Waterschap start regulier onderhoud beken en sloten

Door Paul Verstegen van Arenalokaal.nl

REGIO - Tussen 25 maart en 15 november voert waterschap Aa en Maas zijn jaarlijkse maaiwerkzaamheden uit. “Met dit maaionderhoud voorkomen we dat de beken en sloten dichtgroeien. Zo blijft het water stromen en kunnen we wateroverlast beter aan”, vertelt Peter van Dijk, lid van het Dagelijks Bestuur van Aa en Maas.

Het onderhoud wordt door verschillende aannemers uitgevoerd. Om het onderhoud uit te kunnen voeren, moeten zij in een deel van het gebied rijden over particuliere gronden. Eigenaren en pachters van deze gronden zijn verplicht deze onderhoudswerkzaamheden toe te laten. Dit staat in artikel 5.23 van de Waterwet. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de betreffende beken en sloten verplicht om het maaisel te ontvangen.

In de buurt
Als je meer wil weten over de maaiwerkzaamheden in jouw omgeving, kijk dan op www.aaenmaas.nl/maaien. Hier staat onder andere een maaikaart. Daarop is te zien waar, wanneer en welke werkzaamheden in de buurt plaatsvinden. Voordat de betreffende aannemer met de werkzaamheden start, neemt hij contact op met eigenaren van percelen die grenzen aan de betreffende beken en sloten.

Bescherming flora en fauna
Bij de maaiwerkzaamheden wordt rekening gehouden met flora en fauna. Landelijk hebben de waterschappen hiervoor een gedragscode opgezet. Deze gedragscode is ook te vinden op www.aaenmaas.nl/maaien

Schade
De aannemers voeren het werk zo zorgvuldig mogelijk uit. Mocht daarbij toch schade ontstaan, dan moet de aannemer dit herstellen of vergoeden volgens de daarvoor geldende normen. Neem bij schade contact op met het districtskantoor. Heb je nog vragen over slootonderhoud bij jouw in de buurt? Neem dan contact op met districtskantoor Raam via 088-1788000 of secr_raam@aaenmaas.nl

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties