Veel leerkrachten vinden openen basisscholen op 11 mei onverantwoord

Door Sergio Boutkan van Arenalokaal.nl

REGIO - Bijna alle leerkrachten (93%) gaan op 11 mei weer op hun school lesgeven. Een kleine groep gaat dat niet doen (4%) en eveneens een kleine groep (3%) weet het nog niet, zo blijkt uit een rapport van Duo Onderwijsonderzoek onder 1.250 leerkrachten die lesgeven op een basisschool. De redenen waarom leerkrachten niet op hun school gaan lesgeven zijn met name het zelf behoren tot een risicogroep en de angst om besmet te worden. 

Bijna alle leerkrachten (93%) geven aan dat zij op 11 mei weer op hun school gaan lesgeven. Er is een groep leerkrachten die niet gaat lesgeven (4%) en een groep twijfelt nog (3%). De belangrijkste redenen waarom leerkrachten niet gaan lesgeven op hun school op 11 mei zijn: het zelf behoren tot een risicogroep; angst om besmet te worden; en het hebben van een of meerdere gezinsleden die behoren tot een risicogroep.

Kritisch over de besluitvorming
Tweederde van de leerkrachten (64%) vindt het verantwoord dat de basisscholen op 11 mei weer opengaan, een derde van de leerkrachten (36%) vindt het onverantwoord. Ruim twee derde van de leerkrachten (69%) vindt dat het kabinet beter had kunnen wachten op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek naar de verspreiding van het virus in gezinnen. Maar desondanks vindt een substantieel deel van de leerkrachten dat vindt dat het kabinet eigenlijk had moeten wachten, het prima dat het kabinet toch tot het openen van de basisscholen op 11 mei heeft besloten.

Ondanks dat leerkrachten kritisch zijn over het opengaan van de school op 11 mei is er over het algemeen wel vertrouwen in de verschillende partijen: 63% heeft veel vertrouwen in de wijze waarop het kabinet de coronacrisis aanpakt (12% niet) en 59% heeft veel vertrouwen in het RIVM (13% niet). Beduidend minder leerkrachten hebben vertrouwen in de wijze waarop minister Slob de coronacrisis voor het basisonderwijs aanpakt: 38% van de leerkrachten heeft daar veel vertrouwen in, 28% niet.

‘Hele dagen onderwijs’
De meeste scholen kiezen voor ‘hele dagen onderwijs’ en voor ‘halve groepen’.
Bijna driekwart van de leerkrachten (72%) geeft aan dat hun school ervoor kiest aan alle leerlingen hele dagen onderwijs op school te verzorgen (en dat betekent dat alle leerlingen volle dagen naar school komen, maar dan bijvoorbeeld alleen op de maandag en woensdag en andere leerlingen op de dinsdag en donderdag). Eén op de zeven leerkrachten (15%) geeft aan dat hun school ervoor kiest om alle leerlingen halve dagen onderwijs op school te verzorgen en dat betekent dat alle leerlingen elke dag een halve dag naar school gaan.

De overgrote meerderheid van de leerkrachten geeft aan dat hun school kiest voor het gaan werken met halve groepen (bijvoorbeeld de helft van de leerlingen van groep 4 komt op maandag en woensdag, de andere helft op dinsdag en donderdag). Een kleine groep (6%) geeft aan dat hun school ervoor kiest om volledige groepen naar school te laten komen (dus alle leerlingen uit een groep op dezelfde dagen/dagdelen).

 

|Doorsturen

Arenalokaal in beeld

Laatste nieuwsVacatures

Specials

Ondernemend nieuws

Faillissementen

Jouw Arena

Meest gelezen

Laatste reacties