Waterschap werkt met man en macht aan bestrijden droogte

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Het is al een paar weken heel warm en droog. Het water in sloten en beken en de planten en dieren die daarin leven, lijden daar flink onder. Daarom werkt waterschap Aa en Maas met man en macht aan het bestrijden van de droogte. Dit doet het waterschap niet alleen, veel vrijwilligers helpen mee bijvoorbeeld door vissen te vangen en verplaatsen. Of door zuiniger om te gaan met water en regenwater langer vast te houden. Vele handen maken lichter werk.

Waterschap Aa en Maas heeft een groot werkgebied in Oost-Brabant. Bij de aanpak van de droogte moeten keuzes worden gemaakt. Keuzes over de waterverdeling, in te zetten reddingsacties, onttrekkingsverboden, etcetera.
"Het water dat via de Maas ons werkgebied binnenkomt, verdelen we zo goed mogelijk. Door de stuwen zo hoog mogelijk te laten staan, houden we het water zo lang mogelijk vast. De stuwen gebruiken we ook om zoveel mogelijk sloten en beken van water te voorzien. We merken wel dat in de drogere delen, het water sneller zakt en in de grond verdwijnt. We proberen te zorgen voor extra wateraanvoer naar sloten en beken waar zeldzame planten en dieren zitten."

Reddingsacties vissen
Samen met hengelsportverenigingen verplaatst het waterschap vissen van beken die droog (dreigen te) vallen naar beken waar nog wel voldoende water in stroomt. Zo zijn er vissen overgezet van de Snelleloop en de Landmeerseloop naar de Aa, van de Strijpse Beek, Peelkanaal, De Groote Wetering en de Kleine Wetering naar de Sambeekse uitwatering. "We verhogen op enkele plaatsen het peil zodat we meer water vasthouden. Dit kan dan op een later moment ingezet worden." 

Uitbreiding onttrekkingsverbod
Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater dat op 20 mei is ingevoerd, is op 11 augustus uitgebreid. Er mag nu op meer plekken geen water uit sloten en beken worden gehaald om bijvoorbeeld gewassen te beregenen. "Elke druppel telt, er is nu actie nodig. Zuinig omgaan met grondwater, drinkwater en oppervlaktewater is belangrijk om ons prachtige Brabant leefbaar te houden."

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties