Landerd

Lisette Südmeier en Tobias Jubbega, bevlogen hulpverleners van Ons Welzijn

'Durf te vragen. We staan klaar.'

Door Simone van de Wijdeven

Zelden heb ik hulpverleners in de zorg gezien, die zo bevlogen zijn en zich met zoveel overgave inzetten voor de medemensen. “Ik word ontzettend enthousiast van Landerd omdat je dingen voor elkaar krijgt. Veel is te danken aan de mentaliteit van de mensen die in Landerd wonen. Korte lijntjes en de bereidheid om elkaar te helpen is heel groot”, vertelt Lisette Südmeier, werkzaam voor het Volwassenen Team Landerd van Ons Welzijn. Tobias Jubbega is als preventiewerker jeugd namens de Zorgcoöperaties Landerd, Ons Welzijn en de gemeente dagelijks in contact met de bewoners van de drie kernen. “Ik woon in Schaijk en zit dicht bij de burger. Dat maakt het werk heel laagdrempelig. Mensen komen makkelijker naar je toe als ze je kennen.”

Een antwoord op elke vraag
Lisette en Tobias en collega Nettie Nabuurs zijn de bekende gezichten in de drie kernen Zeeland, Schaijk en Reek als het gaat om zorgverlening. “Ons Welzijn is de verbindende factor in de drie kernen. De organisatie kent een Team Basis Jeugd en Gezin, voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar, en een Team Volwassen, voor cliënten tussen 18 en 100+ jaar. Voor de jongerengroep bieden we ondersteuning op de meest uiteenlopende gebieden. Denk aan opvoedkundige problemen of drugsproblemen. Bij ouderen kan het gaan om crisisopvang of rouwverwerking. Daarnaast helpen we mensen met financiële problemen. Als deze te groot zijn dan verwijzen we door naar de gemeente in verband met schuldsanering." 

Omdat Ons Welzijn een groot team heeft, is er een antwoord op elke vraag. Lisette zelf stuurt de vrijwilligers aan en is ouderenspecialist. “Maar als ik een vraag krijg waar ik weinig van weet, dan betrek ik een collega van mij die wel het antwoord kent. We sturen nooit iemand van het kastje naar de muur. Maar we kijken samen met de betrokkene waar zijn behoefte ligt. Wat de burger zelf kan, laten we hem zelf doen. En we ondersteunen hem bij wat hij niet alleen kan. We doen alles in overleg met betrokkene zelf. We hebben een geheimhoudingsplicht en zullen dus nooit informatie delen met derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene zelf. Als mensen dat weten, dan wordt de drempel al weer een stukje lager.”

Preventie jeugdwerk
Tobias is een professional tussen de burgers. “Ik blijf zo onafhankelijk en objectief mogelijk. We richten ons op drie pijlers: we kijken naar het individuele geval, we sluiten ons aan bij bestaande en nieuwe verenigingen als bijvoorbeeld Moed-Brabant (verslavingszorg) en we werken samen met organisaties op preventieve manier.”

Ter illustratie vertelt Tobias over een project met de school D’n Omgang. “Het project richt zich op het stimuleren van kinderen uit groep 7 en 8 om kindjes uit de groepen 3 en 4 te helpen. We hebben als thema pesten gehad. Dan doen we een rollenspel en dan vragen we Wie wil de pester zijn? En Wie wil het gepeste kind zijn? Het is heel bijzonder dat alle kinderen zich betrokken voelen. Niet alleen de stoere kindjes spelen een rol, maar ook de timide kinderen. Deze manier van aanpak is effectief gebleken om bepaalde problemen te voorkomen.”

Durf te vragen
“Werken met mensen is geweldig. Je kunt er voor iemand zijn als het hem even tegenzit. Je kunt iemand ondersteunen door hem te helpen iets te doen wat hij alleen zelf niet kan. Je probeert mensen in hun kracht te zetten. Je maakt dingen bespreekbaar en mensen waarderen dat. Het mooie van Ons Welzijn is dat je geen kaders hebt waar je aan gebonden bent. Ieder geval wordt individueel bekeken en behandeld. Wat ik graag wil overbrengen is dat het oké is als je een vraag hebt. Blijf er niet mee zitten, maar kom naar ons toe. Durf te vragen, wij staan klaar”, legt Lisette uit.

Voor Tobias ligt de uitdaging om preventief te werk gaan. “Ik wil graag vroegtijdig dingen in beeld krijgen, zodat ze niet hoeven te knagen. Als je preventief te werk gaat, kun je voorkomen dat sommige problemen verergeren of escaleren. Dat is waar ik naar streef.”

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties