Landerd

Column Theo van Duren

De Tolerante Staat

Door Theo van Duren

De storm is weer gaan liggen rondom de herdenkingssteen voor de Duitse piloot. Een week lang ophef en gedoe om eigenlijk niks. Want waar ging het om? We hebben in Landerd een paar mensen die zich verdiepen in de Tweede Wereldoorlog en dan met name om wat zich in en om Landerd heeft afgespeeld. Zo zijn er onder meer 6 vliegtuigen neergestort. Vijf van de geallieerden en één van de Duitsers. Om deze dramatische gebeurtenissen zichtbaar te maken, leek het hen een goed idee om de plekken waar dit gebeurd is, te markeren met een plaquette waarop de namen staan van de omgekomen bemanningsleden. Ongelukkigerwijs zijn ze begonnen met het Duitse vliegtuig en piloot Gerhard Rohde.

De onthulling ervan,- in februari door onze burgemeester -, werd opgemerkt door Arthur Graaff, voorzitter van de Bond van Antifascisten. Die wil onder geen beding dat nazi’s worden herdacht en eist dat de plaquette wordt verwijderd. Omdat hier geen gevolg aan werd gegeven zet de heer Graaff er een tandje bij. Eén week voor de Dodenherdenking stuurt hij wederom een brief naar de burgemeester en de raad waarin hij eist dat het ‘nazi-monument’ vóór 4 mei wordt verwijderd en dreigt met niet te voorziene consequenties als dit wordt nagelaten. Dit had wel effect. Want noem een eenvoudige plaquette ‘nazi-monument’ , koppel dit aan de nationale Dodenherdenking en je hebt de poppen aan het dansen. De landelijke pers vliegt er bovenop, voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren en de goede bedoelingen van de plaquette verdwijnen in een ongenuanceerd debat vol zwaar beladen emotionele argumenten. Onnodig allemaal. In Landerd wonen geen nazi’s noch mensen met nazisympathieën. Wat meneer Graaff doet is tweedracht zaaien onder gelijkgestemden en mensen brandmerken die dat niet verdienen. Ik begrijp zijn drijfveren, ondersteun zijn idealen maar moet niets hebben van zijn fanatisme. Het kwaad wordt nooit veroorzaakt door een godsdienst of een ideologie, maar door het fanatisme waarmee haar aanhangers die willen verspreiden. In zijn weerwoord op mijn open brief zegt de heer Graaff: “sinds wanneer mag je geen idealen meer hebben? Ik neem toch aan dat u niet uit bent op het vestigen van een staat van het kwaad, van chaos en verwildering?” Nee, daar ben ik niet op uit. Zoals ik ook niet streef naar het vestigen van een tolerante staat. Want zodra je daar werk van gaat maken, duurt het niet lang of je zit met de partijtop ergens in een landhuis aan een meer te vergaderen over de vraag: “Wat gaan we doen met de intolerante mensen?”

|Doorsturen

Nico van Duren

2015-05-12 23:19:53

De aanleiding is een steen die onnodig een grote groep werkelijke slachtoffers in Nederland kwetst. Dat dringt blijkbaar niet door in Landerd. Begrijpelijk want in Landerd wonen weinig tot geen slachtoffers. Trek het land in en luister naar mensen die de gevolgen van de oorlog nog dagelijks met zich meedragen.

Fanatiek tekeer gaan tegen gekwetsten geeft weinig blijk van tolerantie om de woorden fanatisme en tolerantie maar eens te gebruiken....

degen

2015-05-15 16:49:02

Beste leden van vereniging Herindelen,

 

Hierbij verzoek ik u allen uw lidmaatschap van Herindelen op te zeggen. Ik ga er van uit dat u begrijpt dat we met Herindelen een richting op gaan waar bepaalde sympathieën heersen waar een rechtgeaarde Nederlander zich niet mee kan verenigen. Laat ik de eerste zijn die hiermee om die reden zijn lidmaatschap op zeg.

 

Met vriendelijke groet,

 

Nico Degen.

Daan Hemelrijk

2015-05-16 08:07:46

Het hele monument voor Gerhard Rohde is een meer dan beschamende vertoning. Het ding opruimen en slechts alleen een markering aanbrengen die duidt op het neerstorten van het Duitse toestel in 1945. Dat was en is voldoende maar wellicht leverde dit slechts te weinig publiciteit op? Als je de beelden ziet die in het kader van 75 jaar Herdenking "Bombardement op Rotterdam" worden getoond dan moet je toch snappen dat je een kleine 100 km oostwaarts daarvan niet een piloot van de Luftwaffe (instrument van agressor Nazi-Duitsland) kunt eren met een monument!

peewee

2015-05-16 20:12:38

Natuurlijk praat ik niet goed wat er in de oorlog is gebeurt , maar is iedere gevallene geen gedenken waard. Alsof ieder soldaat ervoor kon kiezen om mee te vechten. En zo heeft zijn familie nog een plaats on  alles een plek te geven...

Nico van Duren

2015-05-16 22:29:02

Beste Daan,

Zolang de bestuurders in het Rijk Landerd het eens zijn over de vraagstelling van de poll op deze site ben ik bang dat we nog ver verwijderd zijn van een markeringssteen.

Slachtoffers dienen namelijk allemaal te worden herdacht volgens het huidige protocol. Ook "The Last Post" hoort daarbij blijkbaar.

Het is in Landerd nog erger dan in Vorden. Toch verstandig om de grens eens over te steken en naar Putten af te reizen. Daar zien ze een gedenksteeen vast wel zitten voor gevallen dienstplichte Wehrmachtsoldaten.

Ik heb de indruk dat men in Landerd denkt dat de oorlog zich slechts heeft afgespeeld in hun kleine koninkrijkje waar niet één mens het leven heeft gelaten, behalve dan die arme Duitse piloot en nog een een paar geallieerde vliegers. Maar die krijgen later nog een gedenksteen. Gelukkig maar!

En natuurlijk is verzoening met Duitsland op zijn plaats anno 2015 doch dat geeft geen aanleiding om de gedragingen van de vijand goed te gaan praten en bijna te eisen dat men zich "verzoent" om een goed mens te kunnen zijn.

Die scheiding ziet men helaas (nog) niet.

Nico van Duren

2015-05-18 11:46:23

Correctie; regel 3 "herdenkt" moet "herdacht" zijn.

Schaijk

2015-05-18 12:08:11

@Nico van Duren, als u mijn reacties hebt gelezen inzake de 'gedenksteen' dan zult u ongetwijfeld gezien hebben dat ook ik geen voorstander ben van het herdenken van mensen die meegewerkt hebben aan een oorlog die als doel had een Arisch Rijk te creeeren. U had mijn steun hierin. 

Echter, op het moment dat u de Q-koorts er bij gaat halen om daarmee andersdenkenden belachelijk te maken gaat u in mijn ogen te ver. Het is duidelijk dat u geen inwoner bent van Landerd anders zou u deze gemeente net als 'eigen staatje' benoemen maar nog meer blijkt wel dat u totaal niet inziet wat er in Landerd speelt door de Q-koorts er bij te halen en te stellen dat deze ziekte de hersenen van enkele van onze Landerdse bewoners heeft aangetast. Heel erg misplaatst en in plaats van te denken dat u echt een punt wou maken omtrent de gedenksteen veranderd dit soort berichten mijn visie over u en heb ik nu het idee dat 'frustratie' een te groot gedeelte gaat meespelen in uw reacties.

Nico van Duren

2015-05-18 13:53:20

Lees "inwoners" als "vertegenwoordigers" anders wordt het verkeerd begrepen.

Schaijk

2015-05-18 14:35:32

@Nico, excuus natuurlijk geaccepteerd. 

Zoals aangegeven, ook ik had liever geen gedenksteen gehad welke direct gerelateerd wordt aan een Duitse soldaat. Met een gedenksteen voor 'alle Duitse soldaten welke gedwongen werden mee te strijden in de oorlog' had ik wel vrede kunnen hebben. 

Maar door de ontstane discussie ben ik nog meer gaan nadenken over de steen en heb de steen maar omgedraaid. Het is niet een steen welke mij doet denken aan de gesneuvelde Duitse soldaat, het is voor mij een steen welke er is kunnen komen omdat 'onze' soldaten gevochten hebben voor een vrij land, voor een vrije mening. Een vrije mening die het toestaat dat er mensen Duitse soldaten willen herdenken. Dus hoewel de steen gelinkt wordt aan de Duitse soldaat zal ik hem zien als een eerbetoon aan al onze soldaten die voor die vrijheid gevochten hebben.

Nico van Duren

2015-05-18 20:21:58

Beste Schaijk,

Men kan van mensen die zwaar zijn getroffen door de oorlog helaas niet verlangen dat ze het ook zo zien als u.

Het gaat er namelijk niet om wat de inwoners van Landerd vinden (waar niets schokkends is gebeurd) maar wat de getroffenen ervan vinden in Nederland.

In dat kader dient u ook het woord "staatje" te beoordelen.

Opmerkelijk is de uitspraak van het hof in de kwestie Vorden. Het hof vond dat elke gemeente zelf mag bepalen hoe te herdenken. Dan krijg je juist situaties zoals in Landerd. De ene gemeente is namelijk zwaar getroffen in de oorlog en de andere niet. Getroffen gemeenten laten het wijselijk uit hun hoofd om gedenkstenen voor een Duitse piloten te onthullen.

Nationaal en uit solidariteit met getroffen gemeenten blijft het uiterst ongepast om de voormalige vijand te gedenken. Elke burgemeester zou dit moeten beseffen.

Beatrix

2015-05-18 22:13:57

Het niet aflatende gezever over de "steen des aanstoots" is niet veel langer te verdragen. Een eindeloze herhaling van zetten. Wie verlost ons van deze naoorlogse helden die blijven hameren op hun eigen gelijk? U mag deze reactie best verwijderen, het is een vrij land. 

Alex

2015-05-18 22:19:35

@Bea ik had het niet beter kunnen verwoorden.

Nico van Duren

2015-05-18 22:31:50

Je verlost jezelf door gewoon keiharde muziek op te zetten tijdens de dodenherdenking, zoals je schreef, en hier weg te blijven.

Je hoeft je dan niet langer te ergeren.

Welterusten!

Nico van Duren

2015-05-18 22:36:31

Ach, intussen is anonieme Alex er ook weer.........Ze/hij verwoordt het niet beter....Een herhaling van zetten, inderdaad.

Ook welterusten!

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties