Landerd

Colleges Landerd en Uden stellen herindelingsadvies vast

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

LANDERD/UDEN - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Landerd en Uden hebben het Herindelingsadvies gemeente Maashorst vastgesteld. In dit stuk staat hoe de beide gemeenten vanaf 1 januari 2022 samen één nieuwe gemeente willen gaan vormen. Na het doorlopen van de zienswijzeprocedure en het bekijken van alle reacties op het eerder vastgestelde herindelingsontwerp, is dit herindelingsadvies ontstaan.

Henk Hellegers (links) en Marnix Bakermans.

Op de vraag om een reactie (zienswijze) te geven op het herindelingsontwerp kwamen 650 reacties binnen. Grofweg zijn de binnenkomen reacties te onderscheiden in vier categorieën: de naam van de nieuwe gemeente, de 'ongedeelde herindeling' (Schaijk en/of Reek naar Oss), het proces
om te komen tot de herindeling en overige zienswijzen. Binnen die laatste categorie vallen bijvoorbeeld zienswijzen als ‘Behoud de voorzieningen in de kernen en zorg dat deze op orde blijven’ en ‘Met schaalvergroting bestaat het risico dat de afstand tussen de inwoner en gemeente groter wordt’.

De naam
De naam ‘Maashorst’ is al regelmatig onderwerp van gesprek geweest. Ook in de binnengekomen zienswijzen wordt hierover gesproken. Burgemeester Hellegers: “Het is goed dat mensen zich uitspreken over wat zij vinden en willen. Wij zijn ons er zeker van bewust dat de keuze voor de naam gevoelig ligt. Toch zijn wij van mening dat de voordelen groter zijn. Maashorst is een naam die ons verbindt en past bij de identiteit van de totale nieuwe gemeente. En belangrijk om hieraan toe te voegen: de nieuwe gemeente hecht aan het behoud van de identiteit en de naam van haar kernen voor nu en in de toekomst.”

Schaijk naar Oss?
Ook de ongedeelde herindeling is een van de terugkerende thema’s in de zienswijzen. Burgemeester Bakermans zegt hierover: “Als het gaat om de positie van de kernen, in het bijzonder Schaijk, is ons bekend dat een deel van de inwoners een voorkeur heeft voor een samengaan met de gemeente Oss. We hebben echter bewust en weloverwogen gekozen voor een ongedeelde samenvoeging vanuit het belang van de nieuwe gemeente. De nu gevormde schaal past bij de opgaven waar we voor staan.”

Het herindelingsadvies
De binnengekomen reacties op het herindelingsontwerp hebben geleid tot aanpassingen, maar niet in de zin van concrete inhoudelijke wijzigingen voor wat betreft de naamgeving of de positie van de kernen. Een volledige argumentatie is te lezen in het stuk Reactienota Zienswijzen, dat evenals het Herindelingsadvies gemeente Maashorst te vinden is op www.opwegnaargemeentemaashorst.nl

Besluit gemeenteraden
De colleges leggen het herindelingsadvies voor aan de gemeenteraden van Landerd en Uden. Op 26 maart 2020 nemen de gemeenteraden van Landerd en Uden een besluit over het herindelingsadvies. Deze vergaderingen bereiden zij gezamenlijk voor, op donderdag 19 maart. Zodra de gemeenteraden positief besluiten over het herindelingsadvies, geven vervolgens ook de provincie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun reactie.

|Doorsturen

Nico van Casteren

2020-02-06 16:57:19

Het is helder. Uden, dat al 2 keer van de herindelingsboot is afgesprongen, moet nu gered worden door Landerd!

Wat worden Reek en Schaijk hier wijzer van?

Inwoners uit Reek en Schaijk, registreer u voor het raadgevend referendum.

Vriendelijke groet, Nico van Casteren

Carel

2020-02-06 17:08:08

TJOEK....TJOEOEOEK!!! En de trein dendert maar door. Ze hebben schijt aan Oss, Bernheze en de Schaijkenaren, dus houden ze vast aan de naam Maashorst. En ze wuiven het verzet van Schaijk eenvoudig weg. wat een arrogantie. Met nieuwe gemeente (Groot Uden) komt het wel goed. Staan er dadelijk helemaal alleen voor want van Oss en Bernheze komt geen hulp. Ooh ja...van Veghel ook niet want dat heeft Uden al een tijdje eerder verprutst. 

Mimi van der Meer

2020-02-06 17:20:55

CITAAT: Burgemeester Bakermans zegt hierover: “Als het gaat om de positie van de kernen, in het bijzonder Schaijk, is ons bekend dat een deel van de inwoners een voorkeur heeft voor een samengaan met de gemeente Oss. We hebben echter bewust en weloverwogen gekozen voor een ongedeelde samenvoeging vanuit het belang van de nieuwe gemeente. De nu gevormde schaal past bij de opgaven waar we voor staan.”

Het doet er dus niet toe wat Schaijk wil, Schaijk moet mee omdat Groot Uden zonder ons niet groot genoeg wordt. Of we nou willen of niet. Duidelijke taal van burgemeester Bakermans.

Het draagvlak in Schaijk is totaal ondergeschikt, in de ogen van onze burgervader. 

De provincie, en tweede en eerste kamer zullen daar waarschijnlijk anders over denken. Daar vinden ze draagvlak wél belangrijk.

Dus komop mensen, laat je stem horen. Ga tekenen voor het referendum nu het nog kan.

Schaijk

2020-02-06 17:39:18

Mooi ontwikkeling, op naar de gemeente Maashorst. Kijken naar de kansen die zich aandoen in deze prachtige nieuwe gemeente. Positieve reactie is op zijn plaats. Dit namens de grote meerderheid uit Schaijk. Ik stuur dit anoniem, omdat ik geen zin heb om door een aantal drammers aangevallen te worden. Veel mensen die positief zijn, zeker ook onder de ouderen, durven amper meer weerwoord te bieden uit angst dat de drammers beginnen te fitten.

Mimi van der Meer

2020-02-06 17:55:46

@schaijk

je draait de zaken om. Als er iemand al last heeft van scheldpartijen, en voortdurend op een nare manier aangevallen worden in de meeste grove onbeschofte bewoordingen, dan ben ik dat wel. En ik draag mijn eigen naam, met opgeheven hoofd. Ondanks al het gescheld waar ook jij je weer schuldig aan maakt. 

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 21:22:50

Mimi, leugenaar is geen scheldwoord als je liegt. Drammer is ook geen scheldwoord als je dramt. En ja, als ondanks dat slechts een aantoonbare minderheid zijn steun betuigt aan jouw doel, je alsnog dat doel door wil drukken, dan ben je een drammer.

U bent vele malen rechtmatig bekritiseerd door mij en anderen en u verwerpt alle kritiek. Het lijkt mij duidelijk dat u graag klappen geeft maar ze niet kunt accepteren. Jammer, dat is niet hoe het werkt.

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 21:33:38

Daarbovenop, hoeveel draagvlak heeft men nodig? Uw petitie toont aan dat meer dan 68% van stemgerechtigde Schaijkenaren gegeven de kans zich niet uitspreekt tegen de herindeling. Dat lijkt mij meer dan voldoende draagvlak om de overige minder dan 32% te dragen. En dan geef ik u nog het grootste voordeel van twijfel dat ik kan geven.

Gert van de Voet

2020-02-06 21:41:09

Van Zuijlen, een referendum en dan weet je het precies.

Heeft niets met drammen te maken.

Maar dat durven de coalitie en jij niet aan. Te riskant.

Drammen?

2020-02-06 21:42:15

Drammen is een stad en gemeente in de provincie Viken in Noorwegen... Krijg sterk de indruk dat u daar tegenwoordig woonachtig bent Mr. van Zuijlen?

Pffff

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 22:37:14

Meneer Voet, een referendum geeft nogal eens verwarring, met name omdat losstaande referenda zulke lage opkomsten krijgen. De meerderheid van de stemmen in zo'n referendum is dus meestal nog steeds afkomstig van een minderheid, al is dat een minderheid die gemotiveerd is geweest hun stem te laten gelden in het referendum. De interpretatie van het resultaat van een referendum is dus absoluut niet eenvoudig.

Een petitie, voldoende toegankelijk en bekend gemaakt, kan echter zonder tot referendum over te gaan in ieder geval één ding duidelijk maken: een bovengrens aan het aantal dat een bepaalde optie zou kiezen. Immers als iedereen bereikt is en kans heeft gekregen te tekenen, dan zou iedereen die het eens is ook getekend moeten hebben. Nu is dit het geval met de petitie van de Actiegroep, en deze heeft zoals ik hierboven heb vermeld een bovengrens gevonden van nog geen 32% van stemgerechtigde Schaijkenaren. De overgebleven marge naar een meerderheid is wat dat betreft zo groot dat zelfs als wij dit meest gunstige scenario voor lief nemen er voldoende duidelijkheid bestaat en wij hieruit kunnen concluderen dat een referendum juist grote kans heeft verwarring te zaaien. Alles wijst ernaar dat er een gemotiveerde minderheid bestaat die grote kans heeft in een referendum een meerderheid van stemmen te leveren ten opzichte van een veel minder gemotiveerde meerderheid.

Even zeer simpele gedachtegang. In een club van 100 leden heeft het bestuur een besluit genomen waar, laten we zeggen, 32 leden fel op tegen is en zij willen dat dit op de ALV besloten wordt door stemming onder de leden. De overige 68 leden zijn verdeeld maar accepteren allemaal in principe het besluit van het bestuur. Op de ALV komen 50 leden opdagen. 30 van hen zijn fel tegen het besluit, de overige 20 zijn voorstanders of accepteren het. Ze brengen een raadgevende stem uit, 20 voor en 30 tegen. Deze stemming zou nu betekenen dat binnen de club blijkbaar 60% tegen is en maar 40% voor, terwijl dit helemaal niet de werkelijkheid reflecteert.

Als wij nou eens verder kijken dan "vier benen goed, twee benen slecht" dan zien wij dat het allemaal toch een stuk genuanceerder is dan veel annexationisten ons willen doen geloven. Als zij die 30 leden in de club van 100 kunnen zijn die het bestuur dat de overige leden steunen tegenwerkt, dan zijn zij daar trots op en noemen het "democratie" maar niets is minder waar.

Quintin van Zuijlen

2020-02-06 22:51:48

Het is goed dat u vraagt over mijn ervaring met Drammen. Drammen ben ik door gekomen en heb ik letterlijk en figuurlijk achter mij gelaten. u hoort mij niet drammen. Ik bied enkel de nuance die uit het annexationistische verhaal verdwijnt.

Nico van Duren

2020-02-06 23:09:56

In alle eerlijkheid. Quintin = Panoramix in de strip. Een wijs man die goed kan rekenen. Cijfers liegen niet en zijn beschouwingen zijn glashelder.  Opvallend is dat er erg veel vals zingende barden op dit forum huizen. Zo vals dat ze hun naam niet durven noemen.

Klaas vaak

2020-02-06 23:19:17

Dus u vindt uzelf niet drammen..? Laat ik dan zo zeggen dat u behalve dat dan erg langdradig en slaapverwekkend bent en ik bij God niet meer weet wie of wat u daarmee probeert te overtuigen... Uzelf misschien?

Welterusten...

Nico van Duren

2020-02-06 23:49:57

Klaas Vaak, Drammen? en wie nog allemaal meer is die persoon? Heeft toch wat moeite met cijfers die deugen. Daar schaamt hij zich voor en verzint allerlei onzinnige namen om zijn tekortkomingen te verbergen.  Het "Dramkamp" komt in ieder geval met cijfers die niet deugen. Daarin heeft Quintin gewoon gelijk. 

nico degen

2020-02-07 08:58:27

Men is verzand in reacties die voorschrijven hoe je voor of tegen aan anderen dient te verwoorden. Welke gemeente met welke gemeente moet gaan herindelen is niet meer van belang. Het is bijna pathetisch om te lezen hoe de gemeente Landerd volgens de groep Arie de Kleijn zichzelf moet beroven van haar ledematen. Nog steeds gunnen inwoners van Landerd in de dorpen elkaar het licht niet in de ogen. Het is een soort historisch gegroeide sociaal-culturele quasi eenheid die schril afsteekt bij de belangen van dorpsbewoners. Iets willen behouden wat eigenlijk niet meer bestaat. Dat gezegd hebbende blijft alleen de bewuste kwaadwilligheid van de initiatiefnemers over die jong maar vooral ook de ouderen onder ons, voor hun karretje trachten te spannen.

anton coolen

2020-02-07 10:10:14

Uden heeft ons alleen nodig voor kwantiteit (zie de uitleg van de burgemeester) en heeft verder helemaal lak aan 1800 handtekeningen en de mening van de Schaijkenaren.

Allemaal gewoon bij de les blijven.

Zal waarschijnlijk uiteindelijk een beslissing worden bij de Tweede en Eerste Kamer .

Verstandig van Arie niet te reageren vandaag in de krant naar de mensen die zeggen dat ze boven zichzelf zijn uitgestegen.

Arie reageert er als raadslid  in de raadsvergadering op als dat nodig is. Dit mag ik aannemen. Niet al het kruit verschieten, er wordt hard gewerkt.

Nu maar hopen dat er voldoende stemmen zijn voor een referendum. Dat kan alle kanten uit. Bij het behalen van voldoende stemmen volgt de volgende stap en dat maakt ons sterker, eventueel bij de Eerste en Tweede Kamer. Contacten bij de Tweede Kamer lopen wel uitstekend. Krijgen daar ook heel goede adviezen over hoe te handelen.

Nogmaals, ik hoor niet bij de actiegroep Schaijk naar Oss, omdat ik kies voor een keuze Uden of Oss door de bevolking van Schaijk. Ik heb hier een advertentie voor geplaatst in de Arena van dit weekend.

Blijf allen gezond en zakelijk en fatsoenlijk.

Een echte liberaal (geen lid van DS).

PS: Uiteraard sympathiseer ik wel met de aktiegroep. Fijn dat zij ook initiatief tonen. Het gaat alleen maar over het vragen van een referendum, dat door veel huidige raadsleden is beloofd. 

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws



Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties