Landerd

Burgemeester Marnix Bakermans: 'Gemeente Maashorst ziet 1 januari 2022 het levenslicht'

Door Burgemeester Marnix Bakermans

Beste inwoners,

De gemeente Maashorst gaat op 1 januari 2022 het levenslicht zien!

Ik heb het de afgelopen weken wel spannend gevonden. Dat was het ook. Toen de Tweede kamer zou gaan besluiten over het wetsvoorstel voor herindeling, kwam er plots een amendement (wetswijziging) om Schaijk bij Oss te voegen. Dit voorstel van twee politieke partijen in de Tweede kamer kwam volledig onverwacht. Zeker omdat zowel de provincie als de minister zeer positief waren over het doorlopen proces voor onze herindeling, inclusief het betrekken van inwoners. Dit amendement dreigde het hele proces te gaan doorkruisen.

Veel in gesprek
We zijn de afgelopen weken in gesprek gegaan met de indieners van het voorstel en met alle politieke partijen in de Tweede Kamer, met de minister en de provincie. We hebben daarbij ons jarenlange proces, onze bijzondere vormen van burgerparticipatie, de beleving en gevoelens in de dorpen en alle democratische besluiten die door de gemeenteraden genomen zijn, nog eens toegelicht.

Tevreden met resultaat
We hadden het verloop van het proces natuurlijk graag anders gezien, maar zijn in ieder geval tevreden dat er nu door de Tweede Kamer een gewijzigd amendement is aangenomen en dat de herindeling gewoon door kan gaan. Het aangenomen voorstel betekent dat de nieuwe gemeente binnen drie jaar de herindeling moet evalueren. Dat zien we met vertrouwen tegemoet. We verwachten dat de Eerste Kamer voor de zomer besluit over de herindeling van Landerd en Uden.

Grote betrokkenheid
De afgelopen periode hebben inwoners op verschillende manieren laten zien betrokken te zijn bij hun dorp, gemeenschap en gemeente. Schaijk bij Oss of bij Uden, Reek en Schaijk wel of niet splitsen, wel of geen referendum of peiling. De meningen lopen uiteen en de manier waarop er met de verschillende meningen is omgegaan heeft tot veel discussie geleid. Ik heb het niet gemakkelijk gevonden om stappen vooruit te zetten met de herindeling en daarbij ook alle mensen met elkaar verbonden te houden. Dat is ingewikkeld. De verschillende meningen mogen er zijn. En hoe je het ook wendt of keert, in een herindelingsproces kun je niet iedereen tevreden stellen. Er is een groot besef dat er ook inwoners teleurgesteld zijn over het huidige besluit.

Zes met elkaar verbonden kernen
De toekomst is aan de gemeente Maashorst. Vele inwoners zijn samen met ons aan het bouwen om die nieuwe gemeente inhoud te geven. Zij spreken met ons over de visie op de zorg, woningbouw, economie, ontwikkeling van het buitengebied en participatie. Ik zie bij hen geloof en vertrouwen om iets moois van Maashorst te maken. Laten we met gebundelde krachten gaan voor die nieuwe gemeente Maashorst. Een mooie gemeente van zes met elkaar verbonden kernen.

Marnix Bakermans
Burgemeester van Landerd

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties