Landerd

Opiniestuk gemeente Oss

De dorpen blijven gelukkig zichzelf

Door Gemeente Oss

Als je inwoners vraagt wat ze belangrijk vinden in hun gemeente, zeggen ze: veilig wonen, een actief verenigingsleven, een school of bijvoorbeeld winkel in de buurt. En vooral: Onszelf kunnen zijn en blijven. We noemen dit de leefbaarheid. Oss heeft al verschillende herindelingen achter de rug. Nieuwe inwoners zijn over het algemeen zeer tevreden over hun nieuwe gemeente.

DORPENBELEID
Eigen karakter van een dorp bewaren

Oss vindt het belangrijk om het eigen karakter van een dorp te bewaren. Geffen is nog steeds Geffen. Overlangel blijft Overlangel, Herpen blijft Herpen. Hoe doen we dat?

Oss is een gemeente van 23 kernen met een energieke gemeenschap. In alle wijken en dorpen organiseren bewoners, vrijwilligers, verenigingen en professionele organisaties activiteiten. Oss heeft 18 buurt- en wijkcentra, 32 sportvoorzieningen en bijvoorbeeld 48 scholen. De gemeente ondersteunt hun activiteiten van harte. Bij de herindelingen met Megen, Berghem, Ravenstein, Lith en Geffen kregen bijna alle verenigingen meer subsidie. Er was vaak al veel contact tussen die kernen, bijvoorbeeld over sporten in een buurdorp. Dat geldt trouwens ook voor contacten tussen Schaijk en bijvoorbeeld Herpen of Ravenstein. Het is goed dat Schaijkenaren mee kunnen beslissen over de voorzieningen in de dorpen waar ze ook recreëren, werken of naar school gaan.

Kinderen of juist ouderen
Samen met bewoners en clubs kijken we wat wijken en dorpen nu en in de komende vijftien jaar precies nodig hebben. Wonen er veel kinderen of juist veel ouderen, groeit de bevolking, of krimpt hij? Wat is er de komende jaren echt nodig? We merken bijvoorbeeld dat veel inwoners liever activiteiten hebben, dan dure gebouwen die niet dagelijks in gebruik zijn.

Samen met de clubs en bewoners kijken we dus ook naar clubgebouwen, wijkcentra en andere voorzieningen. Als een gebouw er staat voor één vereniging, dan staat het een groot deel van de week leeg. Dat is niet alleen duur, het is ook ongezellig! Kortom: Is het mogelijk om met minder voorzieningen, maar met betere samenwerking en meer activiteiten, te werken aan een levendig dorp? En kijk naar een Maasdijkmarathon, Verlichte Optocht en bijvoorbeeld Ravenstein bij Kaarslicht: Oss staat ook bij evenementen steeds beter op de regiokaart.

Ook op andere gebieden is het goed als gemeente en bewoners nauw samenwerken. In de gemeente Oss zijn daarvoor 11 wijk- en dorpsraden. Leden zijn bewoners die zich betrokken voelen bij hun leefomgeving. Zij willen zich daar graag voor inzetten. Zij signaleren wat er nodig is in de wijk. En adviseren het college over hun eigen dorp. Ze hebben een eigen budget, bijvoorbeeld voor een speeltoestel, een volière of een andere ontmoetingsplek.

Koningin Maxima
De wijk- en dorpsraden zijn dus een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners. Inwoners kunnen zo invloed hebben op de plannen van de gemeente. Maar belangrijker nog, bewoners van wijken en dorpen hebben de mogelijkheid zelf actief met hun leefomgeving bezig te zijn. Oss is hierin uniek. Koningin Maxima kwam het Osse model van wijkgericht werken bekijken.

Zo werkt Oss met inwoners, organisaties, en wijk- en dorpsraden aan een leefbare gemeente en aan goede voorzieningen. Inwoners waarderen deze werkwijze. En voor de gemeente is het goed om te weten dat we doen wat de inwoners het belangrijkste vinden.


ZORG
Gemeenten weten vaak beter wat iemand echt nodig heeft

Tot dit jaar waren het rijk of de provincie verantwoordelijk voor de meeste regelingen rond zorg, jeugdzorg en werk & inkomen. Dat hebben ze in 2015 overgedragen aan de gemeenten. Gemeenten hebben meer contact met inwoners dan het rijk en kunnen beter bepalen wat iemand echt nodig heeft. Maar hoe weet de gemeente nou wat iemand echt nodig heeft?

Als onze inwoners een hulpvraag hebben rond zorg, dan kloppen ze vaak aan bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een rolstoel, een woonvoorziening (zoals een traplift), taxivervoer of begeleiding. De gemeente Oss kijkt wat er in deze situatie nodig is. We kijken eerst wat mensen en hun omgeving zelf kunnen. Daarna kijken we wat er op een andere manier geregeld moet worden.

Sociale teams
Oss heeft daarvoor vijf zogenoemde sociale teams. Zij zijn actief in de wijken en dorpen. Bewoners kunnen bij hun sociale team terecht met alle vragen rond zorg en welzijn. Elke inwoner of familie heeft één vaste contactpersoon. Zij helpen daar bijvoorbeeld door de administratie op orde te krijgen. Ze kijken ook of familie of buren iets kunnen doen, in plaats van een professional. In de sociale teams werken dezelfde professionals waar onze inwoners voor hun zorg vaak nu ook al mee te maken hebben. Maar in de teams werken ze onderling beter samen, ook met bijvoorbeeld huisartsen en de woningstichting. In twee Osse kernen, Herpen en Ravenstein, hebben inwoners zelf een zorgcorporatie opgericht. Ook daar kunnen de sociale teams bij ondersteunen, net zoals bijvoorbeeld een dorpsraad.

Jeugd en gezin
Naast de sociale teams kent Oss ook een Basisteam jeugd en gezin, voor vragen over opvoeden en opgroeien. Dat zit bij het Centrum Jeugd en Gezin in de Kerkstraat in Oss. Ouders en jongeren kunnen daar ook gewoon binnenlopen als ze een vraag of probleem hebben. Ook binnen dit team kijkt één vaste contactpersoon wat de beste aanpak is voor iemand in die situatie. En wat iemand zelf en familie en vrienden al kunnen doen. Dit om het geld ook echt te besteden waar dat nodig is.

Talenten
Door deze werkwijze kunnen we ook de talenten van mensen in de gemeente beter benutten. Er ontstaan meer sociale contacten in de buurt, wijk of het dorp. Als iemand professionele zorg of ondersteuning nodig heeft, zorgen we daar in Oss natuurlijk voor. Gemeenten hebben minder geld voor de zorg dan het rijk en de provincies hadden. Ze moeten het dus slimmer inzetten. Zorg en ondersteuning regelen we in Oss zo dicht mogelijk bij huis. Op die manier zorgen we ervoor dat mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.
Gemeenten moeten groot genoeg zijn om deze complexe opgave goed op te kunnen pakken. We hebben daarom al snel contact gezocht met onze buurgemeenten, zoals Landerd, waar we goed mee samenwerken.

ONDERNEMERS
Ondernemers in een gemeente vullen elkaar aan

Oss heeft al eeuwenlang een sterk ondernemend imago. Iedereen kent de rookworst, de margarine en de pil. Vanuit Oss veroverden zij de wereld. Landbouw, voeding en medicijnen zijn nog altijd de ruggengraat van de Osse economie. Maar wat Oss echt sterk maakte de afgelopen jaren, zijn de ondersteunende bedrijfstakken. Zij zorgen ervoor dat deze Osse producten ook daadwerkelijk de wereld rondgaan.

Denk aan transport en logistiek: de uitstekende haven, twee snelwegen, drie NS-stations, een goederenspoor en de Weg van de Toekomst die dit alles verbindt. Oss is een belangrijke transportschakel tussen wereldhaven Rotterdam en de rest van Europa. Denk ook aan machinebouw, marketing, verpakkingsindustrie, drukwerk en dergelijke. Elke schakel voegt extra waarde toe. In Oss zitten veel dienstverleners bij elkaar. Ook heel veel MKB'ers, die elkaar uitstekend kennen en aanvullen.

IJzersterk netwerk
Maar Oss is meer dan een innovatieve industriestad. Het grootste deel van Oss is groen, met hei in het zuiden en dik 40 kilometer Maas in het noorden. We hebben ook een ijzersterk netwerk van creatieve recreatieondernemers, horeca en leveranciers van streekproducten.

Waarom heeft Oss zo’n ondernemend en innovatief klimaat? Allereerst omdat er goede ondernemers zijn in Oss. Zij verdienden de grote eer. Maar ook omdat Osse ondernemers elkaar uitstekend weten te vinden. Oss is trots op de Osse Industriële Kring (OIK), Toekomst in Bedrijven Oss (TIBO, MKB), ondernemersverenigingen in kernen als Berghem en Geffen, en Rotary Schaijk-Ravenstein. Deze netwerken werken nauw samen met onderwijs en gemeente. Hoe beter inwoners elkaar kennen, des te beter ze elkaar aanvullen. Andere voorbeelden zijn De Kracht van Oss, dat ook daadwerkelijk investeert in de Osse economie, of de Talentencampus en de HAS Bachelor Class. Zij zorgen ervoor dat bedrijven de goede arbeidskrachten hebben. Ook in de toekomst.

De gemeente zorgt er graag voor dat de bedrijven ook echt kansen kunnen pakken. Oss kreeg op verzoek van de bedrijven een haven, goede toegangswegen en ‘duurzaam uitgegeven bedrijventerreinen’ die echt iets toevoegen. Dit uitgifteprotocol zorgde ervoor dat Oss de terreinen niet te snel uitgaf, maar vooral keek naar welke bedrijven het meest aan elkaar hebben en op welke locaties dat het best kon.

Handelsmissie
Zowel grote als kleinere bedrijven krijgen vaak een vaste contactpersoon van de gemeente. Hier kunnen ze met alle vragen terecht. Soms wil een ondernemer dingen die niet kunnen. Wij kijken dan altijd mee naar andere manieren om dezelfde doelen te bereiken. Door dat goede contact weten we wat ondernemers bezig houdt. Op verzoek van Osse bedrijven ging in oktober een handelsmissie naar Vietnam, omdat daar grote kansen liggen voor onze agrifood, logistiek en life sciences. Als Osse ondernemers de handen ineen slaan, dan ondersteunen wij hen. Een voorbeeld is de organisatie van Centrumondernemers Oss COO. Ook in de crisisjaren is Oss blijven investeren in de lokale economie, in de stad en in de kernen. Osse bedrijven schreven mee aan het Economisch beleidsplan.

Osse bedrijven en de gemeente kennen elkaar dus goed. En dat is een goede basis om als gemeente precies die dingen te doen, waardoor onze ondernemers het beste uit hun bedrijf en netwerk kunnen halen.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties