Landerd

Elf groeperingen maken bezwaar tegen 'nazi-monument' Schaijk

Aangifte tegen Landerds burgemeester Bakermans wegens discriminatie (update 2)

Door Sergio Boutkan

LANDERD - De Bond van Antifascisten (AFVN) doet aangifte tegen Landerds burgemeester Marnix Bakermans wegens discriminatie. De belangenorganisatie neemt deze stap omdat de burgervader weigert het herdenkingsmonument voor de verongelukte Duitse piloot, door de AFVN bestempeld als 'nazi-steen', te laten verwijderen.

Het monument in de Schaijkse bossen, op 21 februari van dit jaar onthuld door burgemeester Bakermans en Wim Boeijen van de Stichting Vier Vrijheid Schaijk (SVVS), is enkele organisaties een doorn in het oog. Zij eisten deze week in een brief dat de burgervader het 'nazi-monument' nog voor 4 mei laat weghalen.
Burgemeester Bakermans geeft geen gehoor aan deze eis en stuurde in antwoord op de brief van de Antifascistenbond de tekst van zijn toespraak tijdens de onthulling op 21 februari. "Er worden in de gemeente Landerd in totaal zes plaquettes geplaatst voor de zes gesneuvelde militairen in Landerd tijdens WO II, dit op initiatief van de Stichting Vier Vrijheid Schaijk", laat Bakermans weten. "Bij de dodenherdenking op 4 mei speelt deze markering op geen enkele wijze een rol. Op 21 februari heeft de heer Manders, namens Stichting Vier Vrijheid Schaijk, bij Omroep Brabant een verklaring afgegeven waar ik u graag naar verwijs", aldus de Landerdse burgemeester, die nadat hij op 11 mei terugkomt van vakantie bereid is met de AFVN in gesprek te gaan.

'Uiterst onbevredigend'
Arthur Graaff, woordvoerder van de AFVN, noemt de reactie van Bakermans 'uiterst onbevredigend'. 'We verzochten u om een reactie vóór 4 mei en u gaat nu op vakantie tot 11 mei. U neemt ons verzoek dus totaal niet serieus. Dat is jammer, en uiterst onverstandig. U gaat ook niet in op ons verzoek deze steen des aanstoots vóór 4 mei te laten verwijderen. Intussen hebben wij steun van een aantal organisaties gekregen, ook uit het buitenland, ook uit Duitsland', stelt Graaff in een nieuwe brief aan de burgemeester.

'Geofferd in andermans oorlog'
In zijn toespraak van 21 februari zegt Bakermans onder meer: 'De gesneuvelden in een oorlog zijn vaak soldaten die niet voor de oorlog hebben gekozen. Waarvan niets anders wordt verwacht dan het uitvoeren van orders. En zo kan het zijn dat we hier vandaag bij elkaar zijn om stil te staan bij de dood van Gerhard Rohde. Niet als held van een regime maar als voorbeeld van een jonge man, een militair, geofferd in andermans oorlog'.

Arthur Graaff hierover: 'U neemt dus aan dat hij geofferd is - dat wil zeggen dat iemand hem 'offerde'. Helaas voor u, maar u kunt u dat niet weten. Misschien vloog hij daar wel uit volle overtuiging, of misschien stortte hij opzettelijk neer. Intussen ligt daar een monument voor iemand die wij uitsluitend uit zijn daden kennen, en die stonden net als hij in dienst van het naziregime. U schrijft: 'andermans oorlog', ook dat weet u niet maar vult u zelf in. U maakt zodoende volgens ons een cruciale denkfout, zaait volkomen onnodige onrust en verdeeldheid, en bovendien verergert u die door geen tijdig overleg te voeren of openheid te geven. U hoort als burgervader boven de partijen te staan, en het blijkt ons dat er in Landerd mensen zijn die uw gedrag op dit punt absoluut niet waarderen. Uw gedrag is ook in tegenspraak met het standpunt van de rijksoverheid, dat nazisme sinds mei 1940 steeds heeft afgewezen en uitingen daarvan verbiedt. Ook het idee van verzoening is totaal achterhaald. De daders met wie 'we' ons zouden kunen verzoenen, zijn vrijwel allemaal dood of te oud, en hebben over het algemeen nul spijt betuigd, ook toen zij dat nog konden bij leven en welzijn. Verzoening is in het geheel niet aan de orde. We menen dat verzoening met het nazisme, waarvan deze nazipiloot helaas een onderdeel vormt, nimmer dient te geschieden.
U maakt ook in deze mailwisseling zonder verdere reden weer niet duidelijk waar u staat op dat punt. Als u verder geen aankondiging wenst te doen van de verwijdering van deze nazisteen, dan gaan we maandag aangifte tegen u doen van discriminatie'.

Update zondag 26 april: Naast de AFVN heeft nog een aantal belangenorganisaties officieel bezwaar aangetekend tegen het op 21 februari onthulde monument voor een Nazi-piloot.
Het gaat om de volgende groeperingen:
* 'Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme;
* De stichting Nationaal Dachau Monument;
* De stichting Nederlands Dachau Comité;
* De stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers;
* Het Comité International de Dachau, Parijs (CID);
* Het Comitë International de Natzweiler-Struthof;
* Federatief Joods Nederland (FJN);
* Fédération Internationale des Résistants, Berlijn (FIR) en
* Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Berlijn (VVN-BvA).

Update vrijdag 1 mei:
Een elfde organisatie tekent bezwaar aan tegen de gedenksteen: DeWaarheidnu.

'Het monument dient te worden verwijderd. In Nederland behoren geen nazi-daders te worden herdacht', stellen de organisaties.

De gedenksteen voor de Duitse piloot in Schaijk moet blijven.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 560 keer gestemd.

|Doorsturen

Nico van Duren

2015-04-25 23:47:12

Wim Boeijen rept slechts over markeringspunten van gecrashte vliegtuigen van vriend en vijand.

Of het zinvol is om die plekken te markeren kan men over redetwisten. Het lijkt voort te komen uit zijn persoonlijke bijzondere interesse voor WO II. De burgemeester gaat helaas te ver met zijn ondoordachte aannames over het hoe en waarom van de Duitse piloot. Men kan dat uitleggen als een vergoelijking. En dat gebeurt dan ook.

Nico van Duren

2015-04-26 00:09:24

Toch jammer dat een markeringspunt is verworden tot een steen des aanstoots....

Uw uitleg hoort ook op de steen. De tekst wordt dan wel erg lang.

degen

2015-04-28 09:24:45

In het kader van verzoening hebben Wim Boeijen en Burgemeester Bakermans een verkeerde keus gemaakt. De ene aanname werd op de andere gestapeld en daarmee werd een beeld van onschuld gecreëerd die de werkelijkheid wellicht geweld aandeed.

Duizenden Nederlandse burgers vonden in de laatste maanden voorafgaande aan de bevrijding, bij de door dergelijke piloten uitgevoerde bombardementen de dood. En daar mag en kan geen de Stichting Vier Vrijheid Schaijk zich niet mee verbinden.

Nico van Duren

2015-04-28 21:45:08

Helemaal mee eens.Had het maar gebleven bij een markeringssteen i.p.v. een gedenksteen. Dat had geen enkel probleem gegeven.

Geen naam erop maar gewoon "Op deze plek is een Messerschmitt Me 262 neergestort" Dat er een Duitser (waarschijnlijk vrijwillig) in zat laat zich raden.

Nico van Duren

2015-04-30 22:13:09

Ik vind dat uw aanvulling op uw eerdere schrijven ook op de steen moet ter uitleg voor al die mensen die zich storen aan de gedenksteen.

Het wordt een erg grote steen....

Ik denk eerder dat die steen past in de hobby van Dhr. Boeijen die altijd bezig is met vliegtuigen en vliegvelden in Keent en omstreken. Als symbool van verzoening was het beter geweest een onbekende Wehrmacht diensplichtige te gedenken die gedwongen moesten vechten aan het oostfront en letterlijk van kou en honger zijn omgekomen.

Maar ja, in Schaijk was geen strijd. Per toeval viel er een Duits vliegtuig naar beneden. Echt iets om een symbool van verzoening van te maken...

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties