Landerd

Heide in De Maashorst wordt hersteld

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - De heide in De Maashorst wordt hersteld. "Dit is nodig om te voorkomen dat de ecologische kwaliteit van de belangrijkste heidegebieden verder achteruit gaat", laat Team De Maashorst weten. "De hoge stikstofneerslag is de oorzaak van de afnemende kwaliteit van de heide. Door de herstelmaatregelen wordt de heide robuuster en beter bestand tegen extreme droogte en stikstofneerslag." De heideherstelmaatregelen op De Maashorst worden uitgevoerd door Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

De heidevlakten op de Kanonsberg, Slabroekse Bergen, Herperduin en in Hooge Vorssel staan bekend om hun rijke biodiversiteit, met zeldzame heidesoorten. "Door de hoge stikstofneerslag vanuit de industrie, het verkeer en de agrarische sector, gaat de ecologische kwaliteit van de heide achteruit. Planten hebben het daardoor moeilijk. Dieren zien hun voortplantings- en voedselmogelijkheden afnemen. De biodiversiteit loopt sterk terug. Zonder herstelmaatregelen raken bijzondere heidesoorten, zoals de stekelbrem, de kruipbrem en de grondster, hun leefgebied kwijt en verdwijnen ze. Voor diersoorten als de blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis zijn deze herstelmaatregelen dan ook van groot belang."

Wat, waar en wanneer?
Om de heide voor de toekomst te behouden, gaat men het volgende doen:
- Maaien en chopperen om meer structuur- en leeftijdsvariatie aan te brengen in de heidevegetatie van Hooge Vorssel en Slabroekse bergen.
- Opslag verwijderen in Hooge Vorssel om dichtgroeien te voorkomen.
- Steenmeel verspreiden op heideterreinen in Hooge Vorssel, bij het Groot Ganzenven, de Kanonsberg en Slabroekse Bergen om de bodem te helpen herstellen.

De werkzaamheden staan gepland vanaf oktober. Afhankelijk van het weer en het verloop, nemen de werkzaamheden enkele weken in beslag.

POP3-herstelproject
Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en is mede mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Noord-Brabant. POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. Dit POP3-project bestaat uit een pakket herstelmaatregelen gericht op bodemherstel in bos en heide door toevoeging van steenmeel, bosherstel via aanplant van waardevolle soorten en heideherstel door te plaggen, chopperen en het verwijderen van bomen en opslag.

Meer informatie
Op www.bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland staat meer informatie over de herstelmaatregelen en andere POP3-projecten. In het veld staan daarnaast informatiebordjes.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties