Landerd

Bellen met de burgemeester

Door Burgemeester Marnix Bakermans

Na de lokale ronde met onze eigen keukenbazen en hun verrassende inzendingen, heb ik ons Landerdse team aangemoedigd bij de grote finale van de Keukenbazenbattle. Ze hebben het fantastisch gedaan. Helaas werd de trofee net voor onze neus weggekaapt door het team van de gemeente Heusden. Gefeliciteerd!

Het is een fantastische wedstrijd. Zeker als je bedenkt dat twintig procent van onze inwoners werkzaam is binnen de voedingssector, of dat nu is binnen de ICT, als agrariër of in de horeca.

Activiteiten in de regio
Ik ben aanwezig geweest bij de indrukwekkende samenkomst in de Lievekamp in Oss, onder andere vanwege de betrokkenheid en ondersteuning vanuit onze organisatie en onze brandweer.
Samen met wethouder Böhmer ben ik bij het evenement Udense Kracht geweest. Goed om te zien hoe participatie bij onze buurgemeente wordt ingezet. Zeker met het licht op onze herindeling.
Verder ben ik bij de World Food Day in Den Bosch geweest waar landbouwminister Carola Schouten sprak, onder andere over kringlooplandbouw. Bijzonder interessant, ook in het kader van onze Agro As de Peel.

Ouder-kind avond
Op basisscholen De Regenboog en De Vlasgaard heb ik de ouder-kind avonden weer bijgewoond. Avonden waar gepraat wordt over weerbaarheid van kinderen op het gebied van pesten, maar ook alcohol en drugs. Ik heb er ook met ouders gesproken over hun eigen weerbaarheid en de groepsdruk van ouders onderling.

Multicultidag
Ik heb een bezoek gebracht aan de Multicultidag in Schaijk, waar lokale organisaties en nieuwe Nederlanders zich presenteren en kennismaken met elkaar. Mooi om te zien hoe culturen met elkaar versmelten.

Walking football
Walking football, een nieuwe voetbalvorm voor 55-plussers, is een groeiende sport waar inmiddels een heuse competitie voor bestaat. Voetbalverenigingen VCO en Festilent hebben besloten samen te starten met deze nieuwe spelvorm. Ik mocht bij de eerste training de aftrap doen… en jawel na drie keer schieten lukte het.

Agro As de Peel
Collega Brands is deze week in Brussel geweest in het kader van Agro As de Peel. Hij heeft daar contacten gelegd met de andere Nederlandse Food Regio’s om samen één geluid te kunnen geven aan Brussel. Hij heeft er uitgelegd wat onze aanpak is: Agro As de Peel legt het accent op nieuwe kansen voor de landbouw en verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving. Natuur en landbouw gaan hand in hand in deze agrifood regio.

Marnix Bakermans
Burgemeester gemeente Landerd

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties