Landerd

'Geen extra belasting voor inwoners'

Huisvesting nieuwe gemeente Maashorst kost ruim 12 miljoen

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/UDEN - Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan vormen Landerd en Uden vanaf 1 januari 2022 samen de gemeente Maashorst. Een nieuwe gemeente betekent ook één nieuwe ambtelijke organisatie en één nieuw onderkomen. De keus valt daarbij logischerwijs op het Udense gemeentehuis, dat daarvoor wel flink verbouwd moet worden. Een operatie waar ruim 12 miljoen euro mee is gemoeid. Veel geld, maar volgens de burgemeesters Henk Hellegers (Uden) en Marnix Bakermans (Landerd) hoeven de inwoners er geen extra belasting voor te betalen. 

“We zagen het als onze opdracht om de verbouwing van het gemeentehuis en de werf niet ten koste te laten gaan van de lasten van onze inwoners, en dat is gelukt. Uiteindelijk houden we zelfs geld over aan de fusie."

De huisvesting van Maashorst is gericht op ontmoeting, stellen de beide burgervaders. "Zowel gastvrije ontvangst van onze inwoners en andere bezoekers als de ambtenaren onderling. Het sluit daarmee aan bij het door de colleges vastgestelde dienstverleningsconcept. Maashorst is een open en transparante gemeente, uitnodigend en gericht op ontmoeting en samenwerking. Naast deze uitgangspunten, voldoen de verbouwplannen aan de wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Denk hierbij aan het voldoen aan energielabel A en hergebruik van materialen."

Ook financieel sluitend
Door het afstoten van de gemeentelijke gebouwen in Landerd is het mogelijk de 12 miljoen euro benodigd voor de totale verbouwing te dekken. Op dit moment bedragen de kosten, rente en aflossingen van het gemeentehuis van Uden ongeveer 1,8 miljoen per jaar. Na de verbouwing wordt dat voor Maashorst ongeveer 2 miljoen per jaar. Hellegers: "De stijging vangen we op met herindelingsvoordelen, zoals slimmere en voordeligere bedrijfsvoering en het wegvallen van de kosten van de te verkopen gebouwen in Landerd. Daarnaast zal de opbrengst van de gebouwen van ongeveer 4 miljoen als winst aan de reserves worden toegevoegd."

Herindelingsbegroting
Het proces van herindelen vraagt een grote inspanning en brengt kosten met zich mee erkennen Bakermans en Hellegers. “De gemeente Maashorst heeft grote ambities en dan is het goed om een financieel gezonde start te maken. Het is goed te constateren dat de herindeling daar nu een bijdrage aan levert.”
Het positieve saldo tussen kosten en de rijksbijdrage van 6,3 miljoen euro is begroot op ongeveer 2 ton. Samen met het voordeel op de verkoop van de Landerdse gebouwen leidt dit tot een herindelingsvoordeel van 4,1 miljoen euro. In de aankomende raadsvergaderingen besluiten de beide gemeenteraden ook over de voorgestelde herindelingsbegroting.

De colleges van Landerd en Uden hebben ingestemd met de huisvestingsplannen, de herindelingsbegroting, de begroting Informatisering & Automatisering (I&A) en het dienstverleningsconcept. Op 18 februari spreken de beide gemeenteraden in een gezamenlijke voorbereidende commissievergadering over deze stukken. Op 4 maart volgt in een gezamenlijke gemeenteraadsvergadering besluitvorming. Op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl vindt u de diverse stukken en volgen op korte termijn ook de agenda’s van de gemeenteraadsvergaderingen.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties