Landerd

‘We moeten luisteren naar de stem van de Landerdse inwoners’

DS97 eist enquête: ‘Wilt u bij Uden of bij Oss?’

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD - DS97 staat erop dat de burgers van Landerd - in elk geval die van Schaijk en Reek - de kans krijgen zich middels een enquête uit te spreken voor aansluiting bij Oss of Uden. “Dat willen we doen door slechts één vraag te stellen tijdens de verkiezingen van 21 maart: Wilt u bij Uden of bij Oss? Geen onderzoek, geen referendum maar een simpel formulier met een duidelijke vraag”, licht DS97-fractievoorzitter Arie de Kleijn toe.

“De uitslag wordt eenvoudig per dorp vastgesteld zodat we weten wat de inwoners willen”, gaat De Kleijn verder. “Meteen na de verkiezingen kan dan door de politiek besloten worden tot fusie van geheel of gesplitst Landerd met Oss of Uden. Dit onder het motto: waarmee zijn we het beste af, maar vooral ook: wat willen onze inwoners?”

DS97 gaat er tijdens de raadsvergadering van donderdag 8 februari alles aan doen om de andere partijen in de gemeenteraad te overtuigen dat de inwoners de kans moeten krijgen zich uit te spreken voor Uden of Oss. Arie de Kleijn: “We kunnen ons eigenlijk niet voorstellen dat de andere partijen onze inwoners die kans niet willen geven. Mochten we de gemeenteraad echter niet kunnen overtuigen dan gaat DS97 zelf, in elk geval in Schaijk en Reek, een goede betrouwbare peiling uitvoeren. Wij willen heel goed luisteren naar de stem van inwoners.”

‘Herindelingsgeest uit de fles’
Waar DS97 lange tijd voorstander was van een zelfstandig Landerd, vindt de partij een herindeling inmiddels onvermijdelijk. “De kwaliteit en de mogelijkheden van onze eigen gemeentelijke dienstverlening zijn door de aanhoudende discussie en onduidelijkheid over een herindeling jammer genoeg fors afgenomen. Er is geen politiek draagvlak meer om die dienstverlening weer op peil te brengen. De herindelingsgeest is uit de fles en die krijgen we er niet meer in. Daarom vindt DS97 nu dat vasthouden aan zelfstandigheid niet langer haalbaar is. Ook wij gaan voor opschaling die dan gerealiseerd zou kunnen worden per 2022, zodat de volgende verkiezingen in de nieuwe gemeente gehouden gaan worden.”

Naar Uden of Oss?
Landerd in zijn geheel naar Uden of opgesplitst naar Oss? Dat is de kernvraag voor DS97. De Kleijn: “Waarmee zijn we als Schaijk, Reek en Zeeland het beste af? Wat levert onze inwoners, ons verenigingsleven, onze maatschappelijke organisaties en ons bedrijfsleven het meeste op?
We hebben steeds gezegd: herindelen als we daar beter van worden.

De uitslag van het referendum was voor Schaijk erg verdeeld. Een brede gemeente Maashorst met Bernheze, Landerd en Uden was favoriet. Maar ook zelfstandigheid scoorde redelijk, gevolgd door (al dan niet gesplitst) een fusie met Oss. Een fusie met alleen Uden scoorde niet zo hoog. We weten nu dat de Maashorstgemeente met Bernheze en Uden niet haalbaar is en dat een fusie met alleen Uden geen opstapje is voor een bredere Maashorstgemeente. Jammer genoeg is er alleen een onderzoek uitgevoerd om te fuseren met Uden en is er op voorhand niet meer gekeken naar een mogelijke fusie met Oss. Voor Zeeland ligt Uden voor de hand, maar voor Schaijk en Reek ligt dat zeker veel genuanceerder.”

‘Niet eensluidend’
De resultaten van het onderzoek naar een samenvoeging van Landerd en Uden zijn volgens DS97 niet eensluidend positief. “Daarnaast is dit onderzoek op diverse punten twijfelachtig of nietszeggend. Uden/Landerd wordt níet gezien als opmaat voor een Maashorstgemeente. Een fusie met Uden kán wel en biedt kansen, maar er zitten risico’s aan en het is zeker geen hosanna. Volgens ons zou een onderzoek naar fusie met Oss een soortgelijke uitkomst bieden.”

‘Weeffout’
DS97 wil dan ook per se een enquête. Arie de Kleijn: “Veel partijen hebben steeds gezegd dat er geen onomkeerbare besluiten worden genomen zonder dat de inwoners de kans hebben gekregen zich hierover uit te spreken. We staan nu aan de vooravond van een onomkeerbaar besluit. Velen zeggen dat er 25 jaar geleden een weeffout is gemaakt bij de vorming van Landerd. Laten we nu in elk geval onze inwoners vragen wat ze willen zodat we wellicht een tweede fout kunnen voorkomen.”

|Doorsturen

Arjan

2018-02-06 12:42:33

Het stuk laat in de midden wat DS97 met de uitslag van het referendum gaat doen?
Stel een (ruime) meerderheid van Reek kiest voor Uden en een (kleine) meerderheid van Schaijk voor Oss.
Waar kiest DS97 dan voor?
Voor het splitsen van Reek en Schaijk...

Frits van Lith

2018-02-06 13:31:51

Volgens mij is de tekst en de inhoud duidelijk.

Uw voorbeeld:

Reek naar Uden .

Schaijk naar Oss.

De kiezer zal zeker belonen die partijen die kiezen voor het raadplegen van de kiezer aangaande een keuze van herindelen.

Frits van Lith

2018-02-06 19:11:08

Complimenten. Arie is een realist en begrijpt dat zelfstandigheid niet meer haalbaar is.

Hij durft dit te erkennen. Verstandig van hem. Wat je ook van hem vindt. Niet vastgeroest in zijn vorige gelijk.

Wat is uw mening aangaande herindelen?

Nico Degen

2018-02-07 09:25:56

Beste heer van Lith,

Niemand kan Ari verwijten dat hij geen realist is, echter zijn bewustwording over het onvermijdbare herindelen is wat aan de late kant. Immers bijna alle partijen zijn hem al voorgegaan. Uw reactie zet dit nog eens in de schijnwerper. En Ari weet ook dat aansluiten bij Oss, aansluiten betekent in een forse rij satelietdorpen met bijbehorende afwezigheid van enig zelfbestuur. Als je de aansluiting bij Uden bekijkt, tellen we getalsmatig na herindeling nog flink mee. Niks nog eens papiertjes invullen, maar het genomen besluit van de raad respecteren.

Carel v H

2018-02-07 11:55:52

@erik ..Wat is er mis om per dorp na te vragen wat de inwoners willen? Bang voor de werkelijkheid?

@Nico... Tja..en jij denkt echt dat je wat te zeggen hebt in Uden? Ik zou het navragen in Odiliapeel of Volkel. En als ik jou was zou ik het ook navragen in herpen of ravenstein want je moet natuurlijk niet alleen naar uden kijken zoals Bakermans en zijn jongens dat doen.

J@n

2018-02-07 12:32:05

De mensen hadden hun keus gemaakt voor het sprookjesbos, een nieuwe gemeente met Uden èn Bernheze erbij. Aangezien Bernheze niet meer mee doet valt die optie af.

Ga je kijken naar de keus voor Uden of Oss, dan kan je er niet omheen dat er een duidelijke keus voor opsplitsen was. Reek en Schaijk naar Oss en Zeeland naar Uden (1585). Dat kreeg na de Maashorstgemeente (3317) en zelfstandig blijven (1834) de meeste stemmen.

Om de uitkomst zo te krijgen dat de keus voor Uden was is behoorlijk creatief boekhouden gebruikt.

Het referendum was daar heel duidelijk over, alleen willen ze daar in het gemeentehuis niet aan. Want dat zou behoorlijk gezichtsverlies opleveren.

Nico Degen

2018-02-07 16:24:22

Careltje schijnt de enige werkelijkheid te willen kennen en wil ons daarover informeren, tenminste als wij daar niet bang voor zijn. Hij is kennelijk een van die kapiteins die aan lager wal staan en geen vertrouwen in de besluitvorming van de gemeenteraad hebben. Careltje Careltje Careltje laat het toch over aan de mensen die wij met z’n allen hebben gekozen en ons vertegenwoordigen. Dat is de mijn besluit dat ik bij de gemeenteraadsverkiezing samen met alle andere stemgerechtigden democratisch heb genomen. Natuurlijk mag mag je beweren wat je wil, echter niet zo een doorzichtige fabel.

J@n

2018-02-07 17:05:08

Geachte heer Degen,

Volgens mij zit Carel er nog niet zo heel ver naast. Ik hoor van ons pap (bijna 79) dezelfde verhalen. 

In de dorpen behorend bij Oss zijn ze tevredener over de gemeente dan in de dorpen bij Uden.

Maar dat weinige vertrouwen in de gemeenteraad hebben ze aan zichzelf te danken. Ze moeten wel zo eerlijk zijn om de waarheid te vertellen en dat hebben ze niet gedaan.

Daarnaast hebben ze de richting van Oss nooit een eerlijke kans gegeven. Niet met en ook niet zonder gedegen onderbouwing.

Tot slot is het ook aan de gemeenteraad om te luisteren naar wat er speelt en leeft onder de mensen. En ik zie niets anders dan dat ze alleen dat horen wat in hun straatje past.

Eduard Fransen

2018-02-07 18:55:00

Vote DS, stem op dictator Arie! En dan komt het goed. Nog meer geld verslinden en onderzoeken. Vraagtekens creëren, dat hebben we nodig. Liever een besluit dat breed gedragen wordt met een heldere richting, dan nog meer vertroebeling en verdeling. Ga zo door oude politiek, je jongeren volgens wel....

Frits van Lith

2018-02-08 12:01:04

Beste Eduard,

U suggereert dat er in Schaijk ook nieuwe politiek is. Klopt, er zijn bewust vraagtekens opgeworpen. Daarom is het meer dan een uitstekend idee van de heer De Kleijn. Zijn alle vraagtekens daarna verleden tijd.

De heer De Klein vraagt niet om meer geld. Hij wil heel eenvoudig met twee vragen de bevolking per kern vragen wat zij willen. Daar kan toch niets op tegen zijn. Wat dit te maken heeft met het woordje dictator ontgaat mij.

Kijk vanavond Landerd tv, 19.30 uur rechtstreekse uitzending van de raadsvergadering. Dan kunt u zien wat echt oude politiek is bij de diverse raadsleden.
Verder het geld verslinden en de onderzoeken Maashorstgemeente komt uit de koker o.a. van PL en niet vanuit DS97.

Carel v H

2018-02-08 12:32:55

@nico...jij bent een typisch voorbeeld van de landerdse gemeenteraad. De arrogantie die men uitstraalt, het beter weten en niet naar hun eigen inwoners luisteren.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties