Landerd

Andere manier van vaststellen winnaar referendum Landerd (update)

Door Sergio Boutkan

LANDERD - Het bepalen van de 'winnaar' van het op 25 november te houden referendum in Landerd gebeurt op een andere manier dan eerder deze week door de referendumcommissie is voorgesteld. Dat werd vanavond (donderdag) duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering. De passage waarin staat dat de 'optie met de meeste stemmen wint' is op verzoek van de coalitiepartijen VHL, CDA en DS97 geschrapt uit het advies van de commissie.

De Landerdse burger krijgt tijdens het raadplegend referendum zes alternatieven voorgeschoteld. Inwoners van Reek, Schaijk en Zeeland mogen in het stemhokje één of meerdere van de volgende opties aankruisen:
◘ De gemeente Landerd blijft zelfstandig;
◘ De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeente Oss;
◘ De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeente Uden;
◘ De gemeente Landerd wordt samengevoegd met de gemeenten Uden en (een gedeelte van) Bernheze tot de ‘Maashorst-gemeente’;
◘ De gemeente Landerd wordt opgesplitst: Reek wordt bij Oss gevoegd, Schaijk bij Oss en Zeeland bij Uden;
◘ De gemeente Landerd wordt opgesplitst: Reek wordt bij Uden gevoegd, Schaijk bij Oss en Zeeland bij Uden.

Over de inhoud en formulering van bovenstaande zes opties was donderdagavond weinig discussie, over de interpretatie van de uitslag van het referendum des te meer. 'De winnaar van het referendum is de optie c.q. het alternatief dat de meeste stemmen heeft gekregen', zo luidde eerder deze week het advies van de driekoppige referendumcommissie. Een zinsnede die de coalitiepartijen met succes (9 stemmen voor en 7 tegen) hebben laten schrappen. 

De drie coalitiepartijen vrezen dat wanneer zou worden vastgehouden aan het principe 'meeste stemmen gelden' er een uitslag zou kunnen ontstaan waarmee zij niet uit de voeten zouden kunnen. Er zou dan een situatie kunnen ontstaan waarbij de meeste stemmen naar zelfstandigheid (optie 1) zouden gaan, terwijl een meerderheid van de bevolking juist vóór een herindeling (opties 2 tot en met 6) zou zijn.  

'Schandalig'
De oppositiepartijen PL, RPP en VVD waren fel gekant tegen het verwijderen van de passage 'meeste stemmen wint'. "Dit doet de coalitie alleen maar om te voorkomen dat er tussen die drie partijen straks onenigheid ontstaat over de interpretatie van de uitslag van het referendum", stelde RPP-fractieleider Roland Werring. PL-voorman Mathieu de Klein noemde de gang van zaken "schandalig."   

De beste optie in het Landerdse referendum is:

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

|Doorsturen

Sergio Boutkan

2015-10-06 21:02:03

Roel, de reactietermijn bij artikelen staat standaard ingesteld op 7 dagen. Aangezien het artikel waar jij op doelt op 28-9 is gepubliceerd, is deze periode inmiddels verstreken. Heb net in de backend de reactietermijn voor dit artikel uitgebreid naar 25 dagen. Reageren kan dus weer.

Nico van Duren

2015-10-06 22:29:00

Beste Roel,

Wat te denken van de uitleg van Ties Coolen richting Cinny Hoogstraten op de facebookpagina van Arenalokaal?

Ties telt gewoon alle stemmen van de 5 herindelingsvarianten bij elkaar op en Cinny tuint er nog in ook.....

"Schijnbaar" dringt het binnen de coalitie maar niet door dat dit referendum gedoemt is te mislukken, alhoewel ik vermoed dat de meerderheid in de coalitie dit wil laten gebeuren door voor eens en altijd af te rekenen met dat clubje Herindelers. Ze hebben nog een appeltje te schillen. Arie weet echt wel, net als ieder weldenkend mens, dat dit referendum niets met de stem van het volk heeft te maken.

Politieke spelletjes? Jazeker! De winnaar? Niet Pa. Ties, en alle nalopers maar Arie! Mag ik Arie alvast feliciteren met het resultaat dat er niet geherindeeld gaat worden voorlopig? 

Nog geeneens zo'n gekke gedachte want Landerd doet het financieel nog steeds goed als er maar niet al teveel oproerkraaiers zich aandienen. En......herindelen kan altijd nog.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties