogelijkheid, namelijk Bernheze erbij, terwijl toch Bernheze aangaf niet te willen. Wat DS97 nu wil, elk dorp kiezen voor Oss of Uden, dat had drie jaar geleden het referendum moeten zijn. Dan was alles duidelijk geweest en dan had je geen lange onduidelijke nasleep. Eveneens hadden we dan die  lange verhalen van Mevr. Hoeks ook niet hoeven lezen, want die maken het ook niet duidelijker op. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties