Landerd

Lijsttrekker Arie de Kleijn:

'DS97 wil uw stem wél horen'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart doen de diverse partijen verwoede pogingen om in de gunst van de kiezer te komen. Maar wie zijn nu die mensen achter de verschillende politieke groeperingen? Aan de vooravond van de verkiezingen laat Arena de lijsttrekkers van de Graafse en Landerdse partijen aan het woord.

Partij: DS97
Lijsttrekker: Arie de Kleijn
Leeftijd: 64
Beroep: gepensioneerd rector van Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Motto partij: Dat doen we samen
Favoriete landelijke politicus: nvt
Website: www.ds97.nl 

Drie belangrijkste programmapunten:
1.DS97 wil de stem van de inwoner wél horen; eerst onze inwoners vragen welke richting ze kiezen voor herindeling OSSOFUDEN en daarna pas gaan onderhandelen. Wij vinden draagvlak onder de inwoners voorwaarde voor een succesvolle herindeling.
2.Zorgen voor voldoende woningen zodat jong en oud in eigen dorp kan blijven wonen
Dat geldt voor huurwoningen maar ook voor koopwoningen. DS 97 zal zich inspannen om betaalbare woningen te laten bouwen (minimaal 20 starterswoningen onder € 200.000 per jaar; woonhofjes senioren waar (op den duur) zorg en ondersteuning mogelijk is)
3.Versterking van de “eigen kracht” of “doe-democratie” zodat in Schaijk en in Reek en Zeeland de bestaande structuur van zelfredzaamheid wordt versterkt. De burgers staan zelf voor de toekomst en de leefbaarheid van hun dorp. Hiervoor maakt het weinig uit of je bij Oss hoort of bij Uden. Het gaat om het versterken en ondersteunen van het potentieel dat al in onze kernen aanwezig is. Verenigingen, vrijwilligers en verbanden van inwoners (zoals de Zorgcoöperatie of het initiatief Toekomst van Schaijk) zijn het cement van onze dorpen. Dat wil DS97 ondersteunen, stimuleren en faciliteren.
Wat is het beste dat in Landerd is gebeurd in de periode 2014-2018: Door onze jarenlange inzet is eindelijk begonnen met de aanpak van het centrum in Schaijk (en bijna in Zeeland en deels in Reek) en tevens de aanpak van buitensportaccommodaties voor DAW/EMOS, VCO en straks Achilles om deze toekomstbestendig te maken.

Wat had de afgelopen vier jaar anders gemoeten:
De hele discussie rond herindeling; het referendum heeft niet de antwoorden gegeven waarop werd gehoopt. De uitslag blijkt niet eenduidig en ieder vult deze vervolgens vanuit het eigen perspectief in. Wij vinden het van belang dat we eerst luisteren naar inwoners voor de keuze OSSOFUDEN. Het moet gaan om haalbare opties; wat zou mogelijkerwijs in de toekomst een optie kunnen zijn, mits Bernheze toch bijdraait. We willen niet op voorhand focussen op Uden, zonder dat de optie Oss voldoende is verkend.

Wat moet de komende vier jaar nu echt eens worden gerealiseerd:
Foute vraagstelling: waar moeten we de komende vier jaar (opnieuw) aandacht aan geven? Inspelen op de woonbehoeften van onze ouderen (bijvoorbeeld door de ontwikkeling van woonhofjes met mogelijkheid tot zorg en ondersteuning). En het aanpakken van enkele verkeersknelpunten (zoals de ontlasting van de Molenaarstraat en Zandstraat maar ook aanpak verkeersstroom richting bedrijventerrein Louwstraat, door ontsluiting te maken ter hoogte van Van Grinsven door het bos naar N324; maar ook zéér belangrijk; een veilige oversteek voor fietsers bij viaduct Runstraat).

Overweegt DS97 de burgers lastenverzwaringen op te leggen:
Nee, dat willen we voorkomen. Maar wanneer we dingen willen realiseren voor de inwoners, die de leefbaarheid en gemeenschapszin ten goede komen, dan moet er ook geld voor worden vrijgemaakt. Wanneer er verstandige keuzes worden gemaakt, lijkt een lastenverzwaring niet nodig.

Met welke andere Landerdse partij heeft DS97 de meeste raakvlakken:
Met RPP en CDA denk ik. Maar de verschillen met de andere partijen zijn ook weer niet zo supergroot.

En met welke partij heeft DS97 het minst op:
Kan ik geen antwoord op geven. Er zijn geen partijen in Landerd waar wij niets mee op hebben. Alle partijen zetten zich vol politieke overtuiging in voor de inwoners van onze kernen. Het standpunt van Maashorst Vooruit op het gebied van herindelen staat bijvoorbeeld ver van ons af en ook bij andere partijen zie je natuurlijk verschillen. Maar de verschillen zijn in het verleden vaak overbrugbaar gebleken.

Wie was in de periode 2014-2018 het beste Landerdse gemeenteraadslid:
Haha wie denk je? Laat ik maar zeggen Sybren Reitsma.

Beoordeling wethouders in afgelopen raadsperiode (cijfer 0-10 en toelichting):
Moritz Böhmer: 6; was wel goed gestart en heeft zaken in gang gezet
Jos Roelofs: 5 ; veel te kort en veel te snel weer vertrokken en dat is jammer want hij had veel meer kunnen doen
Hans Vereijken: 5 net als Moritz goed gestart maar te snel weer gestopt; heeft best kwaliteiten maar ik vind dat hij te veel lof krijgt voor dingen die hij maar net heeft opgepakt
Ben Brands: 6 heeft goed op de winkel gepast en een aantal zaken netjes op de rit gehouden waarbij heet centrumplan Schaijk een goed voorbeeld is
Piet Hein Jonkergouw: 6 veel visie en betrokkenheid maar hapert soms in de praktische uitvoering
Ben Maathuis: 7 heeft in elk geval de buitensportverenigingen goed op de rails gezet en de inzet voor de Maashorst werpt wel vruchten af

Prognose verkiezingen (aantal zetels):
CDA: 3
DS97: 4
Maashorst Vooruit: 2
Progressief Landerd: 3
RPP: 3
VVD: 2

Wat wil je nog kwijt aan de kiezer (max. 250 woorden):
DS97 vindt het vooral belangrijk om de stem van de inwoner te horen. Wij vinden dat de inwoners heel goed weten wat er nodig is en hoe we de dingen moeten regelen. Leefbaarheid is het tover woord en als we praten over die leefbaarheid van onze dorpen dan moeten we het hebben van “eigen kracht” van inwoners. Schaijk kent een sterke gemeenschapsstructuur met prachtige initiatieven en activiteiten waarbij verenigingen, verbanden en maatschappelijke organisaties een prima rol vervullen. Door deze “eigen kracht” kan de Toekomst van Schaijk worden veilig gesteld. Dan maakt het niet uit bij welke gemeente we worden heringedeeld: De Schaijkenaren bepalen zelf die Toekomst. In Zeeland en Reek zien we dat op hun eigen wijze ook terug. DS97 wil daarbij steunen en faciliteren waar dat mogelijk is.

DS97 wil dat doen...
• Door te investeren in die verengingsstructuur en sport- en spelverenigingen voor jong en oud kansen te geven
• door voorwaarden te scheppen zodat alle burgers mee kunnen doen,
• door te zorgen dat jong en oud in eigen dorp kunnen blijven wonen door betaalbare huurwoningen en goedkope starterswoningen en bouwkavels voor eigenbouwers maar ook bijvoorbeeld woonhofjes voor senioren
• door zorg en steun te bieden aan wie dat nodig heeft via de Zorgcoöperaties en een laagdrempelig WMO beleid
• door mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting te bieden in natuur, gemeenschapshuizen en sport- en spelaccommodaties
Kortom Dat Doen we Samen en DS97 wil uw stem graag horen en hebben.

Op welke partij stemt u bij de Landerdse gemeenteraadsverkiezingen?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 1042 keer gestemd.

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties