Landerd

Vrijwilligers onmisbaar voor boerenlandvogels

Boerenlandvogeltour Brabant

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Op 29 januari doet Brabants Landschap met de Boerenlandvogeltour Noordoost-Brabant aan met een informatieve lezing door vogelkenner en –beschermer Marco Renes. Met deze lezingenreeks zet Brabants Landschap de kwetsbare vogelsoorten van het boerenland in Brabant in de spotlights en laat het zien hoe belangrijk het werk van de vrijwilligers is. De vrijwilligersgroepen komen altijd handen tekort, dus kom naar de lezing en meld je aan als vrijwilliger!

Vroeger wemelde het boerenland van de vogels. In akkers en weilanden leefden grutto’s, kieviten, patrijzen en leeuweriken en rond de boerderijen vlogen zwaluwen en uilen. Helaas is het landschap dusdanig veranderd dat veel van deze vogelsoorten het zwaar hebben. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor de bescherming van boerenlandvogels. En met succes, want zonder de hulp van deze vrijwilligers zouden grutto, scholekster, wulp, patrijs, tureluur, wilde eend, meerkoet, roodborsttapuit, gele kwikstaart en de kievit nauwelijks overlevingskansen hebben.

Meehelpen?
Vrijwilligers zoeken nesten, zorgen voor bescherming, overleggen met boeren en buitenlui, hangen nestkasten op, onderhouden het landschap, doen vogeltellingen en nog veel meer. Zin om mee te helpen om de boerenlandvogels te beschermen? Kom naar de lezing of meld je aan bij een van de vrijwilligersgroepen.

De lezing van Marco Renes van Brabants Landschap vindt op dinsdag 29 januari plaats in dorpshuis De Berchplaets aan de Sportstraat 3 in Berghem. Aanmelden en informatie over de lezing: www.brabantslandschap.nl/boerenlandvogeltour

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties