Landerd

'Grote kans op natuurbranden door droogte'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - De gemeente Landerd vraagt inwoners rekening te houden met de droogte in de regio. "Er is een grote kans op natuurbranden", waarschuwt de gemeente. Vanwege de droogte is er per 20 mei in heel Landerd door het Waterschap een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater ingesteld.

Het jaar 2020 is nat begonnen, maar op dit moment is het al een lange periode erg droog. Het blijft ook nog een tijd droog omdat het niet veel zal regenen de komende tijd. De maanden april en mei waren veel droger dan normale gemiddelde jaren. Door te weinig regen is vooral het vochtgehalte van de bodem erg laag. Dit is goed te zien aan de stofwolken bij het bewerken van land en op de onverharde wegen. De grondwaterstanden hebben al vanaf half maart een dalende trend.

Wat doet het Waterschap?
Het Waterschap neemt daarom maatregelen. Er geldt een ontrekkingsverbod van oppervlaktewater in de hele gemeente. Het Waterschap heeft verder de aanvoeren in ons gebied overal op maximaal staan en meer dan 1000 stuwen staan op het hoogste peil.

Hoe kunt u natuurbranden voorkomen?
Op de Maashorst is het vanaf half april al erg droog voor de tijd van het jaar. De kans op natuurbranden stijgt daardoor op dit moment ook aanzienlijk. Het actuele natuurbrandrisico is voor heel Nederland op dit moment in fase 2, extra alert.

• Stook geen open vuur in of vlakbij de natuur.
• De stookontheffingen voor snoeihout gelden in de gemeente Landerd alleen in de maanden maart en november.
• Let ook op met vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk.
• Let op met koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
• Volg aanwijzingen/geboden van natuur- en terreineigenaren op!
• Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's/film te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als u een situatie niet vertrouwt.
• Houd er rekening mee dat u niet overal in de natuur goed bereik heeft met uw mobiele telefoon.
• Houd op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of in ieder geval een emmer water.
• Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee.
• Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?
• Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
• Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.
• Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
• Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties