Landerd

Bellen met de burgemeester

Door Burgemeester Marnix Bakermans

Vorige week heb ik overleg gehad met het Managementteam en het college van B en W over Burgerparticipatie. We hebben doorgenomen op welke manier we op dit moment werken, wat anders kan en wat beter moet. Burgerparticipatie vraagt een andere rol van ons als gemeentelijke organisatie, maar ook een andere rol van de samenleving. We moeten nog stappen maken, maar het was fijn te constateren dat we het goede spoor te pakken hebben.

Drugsgebruik
In een regionaal overleg hebben we gesproken over de normalisering van drugsgebruik. Het gebruik van drugs wordt in de samenleving meer en meer geaccepteerd en wordt steeds gewoner gevonden. Dit vinden wij als bestuurders geen goede ontwikkeling. Op regionaal niveau gaat een kartrekker aan de slag om dit aan te pakken.

Leerlingenraad De Kreek’l
Ik heb een overleg gehad met de leerlingenraad van basisschool De Kreek’l. Het was een prettig gesprek. Heel leuk ook om te horen hoe ze de samenwerking opzoeken met buurschool De Vlinder, om zo samen van elkaar te kunnen leren. Goed bezig daar!

Logeerhuis Bijzonder
Ik heb een bedrijfsbezoek gebracht aan Logeerhuis Bijzonder. Een leuke logeerplek voor kinderen met een beperking of een verpleegkundige zorgvraag. Dankzij dit logeerhuis kunnen ouders en gezin even op adem komen om daarna de intensieve zorg weer aan te kunnen. Een waardevolle plek, mooie ambities en hart voor de zaak!

Gemeenteraad en verkiezingen 21 maart
Net voor het carnavalsweekend was er, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen, een zitting van het Centraal stembureau. In Landerd gaan zes partijen meedoen met de verkiezingen.
Een dag eerder is tijdens de raadsvergadering besloten dat er een extra onderzoek komt rondom de vestiging van een Aldi in Reek. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, met de oproep aan het college om samen met de gemeente Uden een Maashorstgemeente te gaan vormen.

Carnaval
Het was weer een fantastische carnaval, waar ik volop van heb kunnen genieten. Uiteraard was ik aanwezig bij de Erewijn, waar ik de sleutels heb overhandigd aan de hoogheden uit de drie kernen. Verder ben ik bij de Jeugdoptocht in het Moesland geweest, de optocht van de Kêleströpers, in de tent in Zeeland en heb ik een bezoek gebracht aan de Moesmaandag. Wat is het toch geweldig dat onze verenigingen zo’n prachtig feest kunnen organiseren. En… afgelopen woensdag heb ik de sleutels keurig teruggekregen!

Marnix Bakermans
Burgemeester van Landerd

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties