Landerd

76 woorden - Column Theo van Duren

Door Theo van Duren

Beste mevrouw Hoek,

ik las uw betoog van 1973 woorden waarin u uiteen zet waarom Landerd moet fuseren met Uden. Met aanzienlijk minder woorden kun je pleiten voor fuseren met Oss:

1. Oss behoort al jaren tot de best bestuurde gemeenten van Nederland. Dorpenbeleid is top. (www.binnenlandsbestuur.nl )

2. VDG is met 11 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Oss en zit sinds 1994 onafgebroken in de coalitie.

3. Het zorgbeleid in Oss is erg goed. Oss is Gouden Gemeente. Top tien-gemeente in Nederland. (www.sociaalwerknederland.nl)

4. Als 100.000+ gemeente heeft Oss invloed bij de provincie.

5. Oss is grootste investeerder en belangrijkste initiatiefnemer in de Maashorst.

Dit zijn 76 woorden. Dat moet genoeg zijn om een standpunt te verdedigen. Waarom hebt u er bijna 1900 meer nodig? Omdat u geen deugdelijke argumenten hebt om Uden te omarmen en Oss buiten te sluiten. U poogt iets te verdedigen wat niet te verdedigen valt. Dus alles wat ook maar enigszins lijkt op een argument, gooit u in de strijd. Bovenstaande argumenten om buurgemeente Oss te betrekken bij een herindeling snijden wel hout. Echter, ook die zijn niet doorslaggevend. Er is bij een herindeling namelijk maar één argument dat telt: wat willen de inwoners? Uw voorkeur als raadslid, die van de burgemeester of van een willekeurige columnist uit Ravenstein doen er niet toe. Als een gemeente ophoudt te bestaan, is het aan de burgers om hun toekomst te bepalen.
Als de meeste Zeelanders naar Uden willen, dan is het uw taak als volksvertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat Zeeland wordt ondergebracht bij Uden. Ook als u goede argumenten hebt om Landerd samen met Oss een nieuwe krachtige Maashorstgemeente te laten vormen. En als de meeste Schaijkenaren naar Oss willen, dan is het uw taak als volksvertegenwoordiger om ervoor te zorgen dat Schaijk wordt ondergebracht bij Oss. Ook als u goede argumenten hebt om Landerd samen met Uden een nieuwe krachtige Maashorstgemeente te laten vormen. Alleen, we weten niet wat Schaijk wil. Willen ze naar Oss? Of misschien toch naar Uden?

En wat is nu het hele erge: u wilt het niet weten. En weet u wat nog erger is: u bent niet de enige. Samen met de volksvertegenwoordigers van PL, RPP en Maashorst Vooruit hebt u weten te voorkomen dat de Schaijkenaren naar hun mening wordt gevraagd bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ook dat is niet te verdedigen. Je kunt het proberen natuurlijk, maar ik zie net bij de ingezonden brieven dat Maashorst Vooruit het ook niet redt in 76 woorden.

Tot slot beste mevrouw Hoek, op 21 maart gaat u de kiezers vragen om hun stem. Zeg er even bij dat u alleen volksvertegenwoordiger bent voor burgers die naar Uden willen. En dat alle anderen die hun stem aan u willen geven, hem definitief kwijt zijn.

Met vriendelijke groeten,

Theo van Duren
Orakel van Ravenstein

|Doorsturen

Karin

2018-02-15 16:02:53

Raar dat deze feiten vanuit Theo moeten komen en niet vanuit Bakermans en zijn onderdanen.

Carin

2018-02-15 18:33:51

Deze feiten zijn natuurlijk bekend bij Marnix, Madeleine, Moritz, Bas etc, etc.

Maar dit past niet in hun straatje om dit naar buiten te brengen.

Wij wachten maar eens afwanneer DS, CDA en een aantal anderen zich in de strijd gaan gooien. 

In ieder geval hebben Bas en Madeleine hun kruit verschoten.

Daar zullen de inwoners van Schaijk, Zeeland en Reek het mee moeten doen.

Koos Arts

2018-02-15 18:49:00

Waarde Anton,

Ervaar je het als vermoeiend om al je alterego's (Frits, Carin, Peter, Carel om er een paar te noemen) uit elkaar te houden? Lijd je aan een identiteitsstoornis of een te grote neus die je maar al te graag overal insteekt? 

Carin

2018-02-15 19:59:21

Ik denk mijn neus.

J@n

2018-02-15 21:11:32

https://gekkermoethetnietworden.wordpress.com/2018/02/04/sprookjesbos-de-maashorst/

J@n

2018-02-15 21:30:59

Voor degene die niet naar de site gaan.

Zo denken ze in Uden over de Maashorst.

Hier in Uden kennen we het sprookje van 1001 vierkante meter als flauwekul-argument om aan de natuur (én de oorspronkelijke eigenaren!) ontfutselde gronden als luxe en dure bouwkavels aan de man te brengen en een stuitende vreethoek te ontwikkelen die nog meer geld in het laatje moet brengen;

in Landerd misbruikt Marnix Bakermans de Maashorst-legende om zijn gemeente en bloc aan Uden uit te leveren;

ARK Natuurontwikkeling bevolkt de Maashorst ondertussen met steeds meer fabeldieren om haar grip op het gebied en op de schier eindeloze subsidiestromen te vergroten;

en dan zijn er nog overal in de Maashorst cowboys (vrije jongens) die op de golven van het sprookje en met list en bedrog zoveel mogelijk ‘restgronden’ transformeren tot intensief toeristenindustrieterrein;

En de laatste ‘Maaashorst-boeren‘? Die spartelen nog een beetje voordat ze definitief ten onder gaan.

Madeleine Hoek

2018-02-16 10:09:29

Geachte heer van Duren,

Dank dat u mijn opinie aandachtig gelezen heeft. Tergerustelling ik wist precies hoeveel woorden het waren dat staat namelijk altijd onderin Word links op de balk te lezen.

U schrijft wekelijks u betaalde ?? column ,die u de laatste tijd alleen nog maar gebruikt voor politiek propaganda, even rekenen 5 x keer 500 woorden is ook al snel 2500 woorden. Ik doe dat liever in 1 keer.

Verder zei u heel eerlijk bij uw vertrek uit de Landerdse raad ,dat politiek nu niet echt uw ding was,  hou dat vast zou ik zeggen schrijf voortaan wekelijks weer over leuke en herkenbare huis tuin en keuken zaken. Dat past veel beter bij u de satirische humor.

met vriendelijke groeten

Madeleine Hoek

Nico Degen

2018-02-18 11:49:27

Jan en Theo willen naar Oss,
Terwijl ze niet in Landerd wonen. Natuurlijk is een ieder vrij om zijn stem aan de stad te geven waar mee ze in Landerd willen samengaan, echter voorwaarde is dat je dan in Landerd woont om straks te stemmen. Maar ook als er niet gestemd wordt is de bemoeizucht van deze twee onrechtmatig. Ik had geen voorkeur tot ik las dat Theo van Duren de raadsleden voorschrijft wat hun taak is ten opzichte van de burgers in Landerd. Aanmatigend en arrogant en niet bepaalt bescheiden.
1. Oss behoort al jaren tot de best bestuurde gemeenten van Nederland. Dit is ook zo want een dergelijke gemeente heeft zijn eigen specifieke problemen.
2. VDG is met 11 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Oss. Koele politiek waar zo langzamerhand iedereen genoeg van heeft.
3. Het zorgbeleid in Oss is erg goed. Alsof andere gemeenten zoals Uden daar voor onder doen.
4. Als 100.000+ gemeente heeft Oss invloed bij de provincie. Invloed bij de provincie duid op gemeenten die door minder inwoners dit niet hebben, alsof de provincie daar verschil tussen maakt.
5. Oss is grootste investeerder en belangrijkste initiatiefnemer in de Maashorst. Daar heeft Theo een punt, maar ik ruil graag wat geld in voor een beheersbare en prettige om te wonen gemeente Uden.

Gelukkig hoeft de gemeenteraad niet te handelen zoals Theo dit wil en heeft inmiddels haar voorkeur uitgesproken. Maar of er over pak weg tien jaar de noodzaak ontstaat om opnieuw te gaan herindelen is verborgen in de sluiers van de toekomst. En zo zou Theo gebiologeerd door Oss in de toekomst wel eens zijn zin kunnen krijgen.

J@n

2018-02-18 14:01:44

Heer Degen, u moet het altijd persoonlijk maken. Dat moet echt eens ophouden. 

Mijn wieg stond in de Reek, mijn verleden ligt in de Reek, mijn huis staat in de Reek en mijn toekomst ligt in de Reek.

Dit in tegenstelling tot de wethouder voor de Reekse partij, die woont in Lieshout. 

Karel

2018-02-18 14:28:56

Ik heb gehoord dat Degen  permanent woont op het vakantiepark in Schaijk. Dit is een gedoogbeleid voor een beperkte periode door de gemeente vastgesteld voor een aantal vakantie woningen. Bij verkoop of  dood komt dit te vervallen.

Hij wordt daar, zoals een aantal bewoners, meer gedoogd. Dit is van tijdelijke aard.Velen die daar wonen hebben zich een postadres aangemeten bij vrienden kennissen etc etc elders. De gemeente voert al lange tijd geen controle uit.

De meeste woningen op dat park zijn vakantiewoningen en worden illegaal permanent bewoond. De eigenaren hopen op een samenvoeging met Uden. Uden heeft zich nog niet uitgesproken of dat mogelijk is. Zij weten dat het beleid in Oss anders is, dus geen legalisering permanente bewoning. Gemeenteraad van Landerd wil ook geen permanente bewoning. 

Dus DE reden om voorstander te zijn van samenvoeging met Uden. Daar is misschien wel een kans tot legale permanente bewoning.

Uden is dus de laatste strohalm voor de jarenlange verloren strijd.

Dus gewoon het beestje bij zijn naam noemen. Er spelen grote financiële belangen voor deze eigenaren. Dus de opmerking geld inleveren is relatief.

Nummer twee van de lijst Maashorst Vooruit woont ook op dat park.

Wel een goed raadslid.

anton coolen

2018-02-18 19:25:33

Beste Koos Arts,

Een aantal alterego's mag u mij aanrekenen, maar zeker niet allemaal. Belangrijker is de inhoud van de berichten. 

Blijf gezond.

Nico Degen

2018-02-18 23:42:40

Ik heb het niet gehoord maar weet het zeker dat u permanent woont, echter bij dood of verkoop komt dit te vervallen. Over anderen in uw buurt weet ik niets, maar als ik iets over anderen zou weten zou ik dit niet vertellen, want het gaat om u en uw mentaliteit waar de lezers maar over moeten oordelen. Helaas spoelen dit soort berichten altijd anoniem uit het riool.

Denker

2018-02-19 07:09:29

Beste Karel,

De inhoud van uw reacties zijn vaak passend bij de anonimiteit en van geen importantie. De pogingen om te verbergen wie zich achter de berg coolen verstopt falen hopeloos. De kwaadaardigheid is meteen te herkennen.

Le Poete

2018-02-19 19:07:08

U bent voor mij niet anoniem. Doch gezien uw omstandigheid begrijp ik uw reactie.

Nico Degen

2018-02-20 08:23:12

Waarom toch zo veel verbaal lawaai van de zijde van dhr. Coolen als het over een keus tussen Uden en Oss gaat. Ook moet van Theo Duren wat positiefs over Oss schrijven. Waarom willen zij zo graag bij Oss horen alsof er hekken staan om Uden en Oss met een bord: alleen toegankelijk voor burgers van deze gemeente, nee hoor iedereen waar vandaan ook mag zomaar naar Uden of Oss.
Ook als je lid bent van een vereniging of je hebt er je stamcafé mag je onbeperkt in beide steden komen. En dan de gefrustreerde reactie van Theo op Madeleine Hoek is wel zo kinderachtig immers je bent uit de gemeenteraad en uit is uit. En voor de dhr. Coolen die meer dan het vermoeden heeft dat hij enige invloed op de gemeentepolitiek heeft door zijn reacties in de Arena heb ik een tip: laat het besturen over aan de mensen die gekozen zijn om dit te doen en neem een leuke hobby.

Carel van H

2018-02-21 12:33:12

@nico...en waarom wil jij zo graag bij Uden horen? Vertel...

Tip voor jou...zoek ook een leuke hobby in Uden.

Nico Degen

2018-02-21 17:19:51

Beste Carel met een C,

Ik ben niets anders dan een burger die een mening heeft over de quasi wetenschappelijke redenen zonder enige realiteitszin die Theo van Duren heeft verkondigd over Oss. Omdat je daar zo doorheen prikt ontstaat de behoefte om te reageren. Niet de plicht voor mij of iedere andere inwoner van Landerd om aan u, wat dan ook aan kenbaar te maken.

Vanzelfsprekend zal en wil ik u niet beletten de lezers met uw eigen motivatie over uw keuze bekend te maken. Het liefst zonder in herhaling van eerder vermelde reacties of onderdelen daarvan. Nogmaals en tot slot, wij hebben een door de burgers gekozen gemeentebestuur, die weloverwogen haar besluiten neemt. Loop nou niet langs de wal te dreinen met een veel te grote kapiteinspet die u niet staat en past.

Carel van H

2018-02-23 11:24:48

Beste Nico,

De minachting hoe jij over bepaalde mensen schrijft zegt al genoeg over jouw denkvermogen. De feiten van Theo over Oss kloppen gewoon en mag ook gezegd worden. De feiten van Uden hebben wij allemaal wel al gehoord van de gemeenteraad.

Feit 1 van Theo: Klopt gewoon, waarom zo'n antwoord van u? Vindt je zeker niet leuk om te horen

Feit 2: Hoe kom je daarbij? Koele politiek? Mensen zijn het daar niet beu (zijn SP gewend) Alvast een stuk beter dan in Landerd.

Feit 3: Helaas voor jouw staat er toch echt dat Oss beter scoort dan Uden.(www.sociaalwerknederland.nl)

Feit 4:Tja..en jij denkt dat brabant net zoveel aandacht geeft aan kleine gemeenten dan aan grote? Misschien ooit gehoord van BrabantStad of De Grote 5?

Feit 5: Hahahha...Jouw reactie zegt al genoeg. Dat hoef ik niet uit te leggen.

Ik wens je trouwens wel succes met het alleen promoten van Uden.

Nog een fijne dag verder.

Nico Degen

2018-02-24 07:28:00

Beste Carel met de C van ……….
Het maakt mij voor de zoveelste keer, hardhorende C, niets uit met welke gemeente wij herindelen. Of ik iets niet leuk vind of niet, heeft niets te maken met de beweringen van Theo van Duren, die niets anders dan zijn voorkeur voor Oss uit. Dat is politiek bedrijven en dat mag ook al doet hij dit ongenuanceerd. Maar wellicht komt hij voor de gemeente waar hij nu woont op, zoal ik voor ons eigen Landerd sta.


Verder vind ik het gras in Oss, niet zo mooi groen als in Landerd en de afstandelijke politiek van Oss hoort daar gewoon bij. Ik heb de grootste bewondering voor ons hardwerkende gemeentebestuur en het is natuurlijk wel even slikken om je zelfstandigheid te verliezen en deel uit gaat maken van een grotere gemeente. En wat de aandacht van de provincie betreft, hebben we in Landerd echt de voorbije jaren niet te klagen gehad.


Waar u meent te moeten stellen dat ik alleen Uden promoot, ben ik van mening dat we de gemeenteraad bij deze toch al niet makkelijke besluiten niet in de wielen moeten rijden zo als u dit doet. Richt een nieuwe politieke partij op en vertel de kiezers hoe ze moeten denken.

Anton Coolen

2018-02-24 10:09:30

Heer Degen,

Ik zal een keer reageren aangaande Carel  met een C.

Ook hierin heb je totaal ongelijk. Ik deel je namelijk mede dat ik in ieder geval niet de Carel van H etc. etc. ben en dus niet onder diens naam reageer of heb gereageerd.

Wie het wel is weet ik niet. Maar ik merk wel op dat ik mij kan vinden in zijn opmerkingen.

U kunt navraag doen bij de Arena. Zij zullen bevestigen dat ik het niet ben. Ik verdedig mij dienaangaande eenmaal, de rest doet U maar, beschuldigt U maar wie u wilt.

Voor de duidelijkheid, ik weet totaal niet wie Carel van H is en zo zijn er wel meer. Ik vind het ook totaal niet interessant. Wel vind ik de inhoud belangrijk en die is meestal heel duidelijk.

Advies: Eerst controleren als het over personen gaat of U wel de juiste voor u hebt. Let op voor het vechten tegen windmolens.

Nico Degen

2018-02-25 10:14:52

Wat je ook vind van de woorden van dhr. Van Duren,

De vele reacties bewijzen dat hij het juiste onderwerp ter discussie heeft gesteld. Alleen kan ik nu de gemoederen van iedereen met en zonder echte naam, gekalmeerd zijn, tevens stellen dat inhoud wel los moet staan van juistheid van de beweringen. Het is meer een kwestie van het waar de lezers zich druk over maken. Heb je zo’n onderwerp, dan doet het er niet toe wat of hoe je er over schrijft want iedereen valt over elkaar heen om te reageren en dat is weer goed voor de Arena. Dus na alles over de vrije herindelings keuze van de gemeenteraad gezegd hebbende, toch nog een compliment voor Theo.

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties