Landerd

INGEZONDEN: Cijfers liegen niet

Door Mimi van der Meer

Ik snap helemaal niks meer van die hoogoplopende herindelingsdiscussie. De een wil een volksraadpleging. De ander zet uit alle macht daartegen zijn hakken in het zand. En niemand die écht kijkt naar wat de bevolking van Landerd wil.

Want er ís al een officieel (en naar ik aanneem betrouwbaar) referendum geweest in november 2015. Ik ben zo vrij geweest de resultaten hiervan terug te zoeken. Er kon gekozen worden uit zes verschillende opties:

Maashorstgemeente (Landerd plus Bernheze plus Uden) werd eerste met 3317 stemmen.
Zelfstandig Landerd blijven werd tweede met 1834 stemmen.
Opsplitsen (Zeeland naar Uden, Schaijk en Reek naar Oss) werd derde met 1585 stemmen.
Vierde werd Landerd naar Uden met 1241 stemmen.
De overige twee opties haalden nog geen 500 stemmen.

De einduitslagen per kern zijn nagenoeg hetzelfde. Met als verschil dat Zeeland de optie ‘opsplitsen’ nipt (14 stemmen verschil) op de tweede plaats verkoos, vóór ‘zelfstandig blijven’, en in Reek eindigden die twee keuzes zelfs op een gedeelde tweede/derde plaats met exact evenveel stemmen. Maar geen enkele kern zette samengaan met Uden op het erepodium.

Wat is er zo moeilijk aan het interpreteren van een referendum?
De optie Maashorstgemeente is weliswaar met vlag en wimpel eerste geworden, maar dat kan niet doorgaan want Bernheze wil niet aanhaken. Zelfs geen deel van Bernheze. Einde verhaal, einde optie.

Je zou zeggen: over naar keuze twee of volgend. Of, zo men wil, opnieuw de bevolking vragen wat ze dán willen. Maar wat er nu gebeurt in Landerd is onnavolgbaar: vier van de zes partijen sturen aan op een fusie met Uden. Want dat is toch hetzelfde als de Maashorstgemeente, maar dan gefaseerd? Beweren ze.

Uhh. Sorry, nee… dat is niet hetzelfde. Met Uden samen was expliciet een andere optie in het referendum. En de mensen hebben daar expliciet niet voor gekozen.

We worden gepiepeld
Maar Maashorst Vooruit, RPP, Progressief Landerd en de VVD beginnen alvast met Uden samen, oké? Dan respecteren ze de uitslag van het referendum, de stem van het volk. Vinden ze. En wie weet verandert (een deel van) Bernheze nog ooit van mening. Met Sint Juttemis of zo.

Jongens jongens jongens. Wat is dit nou voor gelul van een dronken aardbei? Of die partijen snappen het echt niet, of ze zijn welbewust een potje aan het knikkeren met de uitslag van het referendum. Maar linksom of rechtsom, er klopt geen bal van. We worden gepiepeld. We worden blind aan het handje in de tegenovergestelde richting geleid, precies tegen de uitkomst van het referendum in.

Waar stem jij over vier jaar?
Er is maar één thema dat ertoe doet, deze verkiezingen: hoe heffen wij onszelf op? Over vier jaar bestaan de Landerdse partijen waarschijnlijk niet meer. Dan mogen wij gaan stemmen in de gemeente waar ze ons nu naartoe loodsen.

Dus, let even op waar je je stem naartoe brengt. Voor mij wordt dat – ik had het nooit voor mogelijk gehouden – een stem op Arie de Kleijn van DS97. Over vier jaar stem ik wel weer GroenLinks. Naar ik hoop in de gemeente waarvoor wij zelf gekozen hebben. En dat was niet Uden. Cijfers liegen niet.

Mimi van der Meer, Schaijk

 

|Doorsturen

J@n

2018-03-19 16:49:11

Inderdaad. Eerlijk zijn de Landerdse partijen niet bezig.

Nico Degen

2018-03-19 17:20:51

Als jullie het verschil tussen verkiezing gebrabbel en de realiteit niet herkennen, stem dan op Arie de Kleijn. Echter de mannen van Maashorst Vooruit zijn niet bezig met stemmenroof en hebben inmiddels volledig ingezet op wat zit er voor Landerd in. en dat is niet zo best bij Oss en bovendien onbeheersbaar. Bijvoorbeeld wat hebben we met hoeveel raadsleden in Oss eigenlijk in te brengen, bitterweinig vrees ik.
Maar het belangrijkste is dat inwoners allang genoeg hebben van het geroddel en geschreeuw. daarom mensen kies met verstand en gevoel.

 

Leonard Steetsel

2018-03-19 17:23:51

Zoals ik ook al in mijn ingezonden stuk schreef Mimi, helemaal met je eens. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen het volk, oftewel de kiezer, en als het om zo'n belangrijk punt gaat als de toekomst van onze dorpen, is het van groot belang dat ze hun achterban raadplegen en niet maar doen wat ze zelf leuk vinden.

Moritz Böhmer

2018-03-19 17:56:39

Hallo Mimi, 

Had je mijn ingezonden stuk gelezen? https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/ingezonden-naar-oss-uden-of-toch-een-maashorstgemeente

Met vriendelijke groet,

Moritz Böhmer

Moritz Böhmer

2018-03-19 18:05:42

Beste Leonard, 

Jij volgt de discussie in Landerd van dichtbij. Je weet drommels goed dat Progressief Landerd wel de inwoners wil raadplegen maar dan wel eerlijk en onderbouwd. DS97 vraagt mensen nu een keuze te maken zonder ze nader te informeren over de consequenties én de optie van een Maashorstgemeente tussen Landerd en Uden wordt ook niet aan de inwoners voorgelegd. Omdat je dit drommels goed weet en toch iedereen over dezelfde kam scheert doe je Progressief Landerd ernstig te kort. Jammer en niet eerlijk.

Met vriendelijke groeten, 

Moritz Böhmer

Necker

2018-03-19 20:44:11

Geachte heer Böhmer,

mede in opdracht van u heeft ons bureau Necker van Naem een onderzoek verricht naar de toekomstbestendigheid van de fusiegemeente Landerd-Uden. Het rapport hebben wij op 22 dec. vorig jaar geprestenteerd. Wat schrijven wij op pagina 7 over de kansen om met Bernheze of delen daarvan een Maashorstgemeente te vormen?

Onderaan de pagina kunt u lezen:: "dat een fusie Landerd - Uden volgens de onderzoekers niet gezien kan worden als de opmaat tot een 'Maashorstgemeente' (dus inclusief (delen van) Bernheze).

Dat lijkt toch heldere taal. Het is opmerkelijk dat u toch blijft spreken over het vormen van een Maashorstgemeente. U bent niet de enige. Ook onze opdrachtgevers van VVD, PL en Maashorst Vooruit hebben dit blijkbaar niet gelezen. Het kan natuurlijk ook zijn dat het spontaan uit hun geheugen is weggevallen. Mocht het zo zijn dat u allen twijfelt aan het onderzoek, dan zijn wij graag bereid om het nogmaals grondig uit te pluizen.

Met vriendelijke groet,

Van Naem

Moritz Böhmer

2018-03-19 21:00:49

Geanonimiseerde berichten lees ik niet, laat staan dat ik er op reageer.

Moritz Böhmer 

Mimi van der Meer

2018-03-19 22:31:50

Hallo Moritz,

ik had je ingezonden stuk inderdaad gelezen. Maar ik zie niet hoe dit antwoord geeft op mijn essentiële punten van kritiek. Misschien kun je toelichten waar je op doelt?

Met vriendelijke groet,

Mimi

Theo van Duren

2018-03-19 22:44:22

Goedenavond Moritz,

omdat ik al diverse keren heb geschreven over de onwil van politici van Bernheze om een Maashorstgemeente te vormen, trok het anonieme bericht hierboven mijn aandacht. Ik heb het rapport opgezocht op de gemeentepagina en inderdaad, Necker van Naem concludeert dat een fusie Landerd - Uden geen opstap kan zijn voor een nieuw te vormen Maashorstgemeente. 

Waarom noem je een fusie met Uden dan niet eerlijk wat het is, namelijk een fusie met Uden? Door het Maashorstgemeente te noemen, schep je verwachtingen die blijkens het rapport niet waargemaakt kunnen worden. Dezelfde vraag stel ik uiteraard ook aan de politici van RPP, VVD en Maashorst Vooruit. 

Met hartelijke groeten,

Theo van Duren

Moritz Böhmer

2018-03-20 09:05:58

Theo? Onder welke steen kom jij vandaan? Ik dacht dat je je teruggetrokken had in je heerlijkheid Ravenstein na de chaos die je in Landerd hebt veroorzaakt? Je gaat me toch niet vertellen dat jij mister anoniem van de Arena bent? Dat dat allemaal nu uitkomt..... 

Het kost me wat moeite om serieus op jouw bericht in te gaan maar doe mijn best: Necker van Naem heeft vastgesteld dat er kansen zijn in een samengaan met Landerd en Uden. En wij willen die onderzocht hebben voordat we een keuze voorleggen aan de inwoners. En omdat Uden dit op basis van gelijkwaardigheid gaat doen moet er ook een nieuwe gemeente ontstaan. Die noemen wij de gemeente Maashorst. Bernheze is in deze discussie al 2 jaar niet meer relevant. Ik snap werkelijk niet waarom mensen dat maar blijven herhalen.

Veel geluk in je heerlijkheid,

Moritz Böhmer

Moritz Böhmer

2018-03-20 09:11:07

Hallo Mimi,

Kern van mijn betoog is dat er op dit moment niet gekozen wordt voor de toekomst van Landerd als gemeente maar het toekomstige gemeentebestuur. Het referendum van 2015 is voor mij niet relevant. De feiten zijn:

1. Landerd wil herindelen

2. We kunnen splitsen naar Uden of naar Oss

3. We kunnen onderzoeken of we met Uden een nieuwe gemeente kunnen bouwen, op basis van gelijkwaardigheid. 

Hierin kun je nog geen keuze maken omdat punt 3 nog niet voldoende is uitgewerkt. Progressief Landerd wil wachten tot punt 3 helder is om zo, samen met de inwoners, een goede keuze te kunnen maken. 

Groet,

Moritz Böhmer

J@n

2018-03-20 10:06:09

Geachte heer Bohmer,

U geeft aan dat het referendum 2015 niet relevant is.

Maar telkenmale wordt de term maashorstgemeente uit het referendum wel gebruikt.

Zoals ik in mijn mail d.d. 10-2 aan u ook al aangaf: “Tijdens het referendum hadden de mensen hadden hun keus gemaakt voor het sprookjesbos Maashorst, een nieuwe gemeente met Uden èn Bernheze erbij. Aangezien Bernheze niet meer mee doet valt die optie af.”

Het is misleidend om de term Maashorstgemeente te gebruiken.

Zoals mevrouw Van de Meer ook terecht aangeeft: Een fusie met (alleen) Uden was niet de keus van de inwoners.

Moritz Böhmer

2018-03-20 10:25:06

Daar gaat ie weer, wat een armoede, schrijf gewoon op wie je bent. 

Willem van Tilburg

2018-03-20 10:36:42

Weer een goed betoog omtrent het laatste referendum. Met veel interesse heb ik de reacties daarop gelezen. Inmiddels heb ik daarom iets meer begrip gekregen voor het standpunt van PL, een gesprek op basis van gelijkwaardigheid met Uden lijkt logischer dan aansluiten bij Oss. Dat líjkt het in ieder geval, al is mijn mening anders. Een vorm van gelijkwaardigheid is er op het moment dat Landerd als 1 blok het gesprek voert met Uden; nu, maar ook in de toekomst. Dat is mijns inziens niet realistisch, daarvoor zijn de drie kernen (en ook de belangen) te verschillend. Daarom met beide partijen het gesprek voeren, Uden én Oss. En dan heel simpel, de plussen en minnen afwegen en een goed onderbouwde keuze maken. 
De heer Böhmer verwoordt zijn standpunt goed en ik kan mij daarom ook goed voorstellen dat veel burgers met hem mee zullen gaan, maar op 1 belangrijk slaat hij wat mij betreft de plank behoorlijk mis. Zoals J@n hierboven al aangeeft, met het uitspreken van de naam "Maashorstgemeente" impliceer je dat deze inclusief Bernheze gevormd gaat worden. Dat is de term die altijd is gebruikt en om deze nu op eigen initiatief anders in te vullen vind ik op zijn zachtst gezegd onhandig.

Mathieu de Klein

2018-03-20 10:43:52

Een fusie met (alleen) Uden was inderdaad niet de keus van de inwoners.
Dat is ook precies de reden waarom juist Progressief Landerd, nadat bleek dat Bernheze niet mee wilde doen, met een motie kwam die voorkwam dat er onomkeerbare stappen richting herindeling met Uden zouden worden gezet. Terwijl juist het huidige college, bestaande uit VHL en let wel CDA (!) en DS97(!!) dit wel wilde.
Wij vonden dat we het mandaat van de inwoners daar niet voor hadden! Daar zouden op zijn minst nog gemeenteraadsverkiezingen overheen moeten gaan.
Wat wij wel hebben gesteund is een onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van een Maashorstgemeente Uden-Landerd, zodat er bij de verkiezingen (die van morgen dus) informatie beschikbaar zou zijn op basis waarvan partijen en dus ook inwoners hun standpunt konden bepalen.
De fracties van DS97 en CDA zijn voor dat onderzoek gaan liggen. Zij hebben voorkomen dat u bent geïnformeerd en verzuimen u nu deze mogelijkheid voor te leggen.

Tot slot, maar niet onbelangrijk. Er wordt gedaan of Uden, Landerd met (een gedeelte van) Bernheze automatisch wél de Maashorstgemeente is.
De kern van het vormen van een nieuwe Maashorstgemeente was en is: zelf de regie voeren, als kernen invloed hebben op het vormen van een nieuwe gemeente en zaken voor elkaar krijgen die we belangrijk vinden. Als dat in die samenstelling van drie gemeentes niet zou lukken is dat evenmin een Maashorstgemeente en zouden de inwoners van Schaijk/Reek mogelijk ook beter af zijn bij Oss.

Hadden we daar dan toch mee door moeten gaan, omdat er een referendum had plaats gevonden?
Natuurlijk niet. Daarom was dat referendum ook te vroeg. Progressief Landerd wilde het op een later moment, zodat mensen ook wísten waar ze 'ja' of 'nee' tegen konden zeggen.

Ook nu is de enquête van DS en het CDA te vroeg. Moeten we nu per se door met Uden als dat uit de enquête komt? En wat nu als tijdens de vervolggesprekken met Uden zou blijken dat van die gelijkwaardigheid toch niet zo'n sprake is. Moeten we dan toch door? De inwoners hebben immers gesproken.
Daarom, zoals Progressief Landerd voorstelt: Eerst de gesprekken aangaan, kijken wat het voorstel wordt zodat ook inwoners geïnformeerd kunnen worden, en dan het laatste woord aan de inwoners middels een referendum of enquête.

Moritz Böhmer

2018-03-20 11:38:15

Geachte heer van tilburg, 

Bernheze is sinds 2015 al geen reële optie. De raad heeft onlangs laten onderzoeken of een gelijkwaardige samengaan van Landerd en Uden ook de kwaliteiten van een gemeente Maashorst in zich heeft. En het antwoord is dat dat zeker mogelijk is. Laten we dat dan ook verder onderzoeken. 

De Maashorstgemeente alleen maar zien in combinatie met deelname van Bernheze vertroebelt de discussie en is een onjuiste weergave van de werkelijkheid. 

Bedankt voor uw reactie!

Moritz Böhmer

Jan de Louw

2018-03-20 14:27:52

Beste Mimi

Als er bij het referendum van 2015 maar 5 opties waren geweest , waar zouden dan de 3317 stemmen van de 6e optie gebleven zijn ?

Tellen deze stemmen nu niet meer mee ?

Groet ,

Jan de louw

Mimi van der Meer

2018-03-20 14:34:40

Beste Moritz,

Op de eerste plaats een compliment aan Progressief Landerd omdat jullie (in tegenstelling tot Maashorst Vooruit, RPP en VVD) in gesprek gaan op dit platform. Ik zou hún reacties en verdediging ook wel eens willen horen.

Je schrijft dat je het referendum van 2015 niet relevant vindt. Dat vind ik kwalijk en ondemocratisch.

Je zegt dat er twee opties zijn: splitsen naar Oss of Uden, of met Uden een nieuwe gemeente vormen.

Je zegt dat dat laatste (fusie met Uden) nog niet voldoende is uitgewerkt. Maar is dat eerste (splitsen naar Oss en Uden) dan wel voldoende uitgewerkt? Waar vind ik dat dan, die informatie? Staat dat ergens? Heeft een onderzoeksbureau opdracht gekregen een vergelijkend onderzoek te doen?

Je zegt dat je eerst een fusie met Uden wilt uitwerken en dan weer samen met de inwoners een keuze wilt maken. Ik juich dat toe mits dat gebeurt in de vorm van een referendum (niet misschien maar gegarandeerd) én mits we heldere vergelijkende informatie krijgen over beide opties, zodat we weten wat er te kiezen valt.

Ten slotte: je zegt tegen Willem van Tilburg: “de Maashorstgemeente alleen maar zien in combinatie met deelname van Bernheze vertroebelt de discussie.”

Komop zeg. Wie vertroebelt er hier wat? Jullie (en dat geldt ook voor Maashorst Vooruit, RPP en VVD) vertroebelen zelf de discussie door de term Maashorstgemeente – die reeds uiterst helder is gedefinieerd naar de bevolking toe – te misbruiken. Als je het hebt over een appel, moet je het niet zelf een peer gaan noemen.

Met vriendelijke groet,
Mimi van der Meer

Moritz Böhmer

2018-03-20 15:09:52

Beste Mimi,

Ik ga graag in gesprek mits het niet wordt gevoerd door anonieme personen.

Inderdaad, het splitsen naar Oss of Uden is niet uitgewerkt dus daarom kunnen de inwoners in Schaijk eigenlijk ook geen goede keuze maken bij de enquête. Dus, de enquête komt te vroeg en helpt de inwoners echt niet vooruit.

Het referendum van 2015 had als uitkomst een Maashorstgemeente met (delen van) Bernheze. Omdat (delen van) Bernheze niet zijn aangehaakt is dit referendum voor mij niet relevant.

Het is toch wel vreemd dat jij wil stemmen op DS die een beperkte enquête organiseert en van mij gegarandeerd een referendum verwacht? Dat snap ik niet.

En tot slot, de Maashorstgemeente heeft in de afgelopen diverse uitleggen gekend. Uden, Landerd en delen van Bernheze. Of Bernheze, Landerd, Uden, Oss. Of Landerd en Uden.

Eigenlijk is de gemeente Maashorst een gevolg van een visie waarin onze krachtige dorpen hun kracht kunnen behouden in een nieuwe gemeente. Een gemeente die continu de focus heeft op het natuurgebied de Maashorst waardoor we een ecologische en daardoor een toeristische versterking krijgen. Wat weer gevolgen heeft voor werkgelegenheid en besteding in onze winkels, horeca en campings van mensen buiten Landerd. Dat zal ervoor zorgen dat onze dorpen krachtig en leefbaar blijven.

Die visie moeten we eerst goed onderzoeken, het zou jammer zijn als die morgen tijdens de enquete door de WC wordt gespoeld.

Groeten,
Moritz Böhmer

Mimi van der Meer

2018-03-20 16:20:46

Beste Jan de Louw,

Ik ga niet voor anderen invullen wat ze zouden hebben gedaan áls dit of dat. Als het referendum geen betrouwbaar beeld geeft, moet het maar opnieuw gedaan worden.

Met vriendelijke groet,

Mimi van der Meer

Willem van Tilburg

2018-03-20 17:04:43

Beste heer Böhmer,

Klinkt als een prachtig verhaal, een gemeente Maashorst waarbij de focus op het natuurgebied zal zorgen voor meer toerisme, meer werkgelegenheid, etc. etc. Maar wat ik mij afvraag, waarom zou je een dergelijk initiatief in een gemeente willen regelen? De gemeente is er toch niet om een natuurgebied te ontwikkelen, maar is toch vooral een service organisatie voor de burgers (waar een gezonde ecologisch verantwoorde omgeving natuurlijk bijhoort)?

Nederlands best bezochte natuurgebied, de Veluwe, is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen gemeenten en instanties die daar allen een steentje in bijdragen en er de vruchten van plukken. Daar is niet 1 kern gemeente voor nodig geweest, toch?

Daarnaast wil ik nog even terugkomen op de opmerking van Mathieu de Klein. Je geeft aan eerst de gesprekken aan te willen gaan en dan pas het voor te willen leggen aan de inwoners. Gesprekken is meervoud, betekent dat PL dus ook om tafel wil met Oss, om inderdaad alle opties goed af te kunnen wegen? 

Mimi van der Meer

2018-03-20 22:05:31

Beste Moritz,

Ik snap niet waarom het splitsen naar Oss of Uden tot op heden niet werd uitgewerkt. Terwijl de keuze voor Uden wél werd uitgewerkt. Ik ben blij dat je nu aangeeft dat de inwoners om die reden eigenlijk geen goede keuze kunnen maken. Precies.

Ik snap dat je de enquête van DS97 te beperkt vindt. Dat vind ik ook. Ik ga morgen ook niet kiezen voor Oss, ook niet voor Uden trouwens. Ik ga morgen met grote letters: IK WIL EEN NIEUW REFERENDUM erop schrijven. Ik hoop dat meer mensen dat doen.

Mijn stem op DS97 geeft een signaal af. Meer niet. Ik heb uitgelegd waar ik grote moeite mee heb, en waarom ik niet kan stemmen op een van de vier pro-Maashorstpartijen.

Een nieuw referendum is niet iets wat ik alleen van jou of PL verwacht, ik hoop dat alle partijen zich realiseren dat een nieuw en beter referendum nodig is. Mét de bijbehorende eerlijke voorlichting.

Wat nu gebeurt is niet goed. We hebben een heel slecht referendum gehad. Dat leidt tot tunnelvisie, tot betwistbare interpretaties, en hakken in het zand aan alle kanten. Tot onrust in de samenleving en grote groepen mensen die zich niet gehoord voelen.

Dat moet beter kunnen. Daarop spreek ik alle partijen van Landerd aan. Inclusief DS97 en CDA. Alle partijen samen dragen de verantwoordelijkheid voor een goede transitie naar een andere gemeente. Daarin hebben we allemaal hetzelfde belang: openheid, transparantie, goede informatie, en keuzevrijheid.

Overigens ben ik overtuigd van jullie goede intenties voor Schaijk, en ondanks alles toch succes gewenst.

Met vriendelijke groet,
Mimi van der Meer

Jochems

2018-03-20 22:21:45

de grote mannen kiezen voor Oss

Moritz Böhmer

2018-03-20 22:52:17

Wat een mooie reactie Mimi, dank daarvoor. Wat ik niet snap is dat je een keuze op DS rechtvaardigt. De meest zuivere keuze is nu geen keuze. Dan moet je juist tegen DS stemmen en juist voor de partijen die ook een alternatief willen onderzoeken. 

Dank voor je bijdrage, 

Moritz Böhmer 

Nico Degen

2018-03-20 23:07:33

Opvallend is dat DS97 zo vlak voor de verkiezing verwarring als doel schijnt te hebben, en in navolging brengen anderen partijen ook zaken voor het voetlicht om het nog ondoorzichtiger te maken. Daarom roep ik u op om zelf, los van al het kissebissen, uw keus te bepalen. Moge de beste winnen. Een fijne dag morgen.

Ravenstein

2018-03-21 00:43:20

Uden heeft een fusie met Veghel laten schieten. Ga met Zeeland en Meierijstad fuseren tot Uden-Veghel. Schaijk en Reek kunnen een nieuwe dorpsraad vormen binnen de gemeente Oss. Twee nieuwe gemeenten met 100.000+ inwoners, met bijbehorende bekostiging uit Den Haag. Bernheze deelt zich later wel op. Oost-Brabant krijgt extra centjes van de regering en nu ophouden met ruziën.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsSpecials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties