Landerd

Gezamenlijke aanpak tegen normalisering van drugsgebruik in Brabant

'Drugs? Dat kunnen wij hier niet gebruiken!'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Drugsgebruik is allang geen probleem meer van ‘de grote stad’. Ook in kleinere plattelandsgemeenten als Grave, Landerd en Mill & Sint Hubert raakt het gebruik van drugs steeds meer ingeburgerd. Het gebruik van illegale middelen wordt steeds normaler gevonden, met alle gevolgen van dien. De kans op verslaving en gezondheidsschade is reëel, en gebruik en handel in het openbaar vergroten gevoelens van onveiligheid. In het voorjaar van 2016 nam Theo Maas, wethouder van de gemeente Someren, het initiatief om met veertig gemeenten in de regio Noord- en Zuidoost-Brabant gezamenlijk de normalisering van drugsgebruik een halt toe te roepen. Dat was het startsein voor het project 'Drugs? Dat kunnen wij hier niet gebruiken!', waarvoor afgelopen week een zogeheten kwartiermaker is aangesteld.

Theo Maas: “Bij de gemeente Someren kwamen steeds vaker signalen over druggebruik in de gemeente. Toen ik destijds die ontwikkeling aankaartte bij mijn collega’s in de regio, bleek dat ook veel andere gemeenten in de regio daarmee te maken hebben. Dat bevestigde het beeld dat drugs steeds normaler worden. Het is een goede zaak dat destijds besloten is de krachten te bundelen in heel Oost-Brabant om samen een weerwoord te bieden. Met een integrale aanpak, waarbij naast de gemeente, partijen als Novadic-Kentron, GGD, politie en jongerenwerk een rol hebben, willen we de normalisering van drugsgebruik tegengaan. Dit om enerzijds gezondheidsproblemen en uitval in de maatschappij te voorkomen en anderzijds om het gevoel van veiligheid onder burgers te vergroten."

Project
De inzet van het project om drugsgebruik zowel vanuit gezondheid als vanuit veiligheid aan te pakken is uniek. Met de gezamenlijke aanpak willen instanties en gemeenten onder andere het aantal inwoners terugdringen dat drugs gebruikt, de startleeftijd verhogen en het normbesef bij ouders dat zij gebruik door hun kinderen niet accepteren, versterken. Door het project kunnen straks 1,4 miljoen inwoners in Oost-Brabant bereikt worden.

'Iedereen doet het toch'
Charles Dorpmans, drugsexpert bij Novadic-Kentron en coördinator van de testservice in Brabant, bevestigt het beeld dat gebruik van drugs steeds normaler wordt. “Uit onderzoek van de GGD uit 2016 blijkt dat bijna 9 procent van de groep 12- tot 18-jarigen ooit drugs gebruikt hebben, met name uit de groep 16 tot 18 jaar. Voor Oost-Brabant komt dit neer op ruim 13.600 jongeren. Daarnaast vindt ruim de helft van de jongeren die op stap gaat het normaal dat er drugs gebruikt wordt, en geeft 52% van de mensen tussen de 18 en 30 aan dat zij er serieus over na hebben gedacht zelf ook drugs te willen proberen.”
Dat alles heeft volgens Charles geleid tot het idee ‘iedereen doet het toch’. “Dat is gelukkig niet zo, maar omdat het zo normaal is geworden is hebben jongeren het er vaak over. En dan horen ze alleen belevingsverhalen. Wij willen met dit project daar feiten tegenover zetten, jongeren en mensen uit hun omgeving informeren over de risico’s.”

Effectieve aanpak
Inmiddels is Martijn Planken als kwartiermaker aangesteld, dit is mogelijk gemaakt door financiering vanuit de Veiligheidsregio Oost Brabant. Hij heeft als opdracht om samen met een begeleidingsgroep en afgevaardigden van de 40 gemeenten te komen tot een breed gedragen en effectieve aanpak voor de hele regio. Hij wordt gestationeerd bij Novadic-Kentron. Zijn opdracht begint met het vaststellen van een heldere uitgangspositie. Vervolgens maakt hij met alle betrokken partijen afspraken over welke acties uitgevoerd gaan worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. De wens is om de integrale aanpak via monitoringinstrumenten te volgen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties