Landerd

INGEZONDEN: Boodschap aan alle Schaijkenaren en overige inwoners van Landerd

Door Actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss'

Beste Schaijkenaren en overige inwoners van Landerd,

Wat is het verhaal van de actiegroep; we willen graag een aantal zaken toelichten en proberen duidelijk te maken.
Of u nu naar Uden of naar Oss wilt, of het maakt u niet uit, dat is ieders goed recht en dat moeten wij respecteren van elkaar. Lees hierover ook het duidelijke verhaal van Mimi van der Meer in de Arena: https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/ingezonden-niet-voldoende-geluisterd-naar-de-bevolking-van-schaijk.

De actiegroep “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden” is opgericht nadat de gemeenteraad van Landerd in meerderheid niet bereid bleek aandacht te geven aan de keuzes die veel inwoners van met name Schaijk willen maken. Vooral het gegeven dat de optie om Schaijk toe te voegen bij Oss niet eens bespreekbaar was of in een vergelijking meegenomen kon worden, was aanleiding tot oprichting van de actiegroep.
Voor de helderheid nog even in chronologische volgorde hoe de wens van veel inwoners langzaam maar zeker is gesmoord:

* In 2015 wordt een raadplegend referendum gehouden met zes alternatieven. Bij een opkomst van 52% krijgt de optie Bernheze-Uden-Landerd de meeste stemmen. Samenvoeging met Uden scoort laag terwijl (al dan niet gedeelde) fusie van Schaijk en Reek met Oss op ruim 24%% kan rekenen. Vanuit Schaijk is er meer gekozen voor Oss en vanuit Zeeland voor Uden. Omdat Bernheze niet wil herindelen trekt de meerderheid van de gemeenteraad de onlogische conclusie dat een fusie met Uden voor de hand ligt en dat een fusiegemeente Uden-Landerd een Maashorstgemeente is??

* Dat laatste wordt door diverse partijen tot inzet van verkiezingen gemaakt in 2018. Wel wordt door bijna alle partijen toegezegd dat de inwoners het laatste woord krijgen door middel van een referendum of enquête.
Uit de verkiezingsuitslagen van 2018 mag duidelijk zijn DAT SCHAIJK GEENSZINS KIEST VOOR UDEN, ZOALS MEN NU BEWEERT.
Kijkt u zelf maar mee: een ruime meerderheid van 52,7% stemde voor DS97 en CDA, de partijen die zich keihard maakten voor een keuze aan de bevolking, “wordt het Uden of Oss?” Daarnaast nog de twee partijen (Progressief Landerd en RPP) die weliswaar al aangaven voor een “Maashorstgemeente” te zijn, maar die in hun verkiezingsprogramma nadrukkelijk het laatste woord beloofden aan de kiezer. Dus 81,6% van de Schaijkse kiezers gaf hun stem aan partijen die hen eigen keuze beloofden.
* Tegelijk met de verkiezingen van 2018 wordt in Schaijk en Reek een enquête gehouden (door CDA samen met DS97) onder notaris toezicht. In Schaijk neemt 74% (2546 personen) van de kiezers deel aan de enquête en kiest 58% voor Oss en 42% voor Uden.
* In de gemeenteraad wordt na de verkiezingen in meerderheid gekozen voor een ongedeeld fusietraject Landerd-Uden. Ondanks verzoeken van de minderheid in de raad wordt er in het Plan van Aanpak geen ruimte gemaakt voor onderzoek naar alternatieven zoals Schaijk toevoegen aan Oss. Aan een zogenaamd “participatietraject” nemen honderden mensen deel. Een festival wordt door ruim 500 mensen bezocht waarvan de helft bestaat uit direct betrokkenen. Een consultatie wordt door ruim 350 mensen digitaal ingevuld en er worden ook nog eens ruim 300 mensen via interview bevraagd. Tot slot worden er ruim 650 zienswijzen ingediend. Een magere opbrengst voor een uitgebreid en kostbaar traject onder 57.000 inwoners van de toekomstige gemeente Uden/Maashorst.

Geen basis om te spreken van “lokaal” draagvlak voor de ongedeelde fusie Landerd/Uden.

* Een petitie: “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden” wordt in 2019 (digitaal en op papier) door 1.800 mensen getekend. Vanuit Schaijk door 1.513 inwoners ondertekend (en nog 100 anderen uit Landerd). En onze petitie wordt nog steeds gesteund en loopt verder op tot fors boven de 1.800. De meerderheid van de gemeenteraad neemt het signaal niet eens serieus. Er is een eigen “participatief” traject waarin inwoners mee kunnen denken over de toekomstige gemeente Maashorst. Zie hierover ook: https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-oss-uden/landerd/schaijk/actiegroep-overhandigt-burgemeester-zienswijze-en-wil-referendum-over-herindeling

Maar kijk vooral naar dit filmpje, dat geeft toch wel een ander beeld als wat we nu horen… https://youtu.be/rLonu4bEVSg

* Bij de indiening van Zienswijzen tegen het Fusiebesluit worden de ruim 1.600 handtekeningen vanuit Landerd met de uitspraak “dat Schaijk bij Oss hoort” als één enkele zienswijze afgedaan.

* Voorafgaand aan het definitieve raadsbesluit tot samenvoeging Landerd-Uden wordt er conform de referendumverordening Landerd een verzoek ingediend voor een raadplegend referendum. Het verzoek tot referendum wordt onder toezicht van de gemeente Landerd ondertekend door 1.121 individuele stemgerechtigde inwoners uit Landerd (voornamelijk Schaijk). De gemeenteraad besluit desondanks dat een referendum niet wordt gehouden. De coalitiepartijen hadden hun keuze al gemaakt voor een ongedeelde herindeling onder verwijzing naar het zorgvuldig proces dat zou zijn doorlopen.

* De gemeenteraad besluit vervolgens in meerderheid voor een ongedeelde fusie Landerd-Uden

De mensen uit Schaijk en de actiegroep zijn dus echt stelselmatig genegeerd door onze gemeenteraad. Een gemeenteraad met aan het hoofd een partijdige burgemeester, welke afgelopen dinsdag 16 februari j.l. zeer ongepast reageerde op burgers, oppositiepartijen, Tweede Kamerleden en buurgemeente, en ook een laatste handreiking middels een motie van CDA en DS’97 voor een referendum per kern wederom naast zich neerlegde.

Mensen in Schaijk, haal een keer diep adem en wees eerlijk naar uzelf en naar elkaar. Laat u niet opjutten tegen elkaar, of opzetten tegen een tweede kamer die uiteindelijk uw belangen dient. Eis en verzoek massaal om een referendum, bij diezelfde Tweede Kamer, vraag een eerlijk referendum per kern.

Tenslotte: burgemeester en coalitiepartijen, u heeft de belangen van onze gemeenschap niet gediend door uw kokervisie, en door niet te luisteren wat de Schaijkenaren te zeggen hadden. Het is nooit te laat om die dwaling in te zien; het zou u sieren als u het huidige herindelingsvoorstel terugtrekt.

Met vriendelijke groet,

Leonard Steetsel – Niek van Casteren – Ton van den Hoogen – Mimi van der Meer – Nol de Jong (enkele leden van de actiegroep “Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!”)

|Doorsturen

Erik S.

2021-02-23 15:59:26

Goedemiddag, ik heb met interesse een aantal artikelen en vooral ook de discussies rondom naar Oss of Uden gelezen en ik moet  zeggen 58% is behoorlijk maar nou ook weer niet overweldigend. Toch is de toon steeds m.i. vrij 'boos'.

Ik vraag me echter oprecht af wat nou exact de drijfveer was/is in dezen. Er bekruipt me het gevoel dat er inmiddels vooral nog maar verliezers zijn en ik kan me niet voorstellen dat dat ooit een doel was. De toelichtingen lijken veelal ook over het proces en meningen te gaan. Heel simpel.als buitenstaander geredeneerd, het toebehoren aan Oss of Uden veranderd de locatie van de dorpen niet. De snelweg is nog even dichtbij, de dorpen, de natuur.. alles blijft waar het al is.

Kan iemand dit eens uitleggen? Is behoren bij Oss goedkoper? Is dit iets 'vanuit het verleden'? Is het beleid beter of?

Dank alvast en succes aan een ieder die graag zijn of haar wens ziet uitkomen. Ik blijf het met interesse volgen!

Erik

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties