Landerd

'Andere benadering sociaal domein werpt vruchten af'

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

De gemeente Landerd gaat sinds vorig jaar anders om met inwoners die vallen onder de Participatiewet en de Wmo. "De gemeente focust niet alleen op mensen die snel aan het werk kunnen, maar ook op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt", licht wethouder Piet Hein Jonkergouw (foto) toe. "Hierbij gaat de gemeente uit van de mogelijkheden, talenten en wensen van de mens en niet van zijn beperkingen. Door deze andere benaderingswijze zijn ontwikkelingen in gang gezet en zijn goede resultaten behaald."

Een voorbeeld van deze nieuwe manier van denken is goed te zien bij de samenwerking met Carrousel Groen. Hier werken mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente is erg blij met de behaalde resultaten van deze samenwerking. Wethouder Jonkergouw: "Zelfs bij de mensen waar de afstand tot de arbeidsmarkt zeer groot was en er weinig perspectief was worden ontwikkelingen zichtbaar en merkbaar. Dit zijn 28 mensen, bijna het hele bestand van mensen die langdurig gebruik maakten van de Participatiewet, die nu betekenisvol bezig zijn."

Twee nieuwe pilots
Naast de samenwerking met Carrousel Groen neemt de gemeente nog deel aan twee regionale pilots waarbij de gemeente Landerd ook aan de wieg heeft gestaan. Bij de eerste pilot ‘Van zorg naar werk’ wordt gekeken wat iemand nodig heeft om door te kunnen stromen van dagbesteding naar betaald werk. Hierbij gebruikt de gemeente de mogelijkheden uit de Wmo en uit de Participatiewet. De tweede pilot heet ‘Regie op eigen loopbaan’. Het doel hiervan is om laaggeschoolde mensen meer zelf de regie te laten voeren over hun loopbaan.

“Hiermee benaderen we preventie en gezondheidsbevordering vanuit de visie van positieve gezondheid", stelt Piet Hein Jonkergouw. "Ook iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft mogelijkheden om zich te ontwikkelen en is onze aandacht waard. Zo kan iedereen op zijn of haar manier van betekenis zijn in de samenleving.”

Naast bovenstaande voorbeelden wil de gemeente Landerd ook sociaal ondernemerschap stimuleren. Sociale ondernemingen kunnen namelijk ook een rol spelen in het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties