Landerd

Gemeenteraad Landerd besluit officieel tot fusie met Uden

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - De gemeenteraad van Landerd heeft donderdagavond tijdens een digitale vergadering officieel besloten tot een fusie met de gemeente Uden. Eerder vanavond kwam er ook in de raad van Uden al witte rook voor de samenvoeging van de twee gemeenten.

De coalitiepartijen Maashorst Vooruit, RPP, Progressief Landerd en VVD stemden zoals verwacht voor de fusie, evenals de eenmansfracties Lijst Zeeland en Democratisch Maashorst. De oppositiepartijen DS97 en CDA stemden tegen, waardoor het herindelingsadvies uiteindelijk met 12 tegen 5 stemmen werd aangenomen.

Geen verrassing
De uitslag van de stemming vormde bepaald geen verrassing. Enkele weken geleden, tijdens de voorbereidende vergadering, werd immers al overduidelijk hoe de herindelingshazen vanavond zouden lopen. Gloedvolle betogen van DS97-fractieleider Arie de Kleijn ("Laten we niet alleen loze praatjes verkopen tijdens verkiezingscampagnes, maar als volksvertegenwoordigers onze beloften ook hard maken en de inwoners het laatste woord geven”) en CDA-voorman Sybren Reitsma ("Ik zie nog steeds niet de meerwaarde van een fusie met Uden. Hoe worden inwoners, bedrijven en verenigingen hier beter van?") vonden geen gehoor bij de zes overige fracties. 

Voldoende draagvlak?
In het Herindelingsadvies gemeente Maashorst staat hoe de beide gemeenten vanaf 1 januari 2022 samen één nieuwe gemeente willen gaan vormen: de gemeente Maashorst. Nu dit besluit genomen is, gaat het stuk door naar de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze overheidsinstanties zouden, evenals de Eerste en Tweede Kamer, de herindelingstrein nog tot stoppen kunnen dwingen. Bijvoorbeeld wanneer zij zouden vinden dat er lokaal te weinig draagvlak bestaat voor de fusie. Met name in Schaijk bestaat er veel weerstand tegen de gang van zaken rond het herindelingsproces. Veel inwoners van dat dorp zijn van mening dat zij zich onvoldoende hebben kunnen uitspreken over een herindeling met de gemeente Uden of Oss. In totaal 1.121 personen tekenden onlangs een aanvraag voor een raadgevend referendum over dit vraagstuk, maar deze aanvraag werd donderdag door een meerderheid van de raadsleden afgewezen.   

Volgens burgemeester Marnix Bakermans is het Herindelingsadvies tot stand gekomen na een intensief en zorgvuldig proces met een hoge mate van participatiemogelijkheden. “We hebben op verschillende, innovatieve wijzen en op verschillende momenten onze inwoners, organisaties en bedrijven betrokken bij het voorstel om de gemeente Landerd en de gemeente Uden op te laten gaan in één nieuwe gemeente Maashorst. We zijn blij met de betrokkenheid en óók met de kritische reacties. Er ligt nu een gedegen herindelingsadvies waar we mee verder kunnen.”

Provincie en ministerie
Nu de gemeenteraden positief hebben besloten over het Herindelingsadvies geven vervolgens ook de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun reactie. Is deze beoordeling positief, dan wordt een voorstel voor een herindelingswet opgesteld.

Hoe gaat het proces nu verder? Burgemeester Henk Hellegers van Uden licht toe: “We gaan door met de wijze waarop we dit proces tot nu toe doorlopen: samen met onze inwoners, organisaties en bedrijven. Zo is een belangrijk onderdeel van het herindelingsadvies de toekomstvisie. Dit belangrijke document schetst onze gezamenlijke visie op de toekomst van de nieuw te vormen gemeente Maashorst. Inmiddels zijn wij samen aan de slag om de toekomstvisie verder vorm en inhoud te geven op belangrijke thema’s als zorg, wonen, economie, buitengebied en participatie.”

Nieuwe organisatie
De komende tijd werken de beide gemeenten verder aan de invulling van de nieuwe gemeente. Daarbij werken ze onder andere aan een organisatiefilosofie, een inrichtingsplan en het afstemmen van allerlei regelingen en beleid. Beide burgemeesters hierover: “Ook daarbij werken we op onderdelen weer graag samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. Zo bouwen we samen aan de nieuwe gemeente Maashorst.”

|Doorsturen

Piet

2020-04-17 08:25:52

en dus krijgen we Uden toch door onze strot geduwd...belachelijk...

Carel

2020-04-18 12:18:33

Had je anders verwacht Piet? Helaas wordt er niet geluisterd naar schaijk want de gemeenteraad weet het beter maar met bewijs of feiten komen dat Uden voor schaijk beter is dan Oss ho maar. Iedereen Weet wel waarom dit niet gebeurd. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties