Grave

Onderzoek CBS:

Bovengemiddeld veel jongeren in Grave, Landerd en Oss krijgen jeugdzorg

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Drie jaar na invoering van de Jeugdwet is het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt toegenomen van bijna 366.000 in 2015 naar ruim 405.000 in 2017. De groei zit vooral bij de hulp door wijk- of buurtteams van de gemeente. Bovengemiddeld veel jongeren in de gemeenten Grave, Landerd en Oss krijgen jeugdzorg. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Jeugdzorg is de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, waarvan jeugdhulp het grootste aandeel heeft. Daarbinnen is het aantal jongeren dat is geholpen door het wijk- of buurtteam gegroeid van 36.500 in 2015 naar bijna 82.000 in 2017. Ook het aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf nam toe: van 40.500 in 2015 naar 46.300 in 2017. De toename bij hulp door wijk- en buurtteams kan deels een registratie-effect zijn, omdat enkele gemeenten deze informatie pas in 2016 of 2017 voor het eerst aan het CBS hebben geleverd.

Minder jongeren in jeugdbescherming en -reclassering
Binnen jeugdbescherming nam het aantal jongeren met een ondertoezichtstelling af van 33.000 in 2015 naar 29.000 in 2017, dat in voogdij nam in dezelfde periode toe van 10.700 naar 11.600. Het aantal jongeren met jeugdreclassering daalde van 11.000 naar 10.000.

Veel jeugdzorg in Landerd en Grave
Ongeveer 11 procent van alle Nederlandse jongeren tot 18 jaar kreeg jeugdzorg in 2017. Dit aandeel verschilt per gemeente, en was het hoogst in Leeuwarden. Daar kreeg ruim 18 procent van de jongeren jeugdzorg. Ook de gemeenten Landerd en Oss scoren met 14,3 procent bovengemiddeld, evenals Grave (12,3 procent). Lokale omstandigheden en beleidskeuzes spelen een grote rol in de verschillen tussen gemeenten. Verklaringen kunnen dan ook niet eenduidig worden gegeven, stelt het CBS.

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties