Landerd

Extra maatregelen na incident met agressieve tauros in Maashorst

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - Een 63-jarige man raakte zondag 5 januari gewond tijdens een bezoek aan het begrazingsgebied in De Maashorst. Een taurosstier nam het slachtoffer op de hoorns en slingerde hem door de lucht. "Dit voorval geeft aanleiding voor het treffen van extra tijdelijke maatregelen om het gevoel van veiligheid te herstellen", laat een woordvoerster van Team De Maashorst weten.

De bezoeker kwam in confrontatie met een tauros aan de Karlingerweg in Uden. Het betreft hier een betrekkelijk smal deel van het begrazingsgebied waarin drukbezochte recreatieve routes liggen. Door de vele bochten in de routes is het zicht voor recreanten op sommige plekken slecht. Zij kunnen daardoor verrast worden door grazers op hun pad. "Daarom hebben we besloten om de taurossen tijdelijk uit het begrazingsgebied Slabroekse Bergen te halen. Dit doen we door een raster te plaatsen ter hoogte van de Weversweg. De taurossen kunnen dan niet meer in dit deel van het begrazingsgebied komen. De Exmoorpony’s blijven hier nog wel zorgen voor begrazing."

In 2019 stelde Ark Natuurontwikkeling een rapport op met aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid. In het najaar van 2019 gaf Natuurmonumenten hierop een aanvullend advies. Dit leidde tot een lijst met maatregelen voor de korte en lange termijn. "Eind vorig jaar zijn we direct aan de slag gegaan met het doorvoeren van een aantal maatregelen. De recente gebeurtenis is aanleiding om de uitvoering van de overige maatregelen extra prioriteit te geven. Meer hierover staat op www.allemaalmaashorst.nl

Evaluatie begrazing
Het weghalen van de taurossen uit de Slabroekse Bergen is een tijdelijke maatregel. Deze blijft in ieder geval van kracht tot de meest noodzakelijke maatregelen uit het veiligheidsrapport zijn doorgevoerd. Ook de evaluatie over de begrazing in de hele Maashorst, die al gepland stond voor 2020, krijgt prioriteit en wordt direct opgestart. In deze evaluatie wordt niet alleen gekeken naar het samengaan van grote grazers en bezoekers. Ook kijkt men naar het effect van de begrazing op de ontwikkeling van het natuurgebied en wat het betekent voor recreatie en toerisme.

Veilig recreëren
Veilig recreëren in een natuurgebied vraagt iets van alle partijen, stelt Team De Maashorst. "De beheerder heeft een taak om grazers en publiek goed samen te laten gaan. Duidelijke voorlichting is hierbij van groot belang. Maar de bezoeker heeft ook een opgave door zich bij het betreden van het begrazingsgebied aan bepaalde regels te houden voor hun eigen veiligheid en die van de dieren. Een afstand houden van minimaal 50 meter is het allerbelangrijkste. Ook als een dier of kudde op het pad staat. Omlopen, terugrijden of een ander pad kiezen is wat je moet doen."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties