Landerd

'Werken aan het bos van de toekomst'

Bosomvorming in De Maashorst

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

MAASHORST - De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen, maar dat gaat veranderen, zo meldt Team De Maashorst. "Het is de bedoeling om de bossen geleidelijk om te vormen naar een natuurlijker en gevarieerder bos. Om dat te realiseren zijn er diverse werkzaamheden nodig. In een reeks artikelen lichten we de maatregelen toe. Dit keer gaan we in op de bosstructuur."

Onder bosstructuur wordt verstaan de ruimtelijke opbouw van het bos. In een natuurlijker bos is deze gevarieerd. Van open plekken in jonge, dichte bossen tot oud en aftakelend bos. Van een gevarieerde kruidlaag, struiklaag tot meerdere boomlagen. Alle fasen van bosontwikkeling komen in een natuurlijk bos voor.

Meer variatie in het bos
De bossen bestaan nu nog vooral uit dennen en eiken. "Om de gewenste structuurvariatie te krijgen worden op bepaalde plekken bomen omgeduwd of weggehaald zodat er ruimte ontstaat voor de groei van loofbomen en struiken die van oudsher hier voorkwamen. Ook maken we kleine open plekken, zodat jonge bomen en struiken alle kansen krijgen zich hier te vestigen."

Oude en aftakelende bomen
In (natuurlijke) bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met de aanwezigheid van oude, aftakelende en dode bomen. "Vooral dikke, oude bomen zijn daarbij belangrijk", stelt Team De Maashorst. "Hierin zitten vaak holtes, nesten en voedsel voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze bovendien een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens. Omdat er nu nog weinig dikke dode bomen in het bos staan, gaan we ook aanvullend bomen ‘ringen’. Dat houdt in dat we een inkeping in de bast maken, waardoor de boom uiteindelijk dood zal gaan. Zo is het mogelijk om het aandeel ‘dood hout’ sneller te vergroten."

Faunarustgebieden
Om het bos nog aantrekkelijker te maken voor de dieren worden ook enkele zogeheten faunarustgebieden gecreëerd. "Dit zijn kleine gebiedjes waar dieren zich veilig voelen en tot rust kunnen komen. Deze gebiedjes maken we door enkele weinig gebruikte paden dicht te leggen met bomen. Bezoekers worden daardoor vanzelf om het gebiedje heen geleid."

De werkzaamheden vinden plaats op verschillende plekken in de Maashorst. Daar waar de maatregelen worden uitgevoerd, zal nadere informatie in het terrein worden opgehangen. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden.

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties