Landerd

Martien Pepping nieuwe voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Landerd

'Het is geweldig hoe mensen zich belangeloos inzetten'

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

LANDERD - De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) in de gemeente Landerd zet zich in op het gebied van de wet- en regelgeving in het sociaal domein, waaronder de WMO, jeugdzorg en participatiewet vallen. Tevens kijken de leden naar de uitvoering van het lokale beleid. Daarbij geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Onlangs heeft voormalig huisarts Jan de Leur uit Schaijk afscheid genomen. Hij droeg daarbij de voorzittershamer over aan Martien Pepping uit Zeeland. Debbie Koning uit Schaijk is benoemd tot vicevoorzitter.

De ASD is puur een adviserend orgaan voor het Landerdse college van B&W. “De wethouder laat nieuw beleid in het sociaal domein toetsen door ons”, vertelt secretaris Ed Schutgens. “Op dat moment krijgen wij de kans er ook mee vorm aan te geven. Verder luisteren we naar signalen uit de maatschappij. Komt iemand in de knel of loopt iets niet lekker? Dan formuleren wij een nette brief en geven dat door. We gaan overigens niet in op individuele klachten. Er zijn andere manieren om die aan te kaarten. Wij kijken naar het welzijn van alle burgers van Landerd.”
Bij een gevraagd advies dient de gemeente binnen zes weken te reageren. Inmiddels bestaat ook de afspraak dat het college binnen vier weken moet reageren op een ongevraagd advies, waarbij er tevens een afschrift naar de gemeenteraad gaat. “Het is voor het college dus niet mogelijk om ons advies zomaar naast zich neer te leggen”, concludeert Schutgens.

Goede mix
De adviesraad bestaat naast Schutgens ook nog uit vicevoorzitter Debbie Koning, penningmeester Pieter van Dongen, Erik Langendijk, Wim van Dalen, Leo van Donzel, Marijke van de Berg, Jeannette Renee, Gerrie van Boxtel, Marion de Jong en Jettie Kruisdijk. Een goede mix van mensen die werken op beleidsniveau en van mensen met ervaring in de praktijk. “De samenwerking binnen de raad in combinatie met de prettige relatie met het ambtelijk apparaat maakt dat we krachtig en positief kunnen bijdragen als ASD”, stelt Debbie. “Iedereen heeft een eigen achtergrond en brengt eigen deskundigheid mee. Het levert een waardevol samenspel op en dat is heel belangrijk.”

'Op lijf geschreven'
Recent is Martien Pepping als voorzitter bij de adviesraad bijgekomen. De Zeelander is directeur van GGZ Breburg. Vergelijkbaar met GGZ Oost-Brabant, alleen dan voor het gebied tussen Breda en Tilburg. “Ik zag de vacature in weekblad Arena, heb hem uitgeknipt en ben erover na gaan denken”, weet hij nog. “Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: 'volgens mij is mij dit op mijn lijf geschreven'. Ik heb gesolliciteerd, vervolgens ben ik op gesprek geweest en nu zit ik hier.”
In zijn beroep heeft Martien veel te maken met senioren. “En ik ben het zelf inmiddels ook”, lacht hij. “Op niet al te lange termijn wil ik stoppen met werken. Ik heb altijd de wens gehad om iets voor de gemeenschap te doen. Vanuit mijn kennis en betrokkenheid denk ik zeker een meerwaarde te kunnen zijn voor de adviesraad. Tijdens het eerste gesprek werd ik heel enthousiast door de vragen die ze mij stelden en de positief kritische houding die de leden lieten zien. Daar wil ik graag aan meedoen. Het is geweldig hoe mensen in Landerd zich belangeloos inzetten voor hun medemens. Dat raakt mij en daar word ik stil van. Dus het is fijn dat ik nu ook iets kan betekenen.”

Afscheid Jan de Leur
Jan de Leur heeft onlangs na acht jaar afscheid genomen van de ASD. “Mijn twee termijnen zaten erop”, licht hij toe. “Nu is het tijd om plek te maken voor iemand anders. Ik draag mijn taken onder meer over in de capabele handen van Martien. Het was een mooie periode, maar af en toe was de materie ook wel heel erg complex. In het begin van mijn voorzitterschap heb ik er wel een dik jaar over gedaan voor ik een beeld kreeg van ons werkterrein en van de onderwerpen waarover wij advies moesten geven. Dan is het soms even slikken als je ziet wat er allemaal op je afkomt, zeker met de transitie in de zorg van een paar jaar geleden. In mijn beginperiode ben ik gelukkig goed ingewerkt door Mieke van Gerwen. Zij kende overal de weg.”

De Adviesraad Sociaal Domein blijft zich in de nieuwe samenstelling onverminderd inzetten voor de burgers van Landerd. Martien: “Ik denk dat wij echt van meerwaarde kunnen zijn, maar dat ligt grotendeels aan ons zelf. We mogen kritisch zijn, maar wel in goed overleg. Uiteindelijk draait het om de inwoners van deze gemeente. Daar doen we het voor. Wij leveren een bijdrage in de optimalisatie van de zorg. Met de uiteenlopende maar deskundige achtergronden van onze leden hebben we een goede voedingsbodem om het college van het juiste advies te voorzien.”

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties