Landerd

Zes is Drie is Een (of eigenlijk Nul)

Hoe het referendum voorlopig tot niks leidt

Door Jos Cornelissen

In het referendum dat door de huidige coalitie aan de burgers van Landerd wordt voorgelegd, is zogenaamd sprake van zes alternatieven. Drie daarvan zijn fake-alternatieven. Wie in Zeeland stemt voor samenvoeging van Landerd met Oss? Wie in Reek stemt voor samenvoeging met alleen Zeeland bij Uden, terwijl Schaijk naar Oss mag? En waarom zou Schaijk (en trouwens heel Landerd) stemmen voor samenvoeging van alleen Landerd bij Uden, zonder Bernheze, dus zonder de aantrekkelijkheid van gelijkwaardigheid?

Blijven dus drie echte opties over:

1.De Maashorstvariant
Het rapport van het vorige college gaf mijns inziens duidelijk beargumenteerd aan dat dit een aantrekkelijke optie kan zijn. Ik vond en vind het een verfrissend idee, met nieuwe kansen voor zowel de recreatieminnende burger als voor het MKB en de agrariërs in de gemeente. Het argument van een zekere gelijkwaardigheid van de drie betrokken partnergemeenten vond ik doorslaggevend. Winst dus voor iedereen. Belangrijk in deze optie is wel dat Bernheze (minstens voor een belangrijk deel) meedoet en dat is bepaald nog niet zeker. De bedoeling was dat de gemeente zijn uiterste best zou gaan doen om Bernheze te ‘verleiden’. Daar is door de keuze voor een referendum tot op dit moment niets van terecht gekomen. Deze variant daarom af te schieten en zelfs als ‘misleiding’ te kenschetsen, zoals de Vereniging Herindelen nu doet, vind ik veel te ver gaan. Het lijkt mij nog zeer de moeite waard om deze variant verder te gaan verkennen.

2. Opsplitsen: Zeeland naar Uden, Reek en Schaijk naar Oss
Dit is de variant van de Vereniging Herindelen. Ik stel dan ook voor dat ze zich voortaan Vereniging Opsplitsen Landerd noemen (VOL), dat is wel zo duidelijk. De gemeente Landerd wordt als totaal mislukt afgeschoten en de verschillen tussen Schaijk en Zeeland (twee Brabantse plaatsjes op nog geen 10 km afstand) worden aangedikt alsof het twee verschillende planeten zijn. Natuurlijk is dit niet helemaal onzin, maar het is toch echt niet zo erg als ze doen voorkomen. Ik heb bijvoorbeeld juist vanwege het feit dat we één gemeente geworden zijn een aantal Zeelanders leren kennen en ‘ge kunt er een goei potje bier mee drinken’. En de VHL / VOL vergeet te vermelden dat het ook bepaald niet zeker is dat Uden het zo aantrekkelijk zal vinden om alleen Zeeland erbij te krijgen. De vraag is overigens ook of dit zo aantrekkelijk voor Zeeland zal zijn.

3. Zelfstandig blijven
Het alternatief dat gesteund wordt door de coalitiepartners van de VHL / VOL, diametraal dus tegenover hun ‘grote’ samenwerkingspartner, hoe gek kan het zijn. ‘We doen het toch goed en dat willen we zo houden.’ Samenwerking is de leus. Dat betekent dus doormodderen met samenwerking met wisselende gemeenten voor wisselende onderwerpen. Hoe ‘zelfstandig’ zijn we nu al eigenlijk? Als je serieus wil zorgen voor een goede toekomst voor onze dorpen zou je nu ook écht werk moeten gaan maken van een goede oriëntatie op toekomstige partners. Juist omdat er nu nog geen directe noodzaak is heb je nou de kans om dat in alle rust en met verstand te doen. Maar het CDA belooft dat de op herindeling gerichte acties onmiddellijk gestopt zullen worden als hun optie de meerderheid krijgt. Nou, dat is dan ook weer helder.

De kans is groot dat bovengenoemde drie alternatieven elk ongeveer een derde van de stemmen zullen krijgen. Ik verwacht dat in elk geval elke optie voldoende stemmen zal krijgen om niet klakkeloos genegeerd te kunnen worden. De raad is hierna dus weer aan zet en – hoe raar kan het lopen – dan zijn de stemverhoudingen 7 (RPP, VVD en Progressief Landerd) voor de Maashorstgemeente, 6 (CDA en DS97) voor zelfstandigheid en 4 (Herindelen) voor Opsplitsen. Tel uit de winst van deze burgerraadpleging….

De burger wordt dus nu opgezadeld met een referendum waarvan de uitslag bij voorbaat al vaststaat en waarvan ook al duidelijk is dat hij niet het laatste woord heeft. En bovendien: de komende zes jaar blijven we in elk geval nog ‘zelfstandig’, want de beide andere alternatieven zijn nog lang niet voldoende uitgezocht en uitgekristalliseerd. En intussen kan er nog van alles gebeuren: Boekel lijkt bijvoorbeeld misschien weer mee te willen gaan doen. Dus wie-weet waar het uiteindelijk allemaal heen gaat.

Ik vind dat de raad pas echt bij de burgers te rade moet gaan als er duidelijk iets te kiezen valt, en als de realiseerbaarheid en de consequenties van keuzes helder zijn, en dat is nu niet het geval. En ik vind het héél belangrijk dat de partijen die vóór de Maashorstvariant zijn ook beloven dat ze bij de burgers te rade zullen gaan als de Maashorstvariant echt niet haalbaar blijkt. Hadden ze dat meteen gedaan, dan was waarschijnlijk dit hele referendumgedoe niet nodig geweest. En voor alle duidelijkheid: een ‘Maashorstvariant’ zonder (een groot deel van) Bernheze verliest heel veel van zijn aantrekkelijkheid!

Wel stemmen
Moet je dan maar niet gaan stemmen? Het is belangrijk om, nu er eenmaal voor deze raadpleging gekozen is, wél je stem te laten horen. Vooral om te voorkomen dat een van de minder gewenste alternatieven op dit moment een overduidelijke meerderheid krijgt.

Maar dat deze operatie zoveel geld en emotie kost is echt SUNT.

Jos Cornelissen, Schaijk

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties