Landerd

Opiniestuk Piet Manders

Herindelen: de ware toedracht

Door Piet Manders

Enkele jaren geleden waren zoveel burgers van Landerd ontevreden met de politieke gang van zaken in hun gemeente, dat er een initiatief kwam om een partij op te richten, die ten doel had om zo snel mogelijk, liefst in de lopende bestuursperiode, te komen tot aansluiting bij Oss of Uden. Een essentiële voorwaarde hierbij was, dat de burgers door middel van een referendum per kern zouden moeten kunnen beslissen hoe die keuze uit zou vallen.

De onvrede met de Landerdse politiek was zelfs zo groot, dat die iemand deze uitspraak ontlokte: “De politiek in Landerd is door en door verrot”. Daar moest zo snel mogelijk een eind aan komen en dat kon het best en het snelst door te kiezen voor herindelen. Om dit te bereiken werd gekozen voor de oprichting van een nieuwe politieke partij, die mee zou doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Omdat deze partij niet zou opereren net als andere gevestigde politieke partijen, werd gekozen voor de naam “Vereniging Herindelen Landerd”. Deze vereniging zou de zaken anders aanpakken, open en recht door zee, niet dat gekissebis waar de Landerdse politiek tot dan toe door gekenmerkt werd. Voorwaar, een lofwaardig streven, waar veel burgers zich door aangesproken voelden, onder andere ondergetekende. Een overwinning bij de verkiezingen was het resultaat: in één keer vanuit het niets naar de grootste partij. Een sterke uitgangspositie, waardoor het mogelijk moest zijn om de gestelde doelen te realiseren.

Nu zijn we dan ongeveer anderhalf jaar verder. Het moet gezegd, de VHL heeft niet stil gezeten, maar of de huidige situatie tot tevredenheid stemt, is toch op zijn minst twijfelachtig. Er vond een bestuurscrisis plaats op grond van sentimenten en niet op grond van politieke meningsverschillen. Ik heb namelijk zelf ervaren, dat er met de Reekse Politieke Partij en Progressief Landerd heus wel te praten was over de gerezen problemen met betrekking tot het te houden referendum. Maar deze discussie kreeg geen kans, want de gevoelens van achterdocht en zelfs haat overheersten. Wat er ook zou gebeuren, de VHL wilde niet door met de mensen van de RPP en PL. Hoe deze mensen werden getypeerd wil ik hier niet herhalen, maar dat hierbij diepliggende sentimenten in plaats van politieke argumenten doorslaggevend waren was wel duidelijk. Dat er aan deze reactie een stevig prijskaartje hing deed blijkbaar minder ter zake. Voor mij was deze gang van zaken een reden om de VHL als politieke groepering de rug toe te keren. Van de oorspronkelijke doelstellingen was namelijk nauwelijks nog iets terug te zien. Ondanks hun inzet, die onmiskenbaar aanwezig was, hadden de fractieleden van de VHL collectief gefaald.

Na de breuk, of wellicht daarvóór al, had de VHL gekozen voor een samengaan met het CDA en DS97. Er bleven natuurlijk weinig andere alternatieven over, vooropgesteld dat men zelf op het pluche wilde blijven zitten. En toch was deze keuze bepaald niet voor de hand liggend. Het CDA en DS97 waren namelijk de twee partijen, die het meest uitgesproken tégen herindelen waren en nog steeds zijn trouwens. Ze kiezen beide voor het zelfstandig blijven van Landerd. En laat dat nu net het punt zijn dat de VHL hoe dan ook niet wil. Dat was juist de reden waarom de VHL het levenslicht zag. Een onbegrijpelijk gang van zaken.

Zichzelf trots op de borst kloppend zegt de VHL nu: “het referendum komt er toch”! Ja dat is juist, maar toch echt niet zoals deze partij dat oorspronkelijk wilde. Het is intussen een ingewikkeld verhaal geworden. Erg duur bovendien. Het is een duidelijk voorbeeld van de stelling: “waarom zouden we makkelijk doen als het moeilijk kan”? Daar is zelfs een commissie van “deskundigen” voor nodig geweest. Nu is er sprake van een referendum met zes mogelijkheden inclusief de mogelijkheid om zelfstandig te blijven, een gruwel voor de VHL. Vreemd is ook, dat de kiezer meerdere mogelijkheden kan aankruisen, desgewenst alle zes zelfs, maar misschien is het allervreemdst nog, dat inwoners van het ene dorp mee kunnen beslissen over de toekomst van een ander dorp. Zo kan een inwoner van Zeeland bijvoorbeeld meepraten over de toekomst van Schaijk door te stemmen op mogelijkheid twee: “de gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeente Oss”. Misschien willen de Schaijkenaren dat helemaal niet. Een ander voorbeeld. Iemand uit Schaijk kan kiezen voor optie zes: “de gemeente Landerd wordt opgesplitst: Reek wordt bij Uden gevoegd, Schaijk bij Oss en Zeeland bij Uden”. Misschien wil Reek helemaal niet bij Uden. Ik ben geneigd te zeggen: “waar bemoeit iedereen zich mee? “ Mensen uit de drie kernen zijn oud en wijs genoeg om zelf voor hun eigen toekomst te kiezen. Daar hebben ze de mensen uit de andere dorpen niet voor nodig. Ik weet niet of er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de uitleg van de referendumuitslag, maar als dat niet zo is, dan zou een en ander wel eens kunnen leiden tot een nog grotere chaos, dan het nu als is. Over een verrotte politiek gesproken. Mede een gevolg van de handelwijze van de VHL.

Uiteraard hebben de politieke partijen het recht om voor hun voorkeur uit te komen. Men dient echter te bedenken dat zo’n voorkeur hoe dan ook politiek gekleurd is. Het komt er namelijk altijd op neer, dat politieke partijen de voordelen van hun keuze sterk uitvergroten en dat ze de nadelen het liefst niet noemen of desnoods als onbelangrijk van tafel proberen te krijgen. Ook in deze herindelingskwestie zijn daar genoeg voorbeelden van te geven. Nog zoiets. In een gezamenlijke folder van de RPP, Progressief Landerd en de VVD Landerd worden “prominente” inwoners van de gemeente opgevoerd om de kiezers over te halen te stemmen op hun voorkeur. Dit alles in de hoop dat de “gewone” mensen zullen denken dat deze “mensen van naam” het allemaal wel beter zullen weten. Beste mensen uit Schaijk, Reek en Zeeland, trap hier niet in, want dat is niet zo. Met betrekking tot veel zaken die in de politiek aan de orde zijn, kunnen de raadsleden weliswaar beschouwd worden als mensen die er meer verstand van hebben, maar dat geldt absoluut niet voor de keuze bij de herindeling. Mijn advies is: als er nog tijd voor is, ga dan eens praten met mensen uit Volkel of Odiliapeel als het gaat om de keuze voor Uden en als het gaat om de keuze voor Oss, ga dan eens praten met bijvoorbeeld mensen uit Berghem, Herpen of Ravenstein.

Natuurlijk heeft de VHL geen vrienden gemaakt bij de RPP of PL door de coalitie op te blazen. Dat is begrijpelijk. Ik zeg niet, dat het zo is, maar ik acht het ook niet onmogelijk, dat er bij deze twee partijen, misschien wel onbewust, de opvatting heerst, dat men toch absoluut niet dezelfde voorkeur kan hebben als de VHL, die duidelijk te kennen heeft gegeven voorstander te zijn van aansluiting bij Oss voor Schaijk en Reek en van aansluiting bij Uden voor Zeeland. Daarom kwam het idee van de oprichting van een Maashorstgemeente als een geschenk uit de hemel. Dat was de oplossing: krachtige dorpen en een sterke gemeente. Dat zou de gemeente Maashorst zijn. Hoezo krachtige dorpen? Hoezo meer evenwicht in onze gemeente? Hoezo zonder invloed aanschuiven? Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Allemaal verkiezingsretoriek. Allemaal veronderstellingen en absoluut geen zekerheden. Die zijn er trouwens in deze kwestie nooit te geven, ook niet bij de keuze voor aansluiting bij Oss. Bij deze keuze is het ook maar afwachten wat de toekomst in het verschiet heeft. Wel is een vast gegeven, dat moet erkend worden, dat een gemeente krachtiger is naarmate het inwonertal groter is. Daar heeft de VHL duidelijk een punt. De voorstanders van de Maashorstgemeente geven dat zelf trouwens toe, want ze schrijven “als grotere gemeente heb je meer invloed, het vergroot je bestuurskracht en je positie in de regio”.

Toch mogen inwoners van Schaijk en Reek natuurlijk gerust kiezen voor aansluiting bij Uden. Maar laat hen dat niet doen met het oog op een krachtige gemeente Maashorst, want dat die gemeente er ooit komt is hoogst onzeker, zeker niet met Heesch erbij. Wat mij betreft zouden optie 2, 3 en 4 mogen komen te vervallen en in de plaats daarvan zou er de volgende keuzemogelijkheid moeten komen: “De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeente Uden, om de gemeente Maashorst te gaan vormen mits de hele gemeente Bernheze zich hier ook bij aansluit”. Dan zou het referendum waarschijnlijk een heel ander resultaat te zien geven. Ik begrijp niet waarom de commissie van deskundigen niet voor deze optie heeft gekozen. Ik denk dat velen dit als een gemiste kans voelen.

Ik ben zeer benieuwd naar twee dingen, namelijk hoe de uitslag van het referendum zal luiden en zeker niet minder belangrijk hoe deze uitslag uitgelegd gaat worden. Er breken spannende tijden aan.

Piet Manders, Schaijk

|Doorsturen

Jan

2015-11-24 19:55:35

“De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeente Uden, om de gemeente Maashorst te gaan vormen mits de hele gemeente Bernheze zich hier ook bij aansluit”

U slaat de spijker op z'n kop heer Manders. Maar de RPP, PL en VVD weten donders goed hoe de vlag er in Bernheze erbij hangt, echter zullen ze dit nooit toegeven.

Ik heb wel gezien tijdens de bijeenkomst hoe slecht ze uit hun woorden kwamen aangaande Bernheze.

De uitverkoop aan Uden zal als het aan de RPP, PL en VVD ligt hoe dan ook doorgang vinden.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties