Landerd

INGEZONDEN: Actiegroep Schaijk hoort bij Oss verder als Burgercomité Schaijk & Reek

Door Burgercomité Schaijk & Reek

Beste inwoners van Landerd en in het bijzonder de inwoners in Reek en Schaijk,

Het is alweer enige tijd geleden dat u iets van de actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden!' heeft gehoord. We zijn vanzelfsprekend nog steeds actief. Er is in de tussentijd het nodige in de actiegroep veranderd, maar daarover later meer.

Eerst willen we even kort met u terugkijken naar wat er zoal is gebeurd. De actiegroep heeft zich de afgelopen 2 jaren ingespannen voor de inwoners van Schaijk en Reek, met name voor die inwoners die in groten getale, onder andere middels een enquête en een petitie, te kennen hebben gegeven dat zij met Oss wilden samengaan en niet met Uden. We hebben herhaaldelijk en nadrukkelijk bepleit dat de stem van de burgers per kern bepalend zou moeten zijn. Dat is democratie.
Om die wens te verwezenlijken heeft de actiegroep de lokale, provinciale en landelijke overheid gevraagd om de inwoners van Schaijk en Reek bij de voorgenomen samenvoeging van Landerd en Uden een eigen, onafhankelijke stem te geven.
We hebben daarvoor de nodige gesprekken gevoerd met alle partijen uit zowel de Provincie, de Tweede als de Eerste Kamer en we hebben hen voorzien van veel informatie, inclusief onze motivatie waarom Schaijk en Reek met Oss zouden moeten worden samengevoegd.
Ondanks dat de coalitie, met de burgermeester voorop, ons voortdurend wilde laten geloven dat de herindeling van het begin af aan een gelopen race was, is het in werkelijkheid anders gebleken.
Als namelijk op 11 februari 2021 het goede kadastrale landkaartje bij het amendement van het CDA en Groen Links was gevoegd, zou Schaijk bij Oss zijn ingedeeld.

Dit amendement heeft tot veel beroering geleid in Landerd en Uden. Uiteindelijk hebben de Tweede en Eerste Kamer alsnog besloten tot de samenvoeging, maar wel met de nodige wijzigingen in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Op 14 juli 2021 is de wet van de samenvoeging vastgesteld. In de wet staat een opmerkelijke passage die nooit eerder is voorgekomen bij een samenvoeging van gemeenten. Namelijk dat er over twee jaar een evaluatie moet plaatsvinden die ertoe kan leiden dat Reek en Schaijk alsnog bij Oss worden gevoegd.

Als actiegroep hebben we samen met u hiermee geschiedenis geschreven en we vinden dat we daar trots op mogen zijn!

Omdat Schaijk en Reek nadrukkelijk in de wet worden genoemd en we als actiegroep met de evaluatie een andere doelstelling krijgen, hebben we besloten om de actiegroep op te heffen en verder te gaan als vereniging met de naam 'Burgercomité Schaijk & Reek'. Daarbij is de vereniging uitgebreid met ook inwoners uit Reek.

Burgercomité Schaijk & Reek gaat er alles aan doen om te zorgen dat het een heel serieuze, objectieve en democratische evaluatie wordt, waarbij in ieder geval de stem van de inwoners van Schaijk en Reek wordt gehoord.

Burgercomité Schaijk & Reek gaat de evaluatie nauwlettend volgen en wil een luisterend oor zijn voor Schaijkse en Reekse inwoners.

Om een echte keuze te kunnen maken gaan we volgen en aangeven hoe inwoners, Rijk, provincie en ook buurgemeenten betrokken kunnen worden bij deze evaluatie. Het door de nieuwe gemeente objectief in beeld brengen van de verschillen tussen de gemeenten Maashorst en Oss zal hier nadrukkelijk onderdeel van uit maken.
Aangezien de kaders en de opzet van de evaluatie door de minister ter beoordeling aan zowel de Eerste als de Tweede Kamer worden toegezonden, blijven we onze goede contacten met de Staten-Generaal onderhouden.

Wij blijven u op de hoogte houden!

Burgercomité Schaijk & Reek
Leonard Steetsel, Niek van Casteren, Ton van den Hoogen, Nico van Casteren, Nol de Jong, Mariëlle Kieboom, Mimi van der Meer en Arie de Kleijn.

 

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties