Landerd

Lijsttrekker Sybren Reitsma:

'Het CDA wil graag het huidige coalitiebeleid voortzetten'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart doen de diverse partijen verwoede pogingen om in de gunst van de kiezer te komen. Maar wie zijn nu die mensen achter de verschillende politieke groeperingen? Aan de vooravond van de verkiezingen laat Arena de lijsttrekkers van de Graafse en Landerdse partijen aan het woord.

Partij: CDA
Lijsttrekker: Sybren Reitsma
Leeftijd: 62
Beroep: Process Engineer
Motto partij: Het CDA, juist nu voor stabiliteit en nuchterheid
Favoriete landelijke politicus: René Peters
Website: www.cda.nl/landerd

Drie belangrijkste programmapunten:
1. Gemeentelijke fusie
2. Sterke (hechte) samenleving: participatie, burgerinitiatieven, positief gezond
3. Duurzame landbouw, natuur en economie

Wat is het beste dat in Landerd is gebeurd in de periode 2014-2018:
• Versterking van de eigen initiatieven van burgers (dorpshuis Zeeland, dorpsontwikkelingsprogramma’s in Reek en nu ook in Zeeland en Schaijk, meer activiteiten van zorgcoöperaties)
• Investeringen in preventie die met burgers worden ontwikkeld: buurtsportcoaches, preventiewerkers jeugd en maken preventieagenda door burgers, professionals en gemeente, taalklas)
• Huisvesting groot aantal extra vluchtelingen
• Meer mogelijkheden splitsing woonboerderijen

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten:
De motie van het CDA (we gaan naar Uden!) had in 2014 aangenomen moeten worden waardoor we eerder een gerichte koers in een fusie hadden kunnen inzetten en zou de komende peiling in Schaijk/Reek al lang uitgevoerd zijn.

Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd:
• Dorpshuis Zeeland
• Sport/spel combinatie in Reek
• Start met invulling Reek Zuid.
• Nieuwe bouwkavels

Overweegt het CDA de burgers lastenverzwaringen op te leggen:
Nee

Met welke andere Landerdse partij heeft het CDA de meeste raakvlakken:
De verschillen tussen de partijen zijn niet zo heel erg groot. Als de kruitdampen na de verkiezingen opgetrokken zijn, zullen met geven en nemen vrijwel alle combinaties mogelijk zijn. Het CDA houdt daarom alle opties open om te werken aan een goede toekomst van de Landerdse dorpen.

En met welke partij heeft het CDA het minst op:
Omdat deze vraag toch weer gesteld wordt, met een knipoog de volgende opmerkingen:
VVD: Komt soms zeer stevig en nogal links uit de Hoek
PL: Qua stemgedrag wellicht beter Defensief Landerd te noemen?
DS97: Partij van de wethouder of van de fractievoorzitter?
RPP: Nog steeds koersvast, maar welke kant ook alweer uit?
Maashorst Vooruit: Probeert zonder schade VHL de nek om te draaien.
CDA: Die zouden toch niet meedoen?

Wie was in de periode 2014-2018 het beste Landerdse gemeenteraadslid:
Dit was niet onze beste periode omdat na de coalitiebreuk juli 2015 de emotie eerder de discussie leek te bepalen dan “hoe komen we tot de beste besluitvorming”. Geen van de partijen die de coalitie hebben laten vallen zou het beste Landerdse raadslid mogen zijn. Van de zittende nieuwe raadsleden heeft Jeroen van de Heuvel een goede ontwikkeling doorlopen.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode (cijfer 0-10 en toelichting):
Moritz Böhmer: 5
Jos Roelofs: 5
Hans Vereijken: 5
De periode van RPP, PL en VHL was te kort waardoor men niet veel verder is gekomen dan voortzetting van het beleid van de vorige coalitie van CDA/PL/DS.
Het coalitie-programma was bijna rechtstreeks overgenomen van het verkiezings-programma van de grootste verliezer, PL. Mede daardoor heeft men op twee punten niet goed gefunctioneerd:
• Volkomen eenzijdig en onnodig werden de verhoudingen met de boeren op scherp gezet door te strenge geurnormen. Met de helpende hand van het CDA konden de verhoudingen met een dialoog worden genormaliseerd.
• Het proces van de herindeling is met weinig realiteitszin opgepakt, waardoor we onnodig lang in discussies zijn blijven hangen. Toen de breuk tussen de fracties zich aankondigde, heeft een deel van de wethouders zich laten verrassen.
Hierdoor en het nog ontbreken van eigen beleid is het geen voldoende te geworden.

Ben Brands: 7
Piet Hein Jonkergouw: 7
Ben Maathuis: 7
De coalitie is erin geslaagd om het coalitieprogramma grotendeels te realiseren. Het motto van het college om dit samen met de bevolking te doen is echt gelukt. Doe democratie, investeringen in voorzieningen, investeringen in preventie zijn en worden in gang gezet. Extra kwetsbare mensen worden zo opgevangen en er is voor gezorgd dat veel meer mensen in de bijstand betekenisvol actief zijn. Dit zijn echte wezenlijke veranderingen in beleid, die geslaagd zijn. Dik voldoende voor alle drie, maar het soms maar matig invoelen van de mening van de raad door deze wethouders beperkt een echt hoge score.

Prognose verkiezingen (aantal zetels):
CDA: 3
DS'97: 4
Maashorst Vooruit: 3
Progressief Landerd: 3
RPP: 2
VVD: 2 (want met 1 zetel is het eigenlijk niet te doen)

Wat wil je nog kwijt aan de kiezer (max. 250 woorden):
Het CDA wil graag het huidige coalitiebeleid voortzetten, dat gericht is op sterke hechte samenleving, waarin je met zorg voor de ander en voor jezelf zo lang en zo goed mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij (= positief gezond zijn). We duurzame oplossingen voor landbouw, natuur en economie erg belangrijk.
In de nieuwe gemeente(s) blijven onze dorpen zoals ze zijn, en we willen dat ze een goede start kunnen maken in een nieuwe gemeente doordat voorzieningen al gerealiseerd of vastgelegd zijn.
Zeeland gaat naar Uden, net als Schaijk en Reek, tenzij de peiling een duidelijk voorkeur van beide(!) dorpen voor Oss aangeeft. Wij (DS en CDA) zijn realistisch; alleen met een politieke aardverschuiving of met steun van andere partijen kan dit mogelijke wensbeeld van inwoners gerealiseerd worden.
Zonder argeloos te zijn, willen we in de doe-democratie meer vertrouwen schenken aan burgers en instellingen om zelf initiatieven voor het algemeen belang uit te voeren. We investeren in preventie om zorg zo lang mogelijk uit te stellen.
De Maashorst- natuur wordt minstens op nivo gehouden en verdere ontwikkelingen vinden plaats op basis van een enigszins realistisch economisch model. Investeringen mogen ook ten goede komen aan een veilige bereikbaarheid vanuit Zeeland.
De gemeentelijke voorzieningen moeten minimaal op het goede(!) Landerdse nivo blijven. Voor duurzame alternatieven in ons energieverbruik die alleen grootschalig interessant zijn, zoals aardwarmte, zien wij nadrukkelijk een stimulerende en steunende rol voor de gemeente.
Met het CDA verwachten we in die toekomst weer een constructieve bijdrage te kunnen leveren.

Op welke partij stemt u bij de Landerdse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 1042 keer gestemd.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties