Landerd

VHL teleurgesteld: 'Trekken aan dode wisent'

Gemeenteraad Landerd stemt tegen verkenning fusie met Uden (update 2)

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - "Het rogge wordt al lang niet meer gemaaid met een berhaak en een zicht. Er rijdt allang geen paard en wagen meer door de straten. En de SRV-wagen staat ook al permanent in de garage geparkeerd. Toch schijnt de politiek in Landerd niet te willen beseffen dat ansichten vervagen. Rond de verkiezingen in 2014 en het referendum van 2015 zagen de partijen nog de noodzaak van opschaling, maar nu de vooruitgang zich met Uden aandient gaan de hakken in het zand lijkt het." VHL-raadslid Bas Keijzer trachtte donderdagavond met een gloedvol betoog zijn collega-raadsleden te overtuigen van het belang van een verkenning van een fusie tussen Landerd en Uden. 

Tevergeefs, zo bleek al snel. Coalitiegenoten DS97 (Arie de Kleijn: 'Dit gaan wij niet steunen') en CDA, dat met een amendement voor een soort van 'Verkenning Light' kwam, zetten inderdaad de hakken in het zand. En omdat ook de RPP de verkenning niet zag zitten, strandde het voorgenomen plan van aanpak met 7 stemmen voor (4 van VHL, 2 van PL en 1 van VVD) en 9 tegen.

RPP
"Belangrijkste reden voor ons om tegen een verkenning te stemmen, is het feit dat er in alle kernen van Landerd nog plannen lopen die op een zeer positieve wijze bijdragen aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van onze dorpen. Denk aan de accommodatie voor sport en spel in Reek, het centrumplan in Schaijk en een gemeenschapshuis in Zeeland”, somt Harold van den Broek op. “We willen geen enkel risico lopen dat deze plannen door een herindeling de eindstreep niet halen."

VHL
VHL-raadslid Bas Keijzer toont zich teleurgesteld over het niet doorgaan van de verkenning met Uden. "Jammer. Dit is trekken aan een dood paard, of kan ik beter zeggen aan een dode wisent. Liefst 71,7 procent van de inwoners van Landerd kozen in november van 2015 voor opschaling. De ruime meerderheid hiervan koos voor de Maashorstgemeente. Dat is een duidelijk en helder signaal vanuit de kiezer dat de houdbaarheid van de gemeente Landerd voorbij is. Het college is met deze uitslag aan de slag gegaan. De eerste stap kan samen met Uden worden gezet."
Keijzer baalt dat sommige raadsleden afhaken nu herindeling concreet leek te worden. "Waar is men bang voor? En wil men überhaupt wel opschalen? Wij vragen het ons af! De smoes dat het zonder Bernheze niet concreet genoeg is vinden wij een zwaktebod; door met deze verkenning in te stemmen kunnen we juist onderzoeken of het ook zonder een deel van Bernheze meerwaarde oplevert voor onze inwoners. Met de bevindingen van de verkenning kunnen de partijen in deze raad komende verkiezingen een onderbouwde keuze voorleggen aan haar kiezers. Zonder verkenning blijft het bij nattevingerwerk. Naar de motieven van sommige raadsleden kunnen wij alleen maar gissen. Daarbij dringt zich het beeld op van het mogelijk kwijtraken van een hobby of vooraanstaande positie. De raadsleden lijken zich niet te realiseren dat ze hun aanzien sowieso kwijt zijn met het negeren van de wens van de inwoners. Eenieder, die politici het dienen van het eigen belang toedicht, dreigt gelijk te krijgen. De raad zit er voor de inwoners en niet voor de eigen vrijetijdsbesteding of andere belangen."

'Waar wilt u nu naartoe?'
Ook burgemeester Marnix Bakermans, fervent pleitbezorger van een fusie met Uden, steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Ik ben gefrustreerd over de besluiteloosheid van de raad over een herindeling. Waar wilt u nu naartoe", zo sprak de burgervader de raadsleden ferm toe. "Het is belangrijk dat de raad in 2018 wel helderheid kan geven aan de inwoners."

|Doorsturen

Teleurgestelde inwoner

2017-03-18 17:08:35

Buitengewoon triest, het is een dure soap geworden die mij nog het meest doet denken aan een bruilof waarbij de familie/vrienden de bruiloft (inclusief feest) al hebben geregeld terwijl bruid en bruidegom er nog niet helemaal uit zijn of ze wel met elkaar willen trouwen! Je kunt er ook nog van denken dat een van beiden (denk hierbij aan het CDA en DS'79) zelfs willens en wetens - met een vooropgezet plan een deel van de bruidsschat te bemachtigen - de schijn heeft gewekt te willen gaan trouwen maar het eigenlijk nooit van plan was. De ceremoniemeester (Burgemeester) stond erbij en keek ernaar! Dit is de politiek in Landerd. Heel jammer voor VHL en al hun goede bedoelingen. De rekening zal zeker richting een miljoen Euro gaan voor deze hele exercitie die uiteindelijk tot niets heeft geleid. Er is enorm veel tijd vergaderd, wachtgelden vanwege de val van het vorig B&W, allerlei zaken zoals een inloopcaravan en een rit met 2 Chevaux (lelijke eendjes, hoe toepasselijk) om de andere gemeenteraden in de omgeving mee te krijgen in het Landerdse verhaal. En zoals gewoonlijk, niemand die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor deze mislukking. Er had voorafgaande een keihard ja dan wel nee moeten worden uitgesproken alvorens men kosten gaat maken. Kortom, enkele partijen bleken onbetrouwbaar maar ook de ceremoniemeester had de regie niet in handen en dat is een pijnlijke constatering. Jammer voor het weggegooide geld hadden diverse nuttige openbare voorzieningen kunnen worden uitgevoerd.

J@n

2017-03-19 01:38:19

Zo moeilijk was het allemaal ook niet. Neem een voorbeeld aan de gemeente Haaren waar geadviseerd is om te gaan voor opsplitsen.

Zeeland naar Uden en de voormalige gemeente Schaijk (Schaijk en Reek) naar Oss.

Maar ja, opsplitsen is te makkelijk gedacht. 

Waarom makkelijk doen als het ook heel moeilijk kan!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen

Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties

DigikrantOok hier adverteren?

POLL

Op welke partij stemt u bij de Landerdse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 1042 keer gestemd.

Op welke partij stemt u bij de Graafse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 687 keer gestemd.

Weer


 

Agenda

 


Uw agendapunt hier?