Landerd

Den Haag stelt kritische vragen over gemeente Maashorst in oprichting

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

DEN HAAG - Het voorstel om Landerd en Uden samen te voegen tot de nieuwe gemeente Maashorst ligt ter toetsing bij de Tweede Kamer. De politieke partijen kregen de kans om hierover vragen te stellen. Daaruit is op te maken dat een aantal partijen, waaronder CDA en VVD, niet zomaar akkoord gaan met het herindelingsvoorstel. Zij stellen enkele kritische vragen waar zij eerst antwoord op willen.

Eigenlijk zou er 16 december ook nog een hoorzitting plaatsvinden, maar die ging door het aangescherpte coronabeleid niet door. GroenLinks snapt de teleurstelling van de genodigden en roept de regering mede daarom op om in haar reactie uitgebreid in te gaan op de ingebrachte bezwaren. Daarbij ligt de focus op een groep inwoners uit Schaijk en Reek die liever bij Oss aansluiten dan bij Uden. Andere fracties onderschrijven dit, waarbij vooral draagvlak een rode draad is. De VVD vraagt zich af hoe duurzaam de herindeling is, terwijl het CDA graag wil weten waarom eerdere zienswijzen over dit onderwerp terzijde zijn gelegd. De SGP doet nog een duit in het zakje door te wijzen op het feit dat bij de bevolkingsraadpleging slechts 19 procent zich uitsprak voor een samenvoeging van Landerd met Uden.

ChristenUnie vindt dat er sprake is van een uitvoerige voorbereiding, maar is niet blind voor de roep uit Schaijk. De fractie stelt voor om met daadkracht te werken aan het verder uitbouwen van een weloverwogen beleid rondom kernen- en dorpendemocratie. De PvdA-fractie wil weten of er voldoende rekening gehouden is met de wensen van individuele kernen met als vervolgvraag of de nieuwe gemeente over voldoende bestuurskracht en interne samenhang beschikt als Schaijk in z'n eentje naar de gemeente Oss zou gaan.

Naamgeving
Enkele fracties laten zich uit over de voorgenomen naam: gemeente Maashorst. Ze begrijpen dat andere gemeenten hier bezwaar hebben tegen hebben vanwege het gelijknamige natuurgebied dat een veel groter gebied beslaat. Zowel ChristenUnie als SGP vindt dat het proces onzorgvuldig doorlopen is en dat omliggende gemeenten eerder betrokken hadden moeten worden. De leden van de SP vrezen dat de naam verwarring oplevert, bijvoorbeeld met Horst aan de Maas. De VVD vraagt of de geuite bezwaren voldoende zijn meegenomen in de afweging van de naam, maar stelt tegelijkertijd dat de naam van een gemeente aan de gemeente zelf is.

Het volledige verslag is te lezen op de website van de Tweede Kamer. Je kunt daar tevens de voortgang van het wetsvoorstel volgen en alle bijbehorende stukken raadplegen.

|Doorsturen

Louis Sparidans

2020-12-28 13:44:07


Genoemd verslag biedt ook hoop voor het moment dat de herindeling in het Land van Cuijk in de Tweede Kamer aan de orde komt. Zónder Grave wel te verstaan.

De Lokale Partij Grave (LPG) heeft een fusie met deelname daaraan van Grave geblokkeerd. Ondanks dat Grave flink in de shit zit, zowel bestuurlijk als financieel.

Het is te hopen dat de Tweede Kamer ook tot dát inzicht komt. In het belang van alle inwoners van Grave. De prut van Grave wordt anders alsmaar groter en dieper.

Louis Sparidans

2020-12-28 14:06:20


Een korte aanvulling op de voorgaande reactie. Ook als het om draagvlak gaat, zou Grave moeten aansluiten bij één Land van Cuijk.

Nog pas twee jaar geleden, in 2018, koos de bevolking van Grave bij een officiële opiniepeiling voor (afgerond) slechts 40 procent voor een zelfstandige gemeente!


Maar de LPG wist dat te blokkeren.

Hopelijk komt de Tweede Kamer daarop thans terug. Het gaat immers om het belang van alle inwoners van de gemeente Grave.

G@@f

2020-12-29 08:53:15

Zolang je het kabinet buiten beschouwing laat weten ze in het Den Haag het best wel logisch en juist uit te leggen... Concluderend naar aanleiding van hun kritische vragen is dat Schaijk en Reek naar Oss en wat dan overschiet en Uden naar Meierijstad de meest duurzame oplossing voor de regio is...

Bring it on!

TK

2020-12-29 21:55:20

Louis, ook over het wetsvoorstel herindeling Land van Cuijk is op dezelfde dag schriftelijk inbreng geleverd door de kamerfracties.

Zie https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20516&did=2020D53990

TK

2020-12-29 21:56:07

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20516&did=2020D53990

Nu met werkende link.

Wim van Breda

2020-12-29 22:55:44

Het blijft behoorlijk stil hier qua reacties. Het zou de pro Udenaren sieren als men in zou kunnen gaan op de kritische vragen van de tweede kamerleden. Of is men zo erg geschrokken dat men even niet weet hoe te reageren? Het leek immers een gelopen race en niemand had hier rekening mee gehouden. De vragen die gesteld worden zijn terecht, maar ook wel te beantwoorden, toch? Ik kijk uit naar een mooie discussie, op basis van inhoud.

John van Bergen

2020-12-30 11:35:15

Korte termijnoplossing zou zijn: Schaijk en Reek naar Oss, Zeeland naar Uden.

Lange termijn: Grave naar Land van Cuyk, Bernheze opheffen en Heesch naar Oss, Heeswijk-Dinther naar Meierijstad en de rest naa Uden (waarbij eventueel discussie kan volgen of Nistelrode ook niet beter naar Oss kan). Uden kan verder uitgebreid worden met Boekel.

G@@f

2020-12-30 16:11:04

Democratie ten voeten uit Wim... B&W Landerd heeft hun burgers een worst voorgehouden, politieke partijen ons belogen en bedrogen met PL voorop! Nu is men op het punt aangekomen dat er niets meer te discusseren valt, enkel uitleg te geven en tja, daar worden ze natuurlijk stil van...

Anton Coolen

2020-12-30 17:38:54

Beste mensen,

Als straks toch de Tweede Kamer kiest voor Uden... Ja, dan zullen wij wel een heel negatieve riedel krijgen.

Gisteren in de courant, oh zo duidelijk op basis van feiten en argumenten.

De Kiezerfoppers van PL zijn uiteraard weer heel stil.

Prettige jaarwisseling en denk aan de RIVM-richtlijnen (klopt, het is moeilijk, doch denk daarbij vooral aan uw medemens).

Carel

2020-12-30 20:28:29

Laten ze aub een einde maken aan de even bizarre als kansloze gemeentelijke herindeling tot gemeente mini-Maashorst. Het draagvlak voor ‘Operatie Einde Vehaal Maashorst’ ligt regiobreed voor het oprapen, te beginnen bij burge  Buijs van Oss en bij de dappere dorpelingen van Schaijk en Reek.

Wim van Breda

2020-12-30 20:54:34

Tjonge, net even het volledige verslag doorgelezen van de tweede kamer. Bijna 7 pagina's vol met vragen van verschillende fracties, waarop minister Ollongren antwoord mag gaan geven. Bijzonder ook dat de VVD fractie behoorlijk kritisch is, niet heel collegiaal naar ras-Schaijkenaar en onze plaatstelijke VVD coryfee mevrouw Hoek. Normaliter kiest men er toch voor om binnen de partij elkaar de hand boven het hoofd te houden, tenminste als dat daadwerkelijk mogelijk is. Zou de VVD in Den Haag inzien dat er toch wel heel vreemde besluiten genomen zijn?

Maar belangrijker, waar blijven de reacties van pro Udenaren? Dit artikel en het uitgebreide verslag moet toch voldoende stof geven om te reageren, of geeft het vooral stof tot nadenken?

Louis Sparidans

2020-12-30 21:39:06


Het lijkt me voor Schaijk, Reek en Zeeland zeer interessant dat het verslag van de Tweede Kamercommissie onder meer gewag maakt van een weeffout, ca. 25 jaar geleden bij de totstandkoming van Landerd.

Ik ben weliswaar maar een buitenstaander, maar volgde het hele proces destijds met meer dan gewone belangstelling, omdat ik met Gerard Schampers die in die tijd voorstellen deed voor herindelingen in N.O. Brabant, min of meer bevriend was.
Ik kende hem nog goed uit de tijd dat ikzelf in Uden woonde, toen hij daar burgemeester was.

Na zijn pensioen daar in 1987 was hij door de Provincie gevraagd om ‘op de tekentafel’ een plan te maken voor een herindeling van kleinere gemeenten in N.O.-Brabant. Hij was namelijk tijdelijk ook nog, vanaf 1990, waarnemend burgemeester in Schaijk.

In die tijd ontmoette ik hem nog wel eens in Grave en lunchte hij een paar keer bij mij thuis.
Zodoende kwam ook zijn ‘tekentafel-plan’ aan de orde om Schaijk, Reek, Zeeland, Grave, én Ravenstein (althans het oostelijke deel, inclusief Herpen e.a.) samen te voegen tot één gemeente, met ongeveer tegen de 40-duizend inwoners in totaal. In die tijd werd dat genoeg geacht voor een nieuwe fusiegemeente.

Hij vroeg mij om raadsleden in Grave voor dit plan te polsen. Maar ik kreeg geen enkele voet aan de grond in Grave. Ravenstein zag er wel wat in, maar alléén als ook Grave mee zou doen en Zeeland wilde toentertijd zeker nog niet aansluiten bij Uden. Dus bleef eigenlijk alleen een samenvoeging van Zeeland en Schaijk over.

En zo geschiedde het per 1 januari 1994, hoewel Gerard Schampers daar eigenlijk ook niet zo ‘blij’ mee was.
Ravenstein ging daarna in zijn geheel naar Oss (in 2003) en Grave zal er niet aan ontkomen om zich uiteindelijk toch bij het Land van Cuijk te moeten aansluiten. Dat probleem loopt nog. Maar met name de grootste partij in Grave, de LPG, wil dat voorshands nog niet.

Toch min of meer een weeffout, die samenvoeging van uitsluitend Schaijk en Zeeland? Jammer dat de heer Schampers niet meer leeft resp. er zich alsnog over zou kunnen uitspreken. Hij overleed in 2006.

Voor het overige wil ik me er niet mee bemoeien. Ik blijf wel zeer benieuwd waartoe ons Parlement uiteindelijk zal besluiten.

anton coolen

2021-01-01 20:09:19

Zie Arena volgende week  :  Advertorial.

G@@f

2021-01-06 10:41:25

"We zijn echt boven onszelf uitgestegen’ miept de coalitie in een eerder item in Arena. Wanneer je jezelf in hoger sferen waant is het lang dalen om terug in het nu te hier en nu natuurlijk...

G@@f

2021-01-06 12:42:41

Correctie:

"We zijn echt boven onszelf uitgestegen’ miept de coalitie in een eerder item in Arena. Wanneer je jezelf in hoger sferen waant is het lang dalen om terug in het hier en nu te keren natuurlijk...

Brutus

2021-01-07 19:10:43

Ik ben eigenlijk een beetje kwijt waarom we deze discussie voeren. Is Uden zo slecht, is Oss zo slecht? Hebben we überhaupt verbinding met een van de 2? De ene gebruik ik voor winkelen en het ziekenhuis en de ander haalt mijn vuilnis op en heeft scholen. Wie boeit het wat, ze doen het allebei vast beter dan het falend bestuur van Landerd. 

anton coolen

2021-01-07 21:14:02

Zie Arena morgen: Advertorial, twee pagina's. Geeft misschien wat duidelijkheid, Brutus.

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Meest gelezen

Laatste reacties