Waterschap Aa en Maas start onderhoud beken en sloten

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Watschap Aa en Maas voert tussen 25 maart en 15 november de jaarlijkse maaiwerkzaamheden uit. “Met dit maaionderhoud voorkomen we dat de beken en sloten dichtgroeien”, vertelt Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur. “Zo blijft het water stromen en kunnen we wateroverlast beter aan.”

Het onderhoud wordt door verschillende aannemers uitgevoerd. Om het onderhoud uit te kunnen voeren, moeten zij in een deel van het gebied rijden over particuliere gronden. Eigenaren en pachters van deze gronden zijn verplicht deze onderhoudswerkzaamheden te gedogen. Dit staat in artikel 5.23 van de Waterwet. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de betreffende beken en sloten verplicht om het maaisel te ontvangen.

Flora en fauna
Bij de maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met flora en fauna. Landelijk hebben de waterschappen hiervoor een gedragscode opgezet. Verder gaan de aannemers zo zorgvuldig te werk. Mocht daarbij toch schade ontstaan, dan moet de aannemer dit herstellen of vergoeden volgens de daarvoor geldende normen.

Informatie
Wie meer wil weten over de maaiwerkzaamheden in zijn eigen omgeving, kan kijken op www.aaenmaas.nl/maaien. Hier staat onder andere een maaikaart. Daarop is te zien wanneer we de maaiers in de buurt aanwezig zijn en welke werkzaamheden ze dan uitvoeren. Vragen over slootonderhoud? Neem dan contact op met 088-1788000, secr_hertogswetering@aaenmaas.nl of secr_raam@aaenmaas.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuws

112-meldingen


Vacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties

Dagboek Diala en Enas