Landerd

'Uden ziet af van fusie als alleen Zeeland en/of Reek mee gaat'

INGEZONDEN: Burgemeester Bakermans negatief over referendum-aanvraag (+VIDEO)

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

Op uitnodiging van burgemeester Marnix Bakermans (foto) vond 26 februari een gesprek plaats tussen het actiecomité en de burgemeester. Bakermans voerde het woord (in zijn rol als voorzitter van de raad) om de gang van zaken en de procedure door te nemen met de aanvragers. De voor Bakermans enigszins verrassende ruim 1100 handtekeningen maken dat het referendumverzoek zeer serieus genomen moet worden, aldus Bakermans. Hij benadrukt dat, als er al een referendum komt, de vraagstelling uitsluitend gaat over het nu voorliggende herindelingsadvies: daarop kan ja of nee worden gezegd.


Allereerst moet snel een nieuwe referendumcommissie benoemd worden. Het eerder door Bakermans naar buiten gebrachte advies 'van de referendumcommissie' komt daarmee in een vreemd daglicht te staan. De referendumcommissie bestond namelijk niet meer, die was na het verstrijken van de vierjarentermijn niet meer herbenoemd. Deze herbenoeming inclusief benoeming van één nieuw commissielid gebeurt in de vergadering van 5 maart. Dan moet de nieuw benoemde commissie zich vervolgens direct uitspreken en met een advies komen.

12 en 26 maart
De aanvraag voor het referendum wordt besproken op 12 maart in de voorbereidende raadsvergadering en op 26 maart in de besluitvormende raadsvergadering. Direct als volgende agendapunt staat de 'definitieve vaststelling herindelingsadvies' op de rol.

Ambtsketen af
Burgemeester Bakermans legt bij het agendapunt 'referendumaanvraag' zijn ambtsketen af. Hij gaat het woord voeren, niet als burgemeester, maar als portefeuillehouder van de fusie. De insteek van Bakermans is om negatief te adviseren over het houden van een referendum, met als tegenargumenten: 1. Een gedeeld Landerd is voor Uden niet bespreekbaar; 2. We gaan níet terug naar de situatie van 2015. De leden van het actiecomité tonen zich hierover geschokt. Dit is te gek voor woorden! Dus Uden heeft bepaald dat Zeeland en/of Reek zonder Schaijk erbij niet welkom zijn. En omdat Uden alles of niets wil, levert het Landerdse bestuur haar Schaijkse burgers uit aan Uden. Of ze willen of niet.

Zeeland alleen niet welkom
Dit verklaart de enorme druk om onder geen beding een referendum te willen toestaan. Als daaruit zou komen dat Schaijk inderdaad in meerderheid naar Oss wil, dan nog willen en kunnen ze er niets mee. Dan zou het héle herindelingsplan moeten vervallen, splitsen kan niet: immers Schaijk is wel welkom bij Oss, maar Zeeland niet bij Uden. Een eerder (op 6 februari bij DTV, zie bijgevoegde video) door Bakermans aangekondigde bijeenkomst in een zaaltje, om vóór de raadsvergadering van 26 maart de inwoners te informeren over de gang van zaken en 'klare wijn te schenken', gaat bij nader inzien niet meer door. Bakermans zegt desgevraagd dat hij daar vanaf ziet omdat het niets toe zou voegen. Minpuntje voor de toegankelijkheid van het bestuur.

Flinterdunne beantwoording zienswijzen
Nog een minpuntje is de minimale en flinterdunne beantwoording van de zienswijzen. Zij hebben (evenals alle andere indieners) een standaardbriefje ontvangen, waarin de bezwaren zeer algemeen en uiterst minimaal 'beantwoord' worden. Bakermans zegt hierop onmiddellijk een specifiekere beantwoording toe. Op de vraag of álle indieners een betere beantwoording tegemoet mogen zien, is het antwoord 'nee, tenzij indieners daar zélf op aandringen'. Oproep bij dezen aan alle anderen die niet tevreden waren met de beantwoording: stuur een mail aan de burgemeester en vraag om betere antwoorden.

Burgers niet welkom
Minpuntje 3: net als bij de raadsvergadering van 28 oktober zijn de gewone burgers op 12 en 26 maart niet welkom op de publieke tribune. Zij mogen in De Phoenix de vergadering op afstand volgen. De door het actiecomité gedane suggestie om de gehele raadsvergadering te verplaatsen naar de Phoenix, zodat er meer ruimte zou zijn voor het geïnteresseerde publiek, is verworpen. Bakermans geeft aan dat hij wil dat de gemeenteraad in alle rust kan vergaderen. Daar wil hij niet te veel publiek bij hebben. Een gemiste kans voor onze volksvertegenwoordigers! Ze zouden juist blij moeten zijn met zoveel belangstelling.

Lawaaiprotest
Het actiecomité roept de Schaijkse burgers op om op 12 maart massaal hun stem te laten horen; kom naar het raadhuis in Schaijk om vanaf 19.15 uur de raadsleden duidelijk te maken dat wij Schaijkenaren voor onze eigen mening willen opkomen! Breng iets mee wat lawaai maakt (van scheidsrechtersfluitje tot claxon, alles kan). We worden weliswaar onzichtbaar gemaakt voor de gemeenteraadsleden, maar ze kunnen ons niet onhoorbaar maken.

Kom allen naar het raadhuis op 12 maart!

Actiegroep Schaijk hoort bij Oss
Leonard Steetsel, Niek van Casteren en Ton van den Hoogen

|Doorsturen

anton coolen

2020-03-05 13:24:43

Burgers, 

Nu is voor eens en altijd duidelijk wat het politieke spel van de burgemeester is geweest. Jammer dat velen het spel reeds lange tijd doorzien hebben.

Heeft de raad van Uden aangegeven dat men Zeeland alleen niet wil of hebben de twee burgemeesters dat besproken?

Waarom er geen referendum mocht komen is nu wel duidelijk en dat had een totaal andere reden dan men de burger heeft doen geloven.

Laat de raad van Uden allereerst bepalen of men Zeeland alleen wil. Oss wil in iedere geval Schaijk altijd alleen. Uden wil Zeeland, gezien de aanwas van inwoners, natuurlijk ook. Maar het strategische spel van deze lieden is natuurlijk heel triest. Ik denk dat men met Reek extra zelfs heel blij is.

De hebzucht is gewoon als wisselgeld Schaijk. De oude veemarkt is weer actief.

Geef de Schaijkenaren gewoon het recht om te kiezen. Uden mag dus blijkbaar wel kiezen en Schaijk niet volgens Bakermans.

Dan de referendumcommissie. Blijkbaar is ieder middel bij het spel van de burgemeester van Uden en burgemeester Bakermans toegestaan.

Gelukkig is er een Tweede Kamer waar zeer intensief contact mee is.

Mensen, de wedstrijd is zeker nog niet gelopen. In ieder geval hebben de 1100 handtekeningen een klein beetje hun werk gedaan. 

Blijf gezond.

Het is een politiek spel van een burgemeester die het spel nu gaat spelen als niet-burgemeester... Dat is gewoon de rol die hij steeds heeft gespeeld.

Jeroen

2020-03-05 14:01:34

SCHANDALIG deze agenda! Waarom is dit niet van meet af aan gecommuniceerd? De aap komt uit de mouw, goed bedachte strategie Bakermans ten koste van de democratie! 

is het niet een idee om de landelijke media hierbij te betrekken? Dat zal een verfrissend item worden....

Hans

2020-03-05 14:24:22

Uden wil dus enkel annexeren en Bakermans heeft samen met zijn Udense collega alle troefkaarten in eigen hand gespeeld en de coalitiepartijen zijn er met open ogen ingetrapt! Is dit democratie? Benieuwd wat hun uitleg gaat worden... En wat Den Haag van deze poppenkast gaat vinden?

bert

2020-03-05 15:49:47

De burgemeester is er zeker van dat de Schaijkenaren naar Oss willen en daarom wil hij geen referendum. Daarom zeker nu ook geen referendum met een keuze Oss of Uden. Had dat gewoon eerlijk gezegd i.p.v. al dit oneerlijk politiek gerommel.  Schaijkenaren verdienen fatsoen en zeker eerlijkheid.

De 1100 is zijn verrassing geweest.

Motie van Wantrouwen naar de Burgemeester is in overweging te nemen. Verder snel een eerlijk antwoord aangaande het advies van de commissie waar burgemeester Bakermans van wist dat die commissie niet meer bestond. Gewoon iedereen voor de gek gehouden.

Verstandiger om gewoon netjes af te treden en de eer aan zichzelf te houden.

Vertrouwen in de politiek...

Teun

2020-03-05 17:06:07

Zullen héél wat liters wijn over uitgegoten moeten worden mr. Bakermans! Tegen de tijd dat u geloofwaardig begint te worden is de zaal al lang en breed stomdronken uiteraard... Maar dat hoort natuurlijk ook bij uw spelletje?

Carel

2020-03-05 22:11:20

Wat een PANNEKOEK! Als Bakermans slim is dan treedt ie af...het ergste wat een burgemeester kan doen is niet opkomen voor je eigen inwoners en tegen ze liegen. Huissleutels inleveren en lekker terug naar Uden gaan, daar hoor je thuis samen metje politieke vriendjes. Houwdoe en de groeten uit schaijk

Gert van de Voet

2020-03-06 10:36:45

Edelachtbare burgemeester,

Gisteren was de zaak Henst in de raadsvergadering las ik zojuist in de krant. Zoals te doen gebruikelijk trok het raadslid Henst zich terug. Indien een raadslid privé of zakelijk verbonden is met een behandeld onderwerp is dit ook verplicht en gebruikelijk om terug te treden aangaande dit onderwerp en geen mening te geven als raadslid of bestuurder.

Vraag aan de burgemeester: Wilt u antwoord geven of u gaat solliceteren op de functie van burgemeester van de Maashorstgemeente i.o.?.Als u daar ja op zegt is het toch zo dat u twee petten op hebt en privé betrokken bent en belang hebt bij de fusie of annexatie.

Dan is er een antwoord op deze zaak volgens de richtlijnen: afblijven. Direct terugtrekken aangaande de annexatie en/of fusie en dit onderwerp geven aan een wethouder. Zeker nu u te kennen hebt gegeven de ambtsketen af te doen bij het behandelen van het dossier. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Het is dus nu aan u transparantie te geven aan de gemeenschap. 

anton coolen

2020-03-06 12:48:22

Gert, goed gezien.

Mooie schriftelijke vraag voor volgende week voor een raadslid.

anton coolen

2020-03-06 15:51:07

Hans,

Quintins verhaal is inmiddels geschiedenis. Ik laat het voor wat het is.

Hij mag zich drukmaken over de bijzaken en zijn bijzondere flexibiliteit hebben we duidelijk aangegeven. Als hij graag gelijk wil hebben, mijn zegen heeft hij.

Dit item is momenteel het belangrijkste. Dat is waar het om gaat.

Schaijk wil kiezen zoals is beloofd. Vraag: Naar Uden of Oss?

We blijven bij de hoofdzaak.

Quintin van Zuijlen

2020-03-07 12:26:47

Redactie, kunt u Anton Coolen erop wijzen dat hij moet ophouden reacties uit te lokken door namen te noemen van mensen die helemaal nog geen reactie geplaatst hebben en waarop hij dus nog niet kan reageren? Ik heb eerder al Anton verzocht hiermee op te houden, dit gedrag is volledig ongepast en hoort al op basisschooleeftijd afgeleerd te worden, maar hij blijft doorgaan, dus het wordt tijd dat u uw verantwoordelijkheid neemt zodat u geen platform voor pesterijen wordt.

Kunt u ook de Actiegroep erop wijzen dat het uw taak en niet de hunne is om verslag te leggen in uw krant van wat zoal nieuwswaardig is in Landerd en omstreken? Het staat hen vrij opiniestukken in te dienen zoals dat iedereen vrij staat en het is goed dat u daarmee een platform voor vrije menigsuiting biedt, maar het is absoluut noodzakelijk dat u daarin niet de schijn wekt dat u enige steun biedt aan welke opinie dan ook. Dit opinistuk misleidt de lezer door zijn vorm waarmee het de indruk wekt dat dit een objectief en neutraal bericht is met een kritische kijk, zoals dat van journalisten als uzelf verwacht mag worden, waar het duidelijk een eenzijdig bericht is dat een eigen draai geeft aan zaken waar u voorlopig nog niet eens neutraal doch kritisch verslag van heeft gedaan.

Redactie, u heeft een zware taak te vervullen. U moet tegelijkertijd objectief, neutraal en in alle richtingen kritisch zijn, terwijl u overladen wordt met eenzijdige opiniestukken vanuit een kleine maar luide groep die blijkbaar het in alle opzichten voor het zeggen wil hebben. Het wordt tijd dat u uw verantwoordelijkheid neemt en aangeeft dat bovengenoemden te ver zijn gegaan, want nu valt nog een halt toe te roepen. Ik vertrouw er volledig op dat u passend actie onderneemt

P.S. dit bericht heb ik ook als e-mail naar de redactie gestuurd.

Quintin van Zuijlen

2020-03-07 12:35:13

En om dan maar op de opinie te reageren, de luide minderheid zal bewijzen dat ze luid kan zijn terwijl de stille meerderheid zal bewijzen dat ze stil is. Die luide meerderheid kan het niet ontnomen worden dat ze luid kunnen zijn, maar het kan ze absoluut aangerekend worden dat de enquête waarmee zij de indruk hadden kunnen wekken een meerderheid te zijn grotendeels genegeerd hebben. Een herkansing om de verkeerde indruk te wekken dat ze een meerderheid zijn moet hen niet gegund worden.

Carel

2020-03-07 13:20:08

En de stille meerderheid zijn allemaal voor Uden......tuurlijk

bert

2020-03-07 13:42:34

Actiegroep, het is een duidelijk en objectief en eerlijk goed artikel.

Gert, ik ben erg benieuwd wat de raadsleden met jouw verhaal gaan doen.

Hans

2020-03-07 14:08:23

Toen praten lullen werd is het geouwehoer begonnen Quintin?! Gelukkig vertegenwoordig jij met al je gezwam de hèle zwijgende "meerderheid"... Toch? 

anton coolen

2020-03-07 14:34:38

Beste Quintin,

Je antwoorden, heel simpel voor mij is het "Telepathie". Dus ik wist je reactie vooraf al. Ieder heeft zijn specialiteit.

Laatste bericht in deze ingezonden casus verder. Het verhaal is namelijk zo duidelijk.

Jeroen

2020-03-07 17:11:18

wat een gezever weer Quintin! Hoe kom je bij “luide minderheid”? 

Ben blij dat jou reacties altijd objectief en neutraal zijn en met feiten onderbouwd, NOT...

Ga een potje schaken of iemand anders vervelen. Bah bah!!

Nico van Duren

2020-03-07 21:18:07

Sorry, Gert met de Voet is er ook zie ik.

nico degen

2020-03-07 22:20:48

Het alleraardigste is dat de maatjes van Casus Coolen niet eens uit durven te komen voor hun verbondenheid. 

Nico van Duren

2020-03-07 23:03:29

Een Pater Familias dwingt een zekere afstand af :-)

Hans

2020-03-07 23:15:25

Wordt dan een potje simultaan schaken Jeroen... Met een glaasje azijn voor de Nico's!

Jeroen

2020-03-07 23:18:29

Ach, daar hebben we de Nico’s weer. Het begint bijna zielig te worden.....

dacht dat Nico v D niet meer zou reageren. 

hoezo meerderheid in de gemeente raad als deze volksvertegenwoordigers kiezersbedrog plegen. Is oneigenlijke vertegenwoordiging ofwel bedrog. Niet heel gek dat daar weerstand op komt beste Nico’s maar kennelijk begrijpen jullie dat toch nooit. Dat de burgermeester hier een tamelijk dubieuze rol speelt evenmin. 

Hans

2020-03-07 23:44:24

Tja, de ene heeft wat last van oud zeer en de andere heeft vast problemen met wat rancune..? Geeft niets, kan allemaal, begrijpen we best. Gaat ook vast nooit meer over, alleen zonde van onze tijd dat wij er steeds maar op blijven reageren!

We gaan voor een hoger doel en er zijn inmiddels reuzenstappen gezet, dus als jullie het niet erg vinden "ga ik over tot de orde van de dag"... Waar heb ik zuljs uitspraak toch vaker gehoord ;-p

Jules van Son

2020-03-08 00:23:16

Ehhh... zijn er Zeelanders die zich nu in de zeik gezet voelen? Volgens mij MAG heel Landerd ook wel naar Oss hoor! Maar dat zal wel niet de bedoeling zijn. Een verwarde Bakermans gaat verwarring stichten. Als dat maar goed afloopt voor hem!

nico degen

2020-03-08 08:54:29

De casus Coolen mensen munten uit in andersdenkenden uit te schelden.

Nico van Duren

2020-03-08 09:32:37

Met weemoed zal iedereen straks terugkijken naar de tijd dat Schaijkenaren zowat de Zeelanders naar het leven stonden en sinds de oorlog Reek zich voelt geannexeerd door Schaijk......De 3 dorpen hebben het onder de naam van Landerd nog nooit zo goed gehad. Maar daar hoor je hier op dit azijnzeikforum nooit iemand over. Het wordt echt een stuk minder straks onder Oss of Uden. Daarom, ga voor zelfstandigheid. Daar ging de Schaijkse partij toch ook voor? Kiezersbedrog door zomaar te switchen en te gaan voor Oss? Trouwens is Arie nu wel of niet voor Oss? Wat verwarrend toch allemaal :-)

nico degen

2020-03-08 10:58:52

En met verbazing over zoveel zinloos fanatisme.

Ravo

2020-03-08 23:38:32

Hoe kan een burgmeester de ambtsketen afleggen en sprken als portefeuillehouder? Als hij de keten aflegt tijdens de raadsvergadering his hij niet in functie en derhalve niets meer danburger-toehoorder.

nico degen

2020-03-09 08:56:44

Wat een nare eigenschap om stiekem zonder identiteit over een ander heen te lopen. Stel dat iemand dit over jouw doet zonder dat je je kan verdedigen. Als je wat te vertellen hebt doe dit dan met open vizier.

bert

2020-03-09 10:05:54

Het reageren van u is voor iedereen een nare eigenschap. Ga ook schaken.

W. Burgers

2020-03-09 11:18:20

Het maakt Nico en Nico En Quintin niet uit. Als men tegen een eerlijke volksraadpleging is, hetgeen beloofd door de politiek, is men of faker danwel zinloos fanatisme.... Vraag mij oprecht af  of hun fanatisme zo zinvol is en waar zijn ze toch bang voor? Bang voor transparantie en de uiteindelijke uitkomst? Wat maakt jullie het uit, laat dat referendum komen en laat in ieder geval de Schaijkse en evt Reekse burgers uitspreken waar ze het liefst bij aansluiten. Of het nou Uden of Oss gaat worden, dit moet je (met name als politiek) gewoon niet willen.

ik betwijfel inmiddels of Bakermans nog een geloofwaardige rol is weggelegd. Hij kan beter de eer aan zichzelf houden.

W. Burgers

2020-03-09 11:20:14

ik bedoel ”als men voor een volksraadpleging is”

anton coolen

2020-03-09 22:02:52

Beste mensen,

Aangaande deze casus had ik aangegeven niet meer op het bericht te reageren.

Doch nu even een punt van orde.

Wij worden geconfronteerd wereldwijd met het Coronaprobleem. Ik wil dan ook het actiecomité oproepen de bijeenkomst "massaal" a.s. donderdag niet te laten uitvoeren.

Dit voor het algemeen belang, zijnde de gezondheid van een ieder.

Ik denk dat dit boven deze materie staat.

Veel wijsheid gemeenteraad, hopelijk zonder opkomst.

Blijf gezond.

Anton Coolen

Hans

2020-03-10 12:01:29

Topadviseurs: Volkel of Slabroek en betere gemeentenaam dan Maashorst!T

Ga terug naar start... Trek de stekker in godsnaam uit deze annexatiepoging door Uden/Bakermans! Immers als zelfs alleen een originele naam al bedenken tè moeilijk is, dan zie ik de toekomst somber in!

Tja, maar coalitiepartijen zijn al helemaal gevallen voor de Bakermanpraatjes en de alfa-adviseur zal het nu ook wel trachten het beter te weten...

Carel

2020-03-10 17:01:34

Schaijk dat onder de gemeente Volkel valt.... lachwekkend en onlogisch 

Mimi van der Meer

2020-03-10 18:51:50

Dat zegt genoeg over de naamsbekendheid waarmee Uden zich zo op de borst klopt. Volgens de deskundigen is de naam Volkel bekender dan Uden. 

Maar eindconclusie lijkt me duidelijk: de naam Maashorst is een fopspeen. 

Quintin van Zuijlen

2020-03-11 08:55:53

Wat goed dat de Actiegroep ons weer vertelt wat we ervan moeten vinden zodat we niet voor onszelf hoeven denken. Laten we toch in ieder geval wachten op bericht van de Arena die hier wel onpartijdig, objectief en kritisch over kan zijn.

Zoals Carel al duidelijk maakt, het is onlogisch dat Schaijk onder een gemeente genaamd "Volkel" zou vallen, onlogischer nog dan "Maashorst". Desondanks is dat exact wat het de AANiN voorstelt. Wat dat betreft moeten we grote twijfel leggen bij dit advies aangezien deze duidelijk geen oog heeft voor de lokale situatie.

Daarnaast zijn de argumenten die de AANiN tegen de naam Maashorst uitbrengt niet in overeenstemming met de realiteit. Het eerste, dat de Maashorst zich buiten de gemeentegrenzen uitstrekt, is blijkbaar geen probleem bij de Overbetuwe die zich voorbij Gemeente Overbetuwe uitstrekt over de gemeenten Lingewaard, Nijmegen en Arnhem. Het tweede, dat verwarring optreedt net Gemeente Horst aan de Maas is blijkbaar geen probleem tussen de gemeenten Bergen en Bergen. Tenslotte is het laatste tegenargument zelfs niet met zichzelf in overeenstemming, want in de naam Maashorst zitten zowel de Maas als de horst die daarnaar vernoemd is, en dat Schaijk en Reek dan niet op die horst maar in de Maasoeverzone liggen is daarmee ook in de naam gereflecteerd. Daarnaast is het ook helemaal niet waar dat Schaijk en Reek niet aan of op de Maashorst liggen, want ze liggen wel degelijk aan de rand van die horst, dus de focus op het feit dat ze eveneens in de Maasoeverzone liggen lijkt mij dan vreemd.

Carel

2020-03-12 15:07:05

Sjonge jonge..wat is Quintin toch slim. Hij weet het zelfs beter dan de topadviseurs van AANiN. Allemaal zeer logisch wat hij verteld. Ik heb nog een voorstel voor Quintin.... Bos aan Zee. Wij hebben natuurlijk een prachtig bos, uniek in de wereld, en de zee lag vroeger hier ook. Ik zou het ff voorstellen aan de gemeenteraad. Kunnen we mooi vriendjes blijven met onze buren.

Quintin van Zuijlen

2020-03-12 18:36:45

Carel, mij moet je niet aankijken, je zegt het zelf evenzogoed, Volkel is een onlogische gemeentenaan. Er is één geldig argument tegen de naam "Maashorst", dat onderken jij ook, en dat is dat buurgemeente Bernheze hier bezwaar tegen heeft. Uit alle berichtgeving komt echter naar voren dat dit argument niet eens in overweging genomen is door de AANiN, die hebben enkel gekeken naar naamsbekendheid, mogelijke verwarring en overeenkomst met bestaande geografische aanduidingen, waarin zij drogredenen toepast. Mijn conclusie dus dat deze "topadviseurs" niet de volledige context in overweging genomen hebben en dat hun advies dus verworpen mag worden. Daar ben jij het klaarblijkelijk mee eens, want jij verwerpt hun advies ook in je eerder commentaar.

Carel

2020-03-12 18:50:30

Vergeet Oss niet quintin....dat doet de gemeenteraad al voor ons. Maar wie is Oss nu? Bos en gezelligheid is veel belangrijk.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties