Landerd

INGEZONDEN: Comité inwoners Reek pleit voor een referendum

Door Nico van Casteren

Geachte inwoners uit Reek en Schaijk,

Een groep verontruste inwoners uit Reek heeft in december 2020 een uitgebreide reactie geschreven op het wetsvoorstel Herindeling Maashorst van onze regering. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie Binnenlandse Zaken (BiZa) van de Tweede Kamer ons uitgenodigd om als 'Comité inwoners Reek' in te spreken op de hoorzitting van woensdag 16 december 2020.

Helaas is deze hoorzitting van de commissie BiZa vanwege verscherpte Coronamaatregelen niet doorgegaan. Tijdens deze hoorzitting wilde ondergetekende namens het Comité inwoners Reek een warm pleidooi houden voor een referendum in Landerd om het maatschappelijk draagvlak te peilen.

Hieronder vindt u de letterlijke afsluitende tekst uit ons pleidooi:
“Geachte commissieleden, ik ga afronden zodat er voor u tijd overblijft om vragen te stellen. Een herindelingsproces is een gevoelige kwestie waarbij draagvlak van de mensen heel belangrijk is. Wij zijn van mening dat het draagvlak in Reek en Schaijk onvoldoende is. Ik verwijs u in deze ook naar ons commentaar bij de memorie van toelichting.
Alleen een bindend Referendum per kern, waarbij de inwoners een keuze kunnen maken tussen Uden en Oss kan hier duidelijkheid verschaffen. Pas dan kunnen de inwoners van Landerd de uitkomst accepteren en zich er bij neerleggen. Pas dan is er echt sprake van draagvlak. Pas dan is het herindelingsproces afgerond.
Pas dan wordt veel onvrede en ongemak in lengte van jaren voorkomen”.

Namens het Comité inwoners Reek,
Nico van Casteren

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties