Waterschap Aa en Maas start tweede maaironde

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Het maaiseizoen van waterschap Aa en Maas loopt grofweg van 1 april tot en met eind november. De eerste maaironde vond plaats tussen 1 juni en 15 juli. Op 1 september is de tweede maaironde gestart. Die loopt door tot 15 november. "Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen we dat sloten en beken dichtgroeien", laat het waterschap weten.

Aannemers voeren het maaionderhoud uit. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.
"We maaien zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Bij het maaien houden we nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. We maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan onze wettelijke zorgplicht. We proberen met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge periode houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig."

Perceelwijzer
De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang. In de toekomst volgt aanvullende informatie over de rijrichting, maaiselkant en de aannemer. Met de Perceelwijzer is het ook mogelijk om een melding te maken bij het waterschap, bijvoorbeeld als een duiker verstopt is. De app is gratis beschikbaar in de App of Play Store. Kijk voor meer informatie op www.perceelwijzer.nl (verwijst naar een andere website; opent in nieuw venster).

|Doorsturen

Uw reactie


Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties