Landerd

'Betrek burgers via enquête bij herindelingsproces Landerd' - INGEZONDEN

Door Theo Geurts van Kessel

Op 7 december sprak Nico van Casteren bij de gemeenteraadsvergadering in over de voortgang van de herindeling. De inhoud van zijn pleidooi ondersteun ik voor 100%.

Meten is weten. Een enquête onder de inwoners van Landerd houden gecombineerd met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is géén vertragende factor, zoals VHL beweert. Op 21 maart 's avonds is zowel de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend als de uitslag van de enquête onder de burgers per kern over de herindeling. Het kan een eenvoudige maar duidelijke enquête zijn waarbij de burgers per kern kenbaar kunnen maken of ze Landerd willen opdelen of fuseren met Uden. Op deze manier de burgers horen en laten meebeslissen in het voor de komende jaren meest belangrijke raadsbesluit is echte democratie.

De nieuwe raad kan in haar eerste raadsvergadering op basis van de uitslag van de enquête het college opdracht geven met de bij dit besluit betrokken gemeente(s) aan de slag te gaan. Het grote voordeel hierbij is dat als voor opdeling gekozen wordt ook de gemeente Oss aan tafel schuift. Het is juist deze gemeente die veel ervaring heeft met herindelingsprocessen. Ook in het geval dat er sprake is van opdeling van een gemeente, zoals per 1 januari 2015 voormalig gemeente Maasdonk werd opgedeeld tussen gemeente Oss en ’s-Hertogenbosch. Alle herindelingen waarbij de gemeente Oss betrokken was zijn zowel voor de burgers als het ambtelijk personeel een win-winsituatie geweest.

Recente voorbeelden van herindelingen waarbij de inwoners betrokken werden zijn het herindelingsproces in Haaren met een burgerpeiling per dorp en het herindelingsproces Maasdonk waar de burgers via de dorpsraden en inspreekavonden in de raadsvergadering hun zegje konden doen.

Landelijk heeft de gemeente Oss ook veel aandacht en positieve reacties gekregen hoe met dit proces om te gaan en wijkraden in het leven te roepen. En vraag de burgers van de gemeente Oss maar naar hun bevindingen hoe de gemeente Oss vraagstukken aanpakt, omgaat met burgerinitiatief, de openbare ruimte onderhoudt, etc. Het is verre van democratisch dat er geen enquête op 21 maart gehouden zou worden. Als de burgers van Schaijk of van Schaijk én Reek kiezen voor samengaan met Oss, waarom zou de gemeenteraad dan niet conform deze wens besluiten.

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een fusie met Uden is daarom dan ook veel te eenzijdig. Waarom altijd die éénrichting: richting Uden en niet Uden én Oss. Een eventuele opdeling van Landerd hoeft niet vertragend te werken. Een besluit met de meeste draagkracht van de burgers per kern uitwerken komt de voortvarendheid van het herindelingsproces ten goede. De herindeling van Landerd moet op bovenstaande wijze ruimschoots haalbaar zijn per 1 januari 2021 of per 1 januari 2022. Ik zou zeggen: waar wachten we op?

Theo Geurts van Kessel

|Doorsturen

anton coolen

2017-12-28 19:58:31

Theo,

Complimenten, zowel wat betreft inhoud als verwoording.

Correctie: Waar u VHL heeft benoemd is dit niet juist. Maashorst Vooruit, lees: nog beter Zeeland Vooruit, is zeker niet de kern van VHL. Zeker niet het gedachtengoed.

Uiteraard probeert Zeeland Vooruit electoraal onder de noemer VHL extra stemmen te winnen. Vanuit Zeeland gezien helemaal begrijpelijk.

Voor de duidelijkheid: U en Nico geven exact aan wat VHL en veel andere democratische partijen altijd hebben voorgestaan.

Totaal anders dan het gedachtengoed van Zeeland Vooruit. (Zeeland bij Uden en Jeroen of een van zijn lieden Wethouder).

Eerlijk is eerlijk, een nobel streven vanuit Zeeland. Maar noem gewoon het beestje bij zijn naam.

"Wij Zeeland willen bij Uden en Schaijk en Reek zoeken het maar uit."

Blijf gezond.

Anton Coolen

Nico Degen

2017-12-29 11:12:23

Beste heer Coolen,

U schrijft: "Wij in Zeeland willen bij Uden en Schaijk en Reek zoeken het maar uit." En in die ene zin zit eigenlijk het hele gedoe. Oss en Uden zijn een bestuurlijk minder betrokken bij wat de burger verlangt terwijl Landerd een gemoedelijke gemeente is waar nog tijd voor de burger wordt genomen en toch een goed en zakelijk bestuur heeft. Maar bovenal staat echter dat ik samen met de mensen uit Reek en Zeeland die ik de laatste dertig jaar als fijne buren heb leren kennen, samen bij een grotere gemeente wil aansluiten.

Echter als ik zou moeten kiezen zou ik dit niet gevoelsmatig willen doen, maar op basis van behaalde resultaten. Verder zijn de mogelijkheden voor de toekomst, bijvoorbeeld nieuwbouw, in het uiterst geschikte gebied tussen Landerd en Uden die helemaal vrij van industrie is. Ook topologisch verdient dit gebied gezien zijn ligging de voorkeur boven de al bestaande dorpen en industrie richting Oss. Bovendien zitten we na verloop van tijd (denk aan andere grotere gemeenten) weer met deelgemeenten met eigen bestuur die je het best kan vergelijken met Landerd waar wij nu al wonen.

De huizenprijzen in Uden liggen fractioneel hoger dan in Oss. Alhoewel ik het niet met zekerheid kan stellen, sluit ik het niet uit dat bij herindelen bij Oss de huizenprijzen in Landerd hun waarde niet zullen behouden.

Blijf allen vrolijk en vrij en de beste wensen voor 2018

Carel van Herpen

2017-12-31 13:41:58

Man..man..man...wat kun jij uit je nek kletsen Nico!

Nico Degen

2018-01-01 09:23:53

Tjonge, tjonge wat speel jij zonder weerwoord op de persoon Carel. 

Carel van Herpen

2018-01-02 16:21:29

Ik hoef geen weerwoord te geven Nico..een weldenkend mens weet wat ik bedoel.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties