Landerd

INGEZONDEN: De eerste stap naar de gemeente Maashorst is gezet

Door Coalitie Landerd

Op donderdag 8 november hebben de gemeenteraden van Landerd en Uden in grote meerderheid besloten om met elkaar en op basis van gelijkwaardigheid een nieuwe gemeente te bouwen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de coalitieprogramma’s van Landerd en Uden en wordt gekoerst op een herindeling op 1 januari 2022.

De VVD, RPP, Maashorst Vooruit en Progressief Landerd hebben tijdens de verkiezingen in het voorjaar aangegeven dat zij met Uden de stap willen zetten om te komen tot de nieuwe gemeente. Dit baseerde deze partijen op diverse onderzoeken die aantonen dat de Maashorstgemeente gevormd door Uden en Landerd kansen biedt voor onze dorpen. Ook een eerder gehouden referendum in Landerd bevestigde het enthousiasme van de inwoners voor de Maashorstgemeente. De grote steun van de kiezers voor de coalitiepartijen heeft ervoor gezorgd dat nu eindelijk, na jaren van discussie, concrete stappen naar de nieuwe gemeente Maashorst worden gezet.

Plan van aanpak
In oktober 2019 stemmen de gemeenteraden van Landerd en Uden over het herindelingsontwerp. Dit ontwerp geeft de inhoudelijke onderbouwing en verantwoording van de herindeling en is de basis voor het herindelingsadvies van de provincie aan het Ministerie van BZK. Om het herindelingsontwerp te maken wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan beschrijft de stappen in het herindelingsproces en geeft richting aan de inhoud van het herindelingsontwerp. De komende maanden wordt in samenwerking met de raden, colleges, politieke partijen en inwoners invulling gegeven aan het plan van aanpak. In februari 2019 wordt het plan van aanpak ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraden waarna gestart wordt met het herindelingsontwerp.

Draagvlak
Er zijn twee momenten waarop we zullen toetsen of de ontwikkelingen richting de nieuwe gemeente volgens wens verlopen. Dit doen we bij het bespreken van het plan van aanpak en bij het herindelingsontwerp. Wij hebben eerder al aangegeven dat wij een nadrukkelijke rol willen voor de inwoners in de visie ontwikkeling op de nieuwe gemeente. Ook het regelmatig informeren van de inwoners moet goed geregeld worden. Draagvlak voor de nieuwe gemeente moet blijken uit gesprekken in bijeenkomsten met de inwoners. Daarnaast dient inzichtelijk te zijn wat de mening van de inwoners is over het herindelingsontwerp zodat we dit betrekken in de finale besluitvorming. De komende maanden wordt dit alles concreet uitgewerkt in het plan van aanpak.

Inspirerend proces
Het bouwen van die mooie groene en complete gemeente is een uitdagend proces waarin we samen met de inwoners van Landerd willen optrekken. Wij hopen dat er veel inwoners opstaan om samen met ons aan dit inspirerend proces bij te dragen

Jeroen van den Heuvel, fractievoorzitter Maashorst Vooruit
Jacques Pijnappels, fractievoorzitter Progressief Landerd
Harold van den Broek, fractievoorzitter RPP
Madeleine Hoek, fractievoorzitter VVD

|Doorsturen

J@n

2018-11-12 19:03:14

Alles gebaseerd op leugens en bedrog. Dit alles ter eer en glorie van een oud-wethouder van Uden die er alles aan gelegen is om zijn toekomstige baan als burgemeester van Groot-Uden te verwezenlijken.

Wat de tegenstanders ervan vinden interesseert de politici niets.

stefan s

2018-11-13 16:31:44

FAKE NEWS!

Linda van Z

2018-11-14 09:54:41

Oh jee, "Odiliapeel is helemaal klaar met de gemeente Uden". Zie papierenkrant BD regio Uden/Veghel. Jammer dat men in Schaijk en Reek dit niet kunnen lezen want hun ontvangen BD regio Oss e.o.

Zonder Landerd erbij lijkt het nu al een uitdagend proces. Ik zou als gemeenteraad van Landerd de laatste zin van deze brief veranderen in "Wij hopen dat er zo weinig mogelijk inwoners opstaan zodat wij alleen aan dit inspirerend proces kunnen bijdragen".

Dit is wel een stuk eerlijker naar je eigen inwoners toe al zullen ze deze moeilijke proces toch niet snappen (wederom).

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties