Landerd

INGEZONDEN: Herindeling Landerd: Bezint eer gij verder gaat

Door Mariëlle Kieboom

Een helder stuk van Paul Paar uit Schaijk in Arena Lokaal van 3 februari waarin de geschiedenis en de huidige dilemma’s rond de herindeling van Landerd in de kern samengevat worden.

We hebben momenteel enerzijds te maken met bestuurders (wethouders/burgemeester) die – geleid door persoonlijke voorkeuren - al gekozen hebben voor Uden en niet geïnteresseerd zijn in de voorkeuren van de inwoners van Landerd. Anderzijds hebben we te maken met politieke partijen die zich in meerderheid (nog) niet willen uitspreken over een nieuwe peiling en /of keuze. DS97 is hierop een - gunstige - uitzondering door een eigen helder standpunt in te nemen - een nieuwe peiling uitvoeren en de uitslag per dorp is leidend.

Laat duidelijk zijn dat dit stuk niet gaat over mijn persoonlijke keuze of en hoe Landerd heringedeeld zou moeten worden. Ik ben gewoon van mening dat de gang van zaken in Landerd rond de herindeling op dit moment slechts gekwalificeerd kan worden als de arrogantie van de macht van het merendeel van de plaatselijke politiek dat van mening is dat de stem van de bevolking niet belangrijk is.

Daarom beoog ik informatie te delen in de hoop dat het lokale bestuur enige wijsheid en zorgvuldigheid zal betrachten bij het herindelingsproces door gebruik te maken van inmiddels beschikbare kennis over gemeentelijke herindelingen. Mocht die kennis al aanwezig zijn, dan kan het niet anders dan dat deze wordt genegeerd of overschreeuwd.

Mocht die kennis niet aanwezig zijn dan verwijs ik graag naar een lezenswaardig stuk van politicoloog Steve Smit in het tijdschrift Binnenlands Bestuur van 26 januari 2018 over dit onderwerp. Bedrijfseconomische argumenten versus gemeenschapszin.
Uit onderzoek naar afgeronde gemeentelijke herindelingen en bestuurlijke schaalvergrotingen komt naar voren dat lokale besturen zich bij hun keuzes grotendeels hebben laten leiden door bedrijfseconomische overwegingen. Inmiddels is echter gebleken dat deze in de regel niet het beoogde financiële en kwalitatieve gewin opleveren. Het wordt dus niet goedkoper of beter. Zelfs niet wanneer de zoektocht naar een optimale schaal - al dan niet per beleidsterrein - en de keuze of dat binnen een gemeente of bovengemeentelijk moet gebeuren, uitgebreid is gevoerd.

In de gevoerde debatten rondom die afgeronde herindelingen heeft het aspect “oog voor het gevoel van verbondenheid van de sociale gemeenschap en de leefwereld van de burgers” steeds geen of onvoldoende aandacht gekregen waardoor burgers vervreemd zijn geraakt van hun eigen lokale democratie en lokaal bestuur. Smit schrijft terecht dat ‘aandacht voor de identificatie van de burgers met hun gemeenschap “ een gelijkwaardige positie in de discussie rond de herindeling verdient maar ondergesneeuwd is door “ambtenaren, bestuurders en politieke partijen die zich meer verwant voelen met de bedrijfsmatige blik op/van de overheid”.

Wat willen de lokale democratie en het lokaal bestuur in het proces rond de herindeling eigenlijk? Waar staat men voor als gekozen vertegenwoordigers? De wensen van het overgrote deel van de burgers die in vertrouwen hun stem hebben uitgebracht, negeren? De eigen vervoering nastreven onder het mom van spoed en beter weten en daarmee de burgers van zich vervreemden?

Of de argumenten van de gemeenschap over – al dan niet gesplitste – onderbrenging van de afzonderlijke dorpen een gelijkwaardige plaats geven in de discussie door alsnog recht te doen aan de wens om een richtinggevende peiling te houden? Ik hoor het graag.

En anders is het voor mij – en hopelijk voor velen met mij – volkomen duidelijk op wie ik mijn stem niet zal uitbrengen bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen!

Mariëlle van der Leest - Kieboom, Reek

|Doorsturen

J@n

2018-02-07 18:28:33

Perfect verwoord Mariëlle.

Billy School

2018-02-07 18:49:06

Weer een oude inwoner uit Landerd die met een stukje komt aankakken dat iedereen het niet begrijpt behalve DS. Vraag jullie kinderen eens wat ze willen en wat hun beweegt om hun kern te blijven wonen. Verandering is spannend, vooral als niks te doen hebt. Weer een onderzoek en geld spenderen? 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties